SEZNAM CELOSTÁTNĚ OHROŽENÝCH
DRUHŮ ROSTLIN ZAZNAMENANÝCH VE STRAKONICKÉM OKRESE
   

Stupeň ohrožení taxonů v ČR dle seznamu PROCHÁZKA (2001):        

Druhy vyhynulé (A1)

lnička tařicovitá pravá (Camelina alyssum subsp. alyssum) – Strakonice†, Blatensko†
škarda smrdutá pravá (Crepis foetida subsp. foetida) – vyhynulá (Domanice†) *


Druhy nezvěstné (A2)

bahenka psárkovitá (Heleochloa alopecuroides) – přechodně zavlečená u Řepice
jílek oddálený (Lolium remotum) – Blatná †
jílek mámivý (Lolium temulentum) – Belčice†
kravinec polní (kravinec španělský) (Vaccaria hispanica) – Radomyšl†
pampeliška trojlaločná (pampeliška nezvěstná) (Taraxacum trilobifolium) – NPP Rovná†


Druhy kriticky ohrožené (C1)

bahenka šášinovitá (bahenka hlávkatá) (Heleochloa schoenoides) – druhotný výskyt (Řepice)
bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora) – vyhynulá (kdysi např. u Droužetic a u Chrašťovic)
bělolist žlutavý (bělolist německý) (Filago lutescens) – Střelské Hoštice; Štěkeň
blešník obecný (blešník menší) (Pulicaria vulgaris) – Radomyšl†, Strunkovice n. Volyňkou†, Mutěnice†
černucha rolní (Nigella arvensis) – Rovná†, Strakonice†, Hubenov†, Krty†
čistec německý (čistec pichlavý) (Stachys germanica) – Krty†
hlaváček ohnivý (ohníček plamenný) (Adonis flammea) – v 19. stol. zavlečen u Strakonic
hořec jarní (hořepníček jarní) (Gentiana verna) – NPP Rovná; kdysi na Blatensku
hořeček český (Gentianella bohemica) – PP Na Vysokém (zde v posledních letech již nenalezen)
hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana) – PR Kocelovické pastviny
hořinka východní (Conringia orientalis) – Blatensko†
hrachor trávolistý (Lathyrus nissolia subsp. pubescens) – Petrovice u Oseku
hruštička prostřední (Pyrola media) – vrch Kůstrý u Novosedel
hruštička zelenokvětá (Pyrola chlorantha) – Blatensko†, Strakonicko†
hvězdoš hranoplodý (hvězdoš plochoplodý) (Callitriche platycarpa) – u obce Chobot na Blatensku
hvozdík pyšný pravý (Dianthus superbus subsp. superbus) – PP Bavorovská stráň; kdysi v lese Hájku u Radomyšle
chruplavník rolní (Polycneum arvense) – Blatensko†
chruplavník větší (Polycneum majus) – Domanice†
jablečník vonný (jablečník obecný) (Marrubium vulgare) – Kocelovice†, Rovná†
jednokvítek velekvětý (jednokvítek nicí) (Moneses uniflora) – vyhynulý (kdysi Blatensko)
kakost rozkladitý (kakost rozsochaný) (Geranium divaricatum) –Třebohostice†, Strakonice†
kotvice plovoucí (kotvice vzplývavá) (Trapa natans) – na Vodňansku (zde patrně kdysi vysazena)
koukol polní (Agrostemma githago) – vyhynulý
lebeda růžová (Atriplex rosea) – Krty†, Holušice u Blatné†
leknín bělostný (Nymphaea candida)
leknín bílý (Nymphea alba) – vyhynulý
lnice rolní (Linaria arvensis) – Blatensko†
mochna skalní (vřeteník skalní) (Potentilla rupestris) – zavlečená (Lnáře na Blatensku)
mrvka sveřepovitá (Vulpia bromoides) – Tchořovice†, Vrbno†
ostružiník vznešený (Rubus ambrosius) – Helfenburk u Čepřovic
ostřice dvoudomá (tuřice dvoudomá) (Carex dioica) – vyhynulá (kdysi na lukách u Droužetic)
ovsíček obecný (ovsíček ladní) (Aira caryophyllea) - dosud u Strunkovic nad Volyňkou
pampeliška bavorská (Taraxacum bavaricum) – NPP Rovná
pampeliška bažinná (Taraxacum indigenum) – NPP Rovná
pampeliška domácí (Taraxacum madidum) – Krty
pampeliška husí (Taraxacum pauckertianum) – NPP Rovná
pampeliška rašelinná (Taraxacum turfosum) – Velká Turná
pelyněk metlatý (kozalec metlavý) (Artemisia scoparia) – PP Pastvina u Přešťovic; Štěkeň
písečnatka nejmenší (písečnatka nadmutá) (Arnoseris minima) – Blatensko †
plavín štítnatý (plavín leknínovitý) (Nymphoides peltata) – PP Malý ústavní rybník (již zde nenalezen)
prasetník lysý (Hypochoeris glabra) – vyhynulý (Čekanice u Blatné)
protěž žlutobílá (protnice žlutobílá) (Gnaphalium luteo–album) – letněná dna rybníků na Blatensku†
průtržník chlupatý (Herniaria hirsuta) – Štěkeň†; Přední Ptákovice†
pryskyřník sardinský (pryskyřník srstnatý) (Ranunculus sardous) – Bělčice, Buzice, Krty (vše †)
rdest úzkolistý (rdest Zizův) (Potamogeton × angustifolius) – Strakonice†, Blatensko†
rozchodník huňatý (bělorozchodník pýřitý) (Sedum villosum) – vyhynulý (kdysi Blatensko)
rozrazil matný (rozrazil tmavý) (Veronica opaca) - Blatná†
sítina hlávkatá (Juncus capitatus) – vyhynulá (kdysi na Blatensku)
sítina rybniční (Juncus tenageia) – vyhynulá (kdysi např. na Blatensku)
smrkovník plazivý (Goodyera repens) – PP Ryšovy; vrch Slídová u Domanic
světlík drobnokvětý (Euphrasia micrantha) – Štěkeň†, Blatensko†
sveřep stoklasa (sveřep žitný) (Bromus secalinus) – Střelské Hoštice†, Domanice†
šáchor žlutavý (šáchorek žlutavý) (Cyperus flavescens) – Blatensko†
šklebivec přímý (šklebivec úhorní) (Misopates orontium) – Strakonice†, Domanice†
úpor kuřičkovitý (úpor přeslenitý) (Elatine alsinastrum) – Hlibenský rybník na Blatensku
vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariifolium) – vyhynulá (např. u Čepřovic na Volyňsku)
vstavač osmahlý (Orchis ustulata) – vyhynulý (kdysi u Strakonic, u Slaníku a u Střely)
zimozelen okolíkatý (Chimaphila umbellata) – vyhynulý (vrch Lipovice u Miloňovic; les Srpsko)


Druhy silně ohrožené (C2)

bahnička jednoplevá pravá (Eleocharis uniglumis subsp. uniglumis) – Rovná†, Domanice†
bařička bahenní (Triglochin palustre) – PR Velká Kuš
česnek kulovitý (Allium rotundum) – Strakonicko
česnek kýlnatý (Allium carinatum) – zavlečený (Štěkeň)
dejvorec velkoplodý (dejvorec stroškový) (Caucalis lappula) – Domanice, Droužetice, Strakonice (vše †)
drobýšek nejmenší (drobýšek nizoučký) (Centunculus minimus) – Vodňany, Blatensko (vše asi †)
hadí jazyk obecný (hadilka luční) (Ophioglossum vulgatum) – NPP Rovná
hlaváč fialový (Scabiosa columbaria) – na vápencích u Strakonic hojný
hlaváček letní (ohníček letní) (Adonis aestivalis) – Domanice, Rovná, Radomyšl
hnilák lysý (Moniotropa hypophegea) – Droužetice
hořec hořepník (hořepník luční) (Gentiana pneumonathe) – PR Kovašínské louky ; louka u Mečichova
hořec křížatý (prostřelenec křížatý) (Gentiana cruciata) – PP Pastvina u Přešťovic; meze u Droužetic
hruštička okrouhlolistá (Pyrola rotundifolia) – Blatensko†
huseník ouškatý (huseník přímý) (Arabis auriculata) – zavlečený u Droužetic
jehlice rolní (Ononis arvensis) – zavlečená (Radomyšl)
jitrocel písečný (chmelík písečný) (Plantago arenaria) – zavlečený v areálu ČZ ve Strakonicích
kamejka lékařská (Lithospermum officinale) – vrch Kuřidlo u Strakonic (zda původní?)
kerblík obecný (kerblík rumištní) (Anthriscus caucalis) – Slaník
kociánek dvoudomý (Antennaria dioica) – PP Smyslov, PR Velká Kuš, PP Ryšovy
korálice trojklaná (korálice vrostlá) (Corallorhiza trifida) – vyhynulá (vrch Kuřidlo u Strakonic; Blatensko)
kruštík bahenní (Epipactis palustris) – vyhynulý (kdysi na Blatensku)
křivatec rolní (Gagea villosa) – Řepice, Strakonice, Třebohostice, Rovná, Novosedly, Katovice
kuřinka ostnosemenná (Spergularia echinosperma) – Blatensko†, Panský rybník u Pracejovic
kyprej yzopolistý (kyprej malokvětý) (Lythrum hyssopifolia) – Řepice†, Blatensko†
lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum) – u Paračova
lněnka pyrenejská (lněnka ladní) (Thesium pyrenaicum) – Pracejovice†, Slaník†
medvědice lékařská (Arctostaphylos uva-ursi) – vysazená (Radomyšl - les Hájek, již nenalezena)
merlík městský (Chenopodium urbicum) – Řepice †
merlík smrdutý (Chenopodium vulvaria) – Bavorov, Radomyšl
modřenec hroznatý (Muscari racemosum) – nepůvodní (hojně pěstován a zplanělý)
nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis) – Blatensko, Volenice†
okrotice červená (Cephalanthera rubra) – PP Ryšovy; PR Kuřidlo; vrch Tisovník u Droužetic
ostružiník písecký (ostružiník šedolistý) (Rubus orthostachyoides) – Němětice; Mečichov
ostřice blešní (tuřice blešní) (Carex pulicaris) – PR Kovašínské louky
ostřice Davallova (tuřice Davallova) (Carex davalliana) – u Domanic, u Droužetic, Blatensko
ostřice dvoumužná (tuřice přioblá) (Carex diandra) – PR Kovašínské louky; Modlešovice
ostřice mokřadní (ostřice bažinná) (Carex limosa) – PR Dolejší rybník
ostřice oddálená (ostřice oddálenoklasá) (Carex distans) – NPP Rovná; Slaník
ostřice odchylná (tuřice čupřinatá) (Carex appropinquata) – vyhynulá
ostřice plsnatoplodá (Carex lasiocarpa) – PR Dolejší rybník; Zadní Zborovice
ostřice přetrhovaná (tuřice přetrhovaná) (Carex divulsa) – literárně uváděna z Blatenska (Dobšice)
ostřice šupinoplodá (ostřice slatinná) (Carex lepidocarpa) – literárně udávaná z Blatenska
ostřice zelenavá pozdní (Carex viridula subsp. serotina) – Záboří na Blatensku†
ožanka lesní (Teucrium scorodonia) – vrch Křídlí u Sedlice
pampeliška chudolaločnatá (Taraxacum paucilobum) – NPP Rovná; Krty
proskurník lékařský (althea officinalis) – jen pěstovaný a vzácně zplanělý
prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) – vyhynulý (v 19. století na vrchu Kuřidle u Strakonic)
pryskyřník veliký (Ranunculus lingua) – PR Dolejší rybník
puchýřka útlá (puchýřka útlounká) (Coleanthus subtilis) – Blatensko
rdest alpský (rdest červenavý) (Potamegon alpinus) – vyhynulý (Blatensko)
rdest ostrolistý (Potamogeton acutifolius) – Blatensko
rdest trávolistý (Potamogeton gramineus) – Blatensko (asi†)
rdest vláskovitý (Potamogeton trichoides) – Lnáře, Sedlice
rozpuk jízlivý (Cicuta virosa) – PR Dolejší rybník; PR Záhorský rybník
rozrazil polní (Veronica agrestis) – Paštiky u Blatné†
rozrazil trojlaločný (Veronica triloba) – jen v polích na vápencích (Rovná, Droužetice, Černíkov)
rožinec lepkavý (rožec lepkavý) (Cerastium dubium) – z území literárně uváděn
růže malokvětá (Rosa micrantha) – PP Na opukách u Zechovic
růže přehlížená (růže Sherardova) (Rosa sherardii)
řezan pilolistý (Stratiotes aloides) – vysazený (Blatná)
řeřišnice zubatá (řeřišnice bahenní) (Cardamine dentata) – Blatensko
skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus) – dosud u Droužetic a u Mečichova
smil písečný (Helichrysum arenarium) – vyhynulý (kdysi u Leskovic, u Malé Turné a u Závišína)
stolístek střídavolistý (stolístek střídavokvětý) (Myriophyllum alterniflorum) – Strakonice†
střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) – vyhynulý (vrchu Kuřidlo u Strakonic, zde naposledy pozorován ve 40. letech 20. stol.)
suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium) – Blatensko, Strakonicko (vše asi †)
suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum) – vyhynulý (kdysi v PR Dolejší rybník)
sveřep luční pravý (Bromus commutatus subsp. commutatus) – vyhynulý
sveřep hroznatý (Bromus racemosus) – Droužetice, Černíkov (asi †)
škarda ukousnutá (Crepis praemorsa) – vrch Kuřidlo u Strakonic†
tolije bahenní (Parnassia palustris) – PR Velká Kuš; PP Smyslov
tučnice obecná (Pinguicula vulgaris) – PP Chvalšovické pastviny
úpor šestimužný (Elatine hexandra) – Blatensko
úpor trojmužný (Elatine triandra) – Blatensko, Strakonice
úporek hrálovitý pravý (Kickxia elatine subsp. elatine) – Vodňany†
vemeníček zelený (Coeloglossum viride) – patrně již vyhynulý
vítod nahořklý pravý (Polygala amarella subsp. amarella) – vyhynulý
violka slatinná (Viola stagnina) – vyhynulá (Sedlická obora)
voďanka žabí (Hydrocharis morsus–ranae) – PP Tůně u Hájské
vrabečnice roční (vrabečnice úpolní) (Thymelaea passerina) – Strakonice; PP Pastvina u Přešťovic
vratička měsíční (vratička obecná) (Botrychium lunaria) – dosud vzácně na vápencích
vstavač bledý (Orchis pallens) – PP Sedlina u Rovné
vstavač obecný (vstavač kukačka) (Orchis morio) – nPP Bílý Kámen; Krty; Střela
všivec bahenní (Pedicularis palustris) – PR Kovašínské louky; louky u Domanic
zběhovec yva (zběhoveček trojklaný) (Ajuga chamaepitys) – úhory u Domanic a u Rovné
zdravínek jarní (Odonties vernus subsp. vernus) – hojný na polích u Strakonic
zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum) – NPP Rovná, Droužetice, Dražejov
zvonek boloňský (zvonek plstnatý) (Campanula bononiensis) – literárně udáván z hradu Helfenburka
žabník trávovitý (Alisma graminneum) – Blatensko, Vodňany, Osek


Druhy ohrožené (C3)

árón plamatý (áron skvrnitý) (Arum maculatum) – Libějovice (zřejmě vysazený)
bahnička vejčitá (Eleocharis ovata) – obnažené rybniční dna na Blatensku
bazanovec kytkokvětý (Lysimachia thyrsiflora) – PP Tůně u Hajské; Sudoměř
bělolist rolní (bělolístka rolní) (Filago arvensis) – hojně na Blatensku a Strakonicku
bělolist nejmenší (bělolístka písečná) (Filago minima) – Strakonicko, Blatensko
bezosetka štětinovitá (Isolepis setacea)
bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum) – kdysi zavlečený u Řepice
blatěnka vodní (Limosella aquatica) – obnažená rybniční dna
blín černý (Hyoscyamus niger) – Radomyšl, Krty, Katovice, Hubenov, Domanice
černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora) – Radomyšl
černýš rolní (Melampyrum arvense) – jen na vápencích (Katovice, Strakonice, Domanice, Rovná)
ďáblík bahenní (Calla palustris) – patrně jen vysazený a zplanělý
divizna švábovitá (divizna hroznatá) (Verbascum blattaria) – Radomyšl†
dřípatka horská (Soldanella montana) – les Bloudim u Vojnic
hadí mord nízký (hadomord nízký) (Scorzonera humilis)
hladýš pruský (hladýš luční) (Laserpitium pruthenicum) – PP Bavorovská stráň
hnilák smrkový (hnilák žlutavý) (Monotropa hypopitys)
hořec brvitý (trličník brvitý) (Gentianopsis ciliata) – jen na vápencích (PP Ryšovy, PP Sedlina)
hrachor lnolistý (hrachor horský) (Lathyrus linifolius) – Štěkeň, park (nepůvodní)
jalovec obecný pravý (Juniperus communis subsp. communis)
jehlice plazivá (Ononis repens) – Strakonicko
jestřábník dvouklanný (Hieracium bifidum) – borové lesy na vápencích
jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum) – zplanělý
jetel jahodnatý (jetelík jahodnatý) (Trifolium fragiferum) – NPP Rovná†, Dražejov†, Krty†
jetel kaštanový (dětel kaštanový) (Trifolium spadiceum)
jmelí bílé jedlové (Viscum album subsp. abietis)
kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus) – Blatensko
kokrhel luštinec (kokrhel huňatý) (Rhinanthus alectorolophus)
konopice úzkolistá (Galeopsis angustifolia) – původní jen na vápencích (Krty, Domanice, Rovná)
kontryhel řasnatý (Alchemilla plicata) – Blatensko
kontryhel tupý pravý (Alchemilla obtusa subsp. obtusa) – Blatensko
koromáč olešníkovitý (koromáč luční) (Silaum silaus) – Blatensko†
kosatec sibiřský (Iris sibirica) – PP Chvalšovické pastviny, PR Kocelovické louky
kozlíček zubatý vlnoplodý (Valerianella dentata subsp. eriosperma) – Droužetice
kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens) – častý v lesích na vápencích (např. PP Ryšovy)
lakušník říční (lakušník vzplývavý) (Batrachium fluitans) – řeka Otava
lakušník vláskolistý (lakušník niťolistý) (Batrachium trichophyllum) – Blatensko
lipnice oddálená (lipnice rozkladitá) (Poa remota) – Blatensko (Dobšice)
mrvka myší ocásek (mrvka latnatá) (Vulpia myuros) – Strakonice; Čekanice u Blatné
myší ocásek nejmenší (myšinka nejmenší) (Myosurus minimus)
nepatrnec rolní (Aphanes arvensis) – hojně v polích a na úhorech
netřesk výběžkatý (netřeskovec výběžkavý) (Sempervivum sobolifera) – PR Kněží hora
okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) – často v lesích na vápencích (PR Kuřidlo; PP Ryšovy)
oměj pestrý (oměj různobarvý) (Aconitum variegatum) – PR Bažantnice u Pracejovic
orlíček obecný (orlíček planý) (Aquilegia vulgaris) – PP Ryšovy, PR Kuřidlo
osívka kulatoplodá (osívka kopisťovitá) (Erophila spathulata) – Malá Turná
ostružiník eliptický (Rubus henrici–egonis) – Sedlice, Mužetice
ostružiník chloupkatý (Rubus elatior) – Blatensko (Čekanice u Blatné)
ostružiník pošumavský (Rubus epilopsilos) – Libějovice, Rovná, Čejetice
ostružiník skalní (Rubus saxatilis)
ostružiník statný (Rubus perrobustus) – Strakonice, Sedlice
ostřice vyvýšená (Carex elata) – břehy rybníků (Blatensko)
ostřice Hartmanova (Carex hartmanii) – louky u rybníků
ožanka hroznatá (Teucrium botrys) – PP Pastvina u Přešťovic
pampeliška čarovná (Taraxacum fascinans) – Krty
pampeliška franská (Taraxacum franconicum) – Strakonice, Rovná
pampeliška nizozemská (Taraxacum hollandicum) – Blatná
pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris) – patrně jen zplaněle
pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) – vyhynulá (kdysi např. u Dražejova a u Rohozné)
plavuň pučivá (Lycopodium annotinum)
plavuník zploštělý (Diphasiastrum complanatum) – kdysi u Libětic a u Hornosína
pleška stopkatá (Willemetia stipitata) – Kadov na Blatensku; Volyňsko
prasetník plamatý (náholník plamatý) (Hypochoeris maculata) – Domanice, Velká Turná†
prha chlumní (prha arnika) (Arnica montana) – Volyňsko
prstnatec májový (vstavač širolistý) (Dactylorhiza majalis) – PP Smyslov; PR Kovašínské louky
pryskyřník rolní (Ranunculus arvenis) – pole a úhory (dosud u Zechovic)
pryšec obecný poříční (Euphorbia esula subsp. riparia) – železnič. stanice Čkyně a Volyně
přeslička luční (Equisetum pratense)
ptačinec bahenní (Stellaria palustris) – PP Smyslov, PR Tůně u Hajské
rdest světlý (Potamogeton lucens)
rdest tupolistý (Potamogeton obtusifolius) – Čekanice, Sedlice, Mečichov
rmen smrdutý (Anthemis cotula) – Blatensko
rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) – PR Dolejší rybník
rozrazil časný (Veronica praecox) - Domanice†
rožec pětimužný (Cerastium semidecandrum) – Blatensko; Katovice
růže drsnolistá (růže Jundzillova) (Rosa jundzilli) – Katovice; Střelské Hoštice
řebříček sličný (Achillea nobilis) – Šibeniční vrch u Strakonic
řepík vonný (Agrimonia procera) – Blatensko, Strakonicko
sasanka lesní (sasankovka lesní) (Anemone sylvestris) – jen na vápencích (PP Sedlina; PP Ryšovy)
sesel roční (Seseli annuum) – Blatensko
sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus) – Blatensko
sítina alpská (Juncus alpino-articulatus) – PR Dolejší rybník
slanobýl pichlavý (slanobýl ruský) (Salsola australis) – Sedlice, nádraží (zavlečený)
sléz nizounký (sléz nízký) (Malva pusilla) – Volyňsko
snědek nicí (Ornithogalum nutans) – pěstován a vzácně zplanělý
sněženka podsněžník (sněženka předjarní) (Galanthus nivalis) – zplaňující ze zahrádek
sporýš lékařský (Verbena officinalis) – Katovice, Mečichov, Radomyšl
světlík hajní (světlík větvený) (Euphrasia nemorosa)
šáchor hnědý (šáchor tmavý) (Cyperus fuscus) – obnažená rybniční dna
škarda měkká čertkusolistá (škarda jestřábníkovitá) (Crepis mollis subsp. hieracioides)
tajnička rýžovitá (Leersia oryzoides) – Blatensko
tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia)
tolice nejmenší (Medicago minima) – vrch Bethan u Malenic; Štěkeň
tomkovice jižní (Hierochloë australis) – Malá Turná (les Kukly)
trýzel vonný (Erysimum odoratum) – ojediněle zavlékán dopravou
třemdava bílá (Dictamnus albus) – jen vysazená (les Ryšovy u Strakonic)
třezalka rozprostřená (třezalka položená) (Hypericum humifusum) – lesní cesty
úpolín nejvyšší (upolín evropský) (Trollius europaeus) – PR Kocelovické pastviny
úpor peprný (Elatine hydropiper) – Blatensko
vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) – PP Tůně u Hajské; PR Kovašínské louky
vemeník dvoulistý (vemeník bělokvětý) (Platanthera bifolia) – PP Ryšovy; PR Kuřidlo
vemeník zelenavý (vemeník zelenokvětý) (Platanthera chlorantha) – Tchořovice
vikev hrachorovitá (Vicia lathyroides) – Blatensko; Zechovice; Malenice
vikev hrachovitá (Vicia pisiformis) – PR Kněží hora u Katovic
vikev panonská (Vicia pannonica) – ojediněle zavlékána (Strakonice; Němětice)
violka skalní (violka písečná) (Viola rupestris) – Domanice, Rovná
vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia) – PP Bavorovská stráň
vrbovka tmavá (Epilobium obscurum) – Blatensko
všivec ladní (všivec lesní) (Pedicularis sylvatica) – PP Smyslov
záraza vyšší (Orobanche elatior) – PP Pastvina u Přešťovic; Holý vrch u Strakonic
zdrojovka potoční (zdrojovka mokřadní) (Montia hallii) – kdysi na Blatensku
zevar nejmenší (Sparganium minimum) – vyhynulý (kdysi v PP Tůně u Hajské)
zimolez popínavý (zimolez kozí list) (Lonicera caprifolium) – zplanělý (Strakonice)
zimostrázek alpský (zimostrázek nízký) (Polygaloides chamaebuxus) – hojně v okolí Strakonic
zvonečník černý (Phyteuma nigrum)
zvonek širolistý (Campanula latifolia) – zplanělý (Strakonice)
žebratka bahenní (Hottonia palustris) – PP Tůně u Hajské; PR Dolejší rybník
žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum) – Domanice, Řepice, Černíkov


Vzácnější druhy vyžadující další pozornost (C4)

andělika lékařská pravá (Archangelica officinalis subsp. officinalis)
bahnička bradavkatá pravá (Eleocharis mamillata subsp. mamillata) – Tchořovice
barborka obloučená (Barbarea arcuata)
barborka tuhá (barborka přitisklá) (Barbarea stricta)
bělozářka větvitá (Anthericum ramosum) – Strakonice (vrch Hliničná)
bodlák nicí (Carduus nutans)
bradáček vejčitý (Listera ovata)
bublinatka jižní (bublinatka přehlížená) (Utricularia australis) – PP Tůně u Hajské
čarovník alpský (Circea alpina) – Blatensko
dřišťál obecný (dřišťál dráč) (Berberis vulgaris) – PP Ryšovy
dymnivka bobovitá (Corydalis fabacea) – PR Bažantnice u Pracejovic
hlístník hnízdák (Neottia nidus–avis) – PP Ryšovy, PR Kuřidlo
hrušeň planá (hrušeň polnička) (Pyrus pyraster)
hvozdíček prorostlý (Tunica prolifera) – Strakonice, Katovice, Štěchovice
chrastavec lesní (chrastavec štětkolistý) (Knautia dipsacifolia) – stráň Kalvárie u Strakonic
chrpa modrák (chrpa polní) (Centaurea cyanus)
chrpa parukářka (chrpa vyšší) (Centaurea pseudophrygia) – Volyňsko
jedle bělokorá (Abies alba)
jeřáb břek (Sorbus torminalis) – Strakonice (PR Kuřidlo)
jetel alpínský (jetel podhorní) (Trifolium alpestre) – PR Kuřidlo, PP Ryšovy
jmelí bílé borovicové (Viscum album subsp. austriacum)
jmelí bílé pravé (Viscum album subsp. album)
kerblík třebule štětinoplodý (Anthriscus cerefolium subsp. trichosperma) – Štěkeň, Rovná
kontryhel tenkolodyžný pravý (Alchemilla filicaulis subsp. filicaulis)
kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) – vlhké louky
kozlík výběžkavý přechodný (Valeriana excelsa subsp. transiens)
k kozlíček zubatý pravý (Valerianella dentata subsp. dentata) – pole v okolí Strakonic
krvavec menší měkkoostenný (Sanguisorba minor subsp. polygama) – na trati u Domanic
kruštík širolistý pravý (Epipactis helleborine subsp. helleborine)
lakušník okrouhlý (Batrachium circinatum) – Krty, Kalenice
lebeda podlouhlolistá (Atriplex oblongifolia) – Strakonice, Blatná
lilie zlatohlavá (lilie zlatohlávek) (Lilium martagon) – PR Kuřidlo; PP Ryšovy
lýkovec jedovatý (lýkovec obecný) (Daphne mezereum) – PP Ryšovy; vrch Tisovník u Droužetic
mák pochybný (Papaver dubium)
mák polní (Papaver argemone)
mateřídouška časná (Thymus praecox)
měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) – na Blatensku
metlice trsnatá jihočeská (Deschampsia cespitosa subsp. austrobohemica) – Blatensko
mochna nitkovitá (mochna nízká) (Potentilla filiformis) – Blatensko
mochna přímá (Potentilla recta) – Holý vrch u Strakonic (zavlečena)
oman vrbolistý pravý (Inula salicina subsp. salicina) – jen na vápencích (PP Ryšovy, PR Kuřidlo)
okřehek hrbatý (Lemna gibba) – tůně
okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca) – tůně
ostružiník brdský (Rubus brdensis) – Volyně, Katovice
ostružiník český (Rubus bohemiicola) – PP Ryšovy, Blatensko
ostružiník okrouhlý (Rubus indusiatus) – Volenice
ostřice Buekova (ostřice banátská) (Carex buekii) – louky a břehy při řece Otavě
ostřice dvouřadá (tuřice dvouřadá) (Carex disticha) – hojně na vlhčích loukách
ostřice latnatá (tuřice latnatá) (Carex paniculata) – Droužetice, Domanice, Radomyšl
ostřice nedošáchor (ostřice pašáchor) (Carex pseudocyperus)
ostřice Otrubova (tuřice Otrubova) (Carex otrubae) - Slaník†, Domanice†
ostřice pobřežní (Carex riparia) – Blatensko; Droužetice
ostřice rusá (Carex flava)
ostřice stinná (Carex umbrosa)
ostřice šáchorovitá (tuřice česká) (Carex bohemica) – obnažená rybniční dna
ostřice trsnatá (Carex cespitosa) – Blatensko, Bavorov
ovsíř luční (Avenula pratensis) – Sedlice (PR Sedlická obora)
pampeliška Nordstedtova (Taraxacum nordstedtii) – Strakonice, Krty
pampeliška kozí brada (Taraxacum tragopogon)
pastinák setý tmavý (pastinák luční palčivý) (Pastinaca sativa ssp. urens)
pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule) – Rojice u Radomyšle
pilát lékařský (Anchusa officinalis) – hojně v okolí Strakonic
pipla osmahlá (Nonea pulla) – ojediněle zavlečena
pomněnka různobarvá (Myosotis discolor)
pomněnka řídkokvětá (Myosotis sparsiflora) – Kněží hora u Katovic
pomněnka trsnatá (Myosotis caespitosa) – obnažená rybniční dna
prlina rolní (Lycopsis arvensis) – hojně v polích
prvosenka jarní (prvosenka petrklíč) (Primula veris)
prvosenka vyšší (Primula elatior)
pryšec prutnatý (Euphorbia virgata) – zavlečený (Radošovice)
psineček tuhý (Agrostis vinealis) – hojně na výslunných pahorcích
pupkovec pomněnkový (Omphalodes scorpioides) – podél Otavy: Katovice, Strakonice, Štěkeň
radyk sítinový (radyk prutnatý) (Chondrilla juncea) – Katovice (PR Kněží hora); Štěkeň
rmen barvířský (marunek barvířský) (Anthemis tinctoria) – PR Kněží hora; Chrašťovice
rozrazil Dillenův (rozrazil ladní) (Veronica dillenii) – PR Kněží hora; na Podskalí u Strakonic
rozrazil jarní (Veronica verna) – hojně na výslunných mezích a návrších
rozrazil ožankovitý (Veronica teucrium) – jen na vápencích PR Kuřidlo, PP Ryšovy
rozrazil štítnatý (rozrazil štítkovitý) (Veronica scutellata) – břehy rybníků a jejich letněná dna
rožec nízký (Cerastium pumilum) – Blatensko
růže měkká (růže jablíčkonosná) (Rosa pomifera) – Strakonice, Droužetice
silenka noční (knotovka noční) (Silene noctiflora) – v polích u Domanic, Rovné, Droužetic
sítina malička (sítina drobounká) (Juncus minutulus)
skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris) – břehy rybníků
sléz velkovětý (sléz léčivý) (Malva alcea) – výslunné pahorky, silniční zářezy
smldník jelení (Peucedanum cervaria) – PP Ryšovy; vrch Chlum u Rohozné
smldník olešníkovitý (Peucedanum oreoselinum) – u Čejetic
srpice barvířská (Seratula tinctoria) – PP Bavorovská stráň
starček potoční (pastarček kadeřavý) (Senecio rivularis) – Volyňsko
svízel pochybný (svízel klamný) (Galium spurium) – v polích (Domanice, Strakonice, Droužetice)
svízel severní pravý (Galium boreale subsp. boreale) – vlhké louky
šejdračka bahenní pravá (Zannichellia palustris subsp. palustris) – rybníky na Blatensku
tařice skalní (Alyssum saxatile subsp. arduini) – vysazená (Paštiky u Blatné; Podskalí u Strakonic)
tetlucha vznešená (tetlucha kozí pysk vyšší) (Aethusa cynapioides) – Blatensko
trýzel jestřábníkovitý (trýzel prutnatý) (Erysimum hieracifolium) – literárně udáván z Blatenska
turan velkolistý (Erigeron macrophyllus) – Strakonice, Droužetice, Řepice, Střela
udatna lesní (Aruncus vulgaris) – Podskalí u Strakonic, Volyňsko
vikev křovištní (Vicia dumetorum) – literárně udávaná z vrchu Hrad u Skočic
vítod ostrokřídlý (vítod špičatokřídlý) (Polygala multicaulis)
voskovka menší (Cerinthe minor) – PP Sedlina, PP Pastvina u Přešťovic
vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum) – Katovice
vrbovka bahenní (Epilobium palustre) – vlhké louky u rybníků
zábělník bahenní (mochna bahenní) (Comarum palustre) – mokřady, tůně
zemědým lékařský Witgenův (Fumaria officinalis subsp. wirtgenii ) – vzácně v polích (Blatensko)
zeměžluč okolíkatá (zeměžluč lékařská) (Centaurium erythraea) – lesní cesty a paseky
žebrovice různolistá (Blechnum spicant) – Volyňsko                            


pozn.: označení křížku (†) znamená, že druh na lokalitě již vyhynul

* druh v červeném a černém seznamu cévnatých rostlin ČR opomenut

Literatura:
Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000): Procházka F. [ed.] (2001), Příroda, Praha, 18: 1 – 166.
Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech: Chán V.[ed.] (1999), 284 p., Praha.
Květena ČR (Vol. 1 – 6): Hejný J. & Slavík B., Slavík B. [ed.], Academia, Praha.
Květena Blatenska: Deyl M. & Skočdopolová-Deylová B. (1989) – 235 p., Praha.
Nová květena ČSSR (Vol. 1, 2): Dostál J. (1989); 1548 p., Academia, Praha.
Příroda Strakonicka a její ochrana: kolekt. autorů, (1989), 156 p.; Jihočeské tiskárny.
Rostlinstvo na Kuřidle u Strakonic: Veselý A. (1898), Vesmír, 27: 80–90 a 110–111.
Poznámky k regionálně fytogeografickému hodnocení území vápenců u Strakonic: Moravec J. (1958), Preslia, 30: 1–18, Praha.
Floristická kartotéka z terénních průzkumů – Ms.: Moravec J. (Ms. ined.), depon. V. Chán, Strakonice.
Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území II.: Skalický V., Hartl J. et al. (1961), Preslia, 33: 154–196, Praha.
Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR (Vol. 5). Vyšší rostliny: Čeřovský J., Feráková V. et al. (1999) – 456 p., Príroda a. s., Bratislava.
Klíč ke květeně České republiky: Kubát K. [ed.] (2002) – 928 p., Academia, Praha.

R a d i m P a u l i č
Radim.Paulic@seznam.cz