ZO 20/01 ČSOP Strakonice a Šmidingerova knihovna Za Parkem zve.

Přednášky Ostatní akce Vycházky Zájezdy

rok 2024 - přednášky

07.02.2024 Josef Pecka: Školy a učitelé staré Šumavy. ST 7. 2. Přednáška šumavského průvodce. Od 17:00 ve společenském sále ŠK na III. hradním nádvoří.
17.01.2024 Josef Pecka: Toulání ztracenou Šumavou. Povídání s projekcí k nedávno vydané stejnojmenné knize šumavského průvodce. ST 17. 1. od 17:00 ve společenském sále ŠK na III. hradním nádvoří.

rok 2024 - ostatní akce

Červen 2024 - Ledňáčci Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz v 16:00 před zámkem u vývěsky ŠK. ČT 6. 6. si určíme druhy rostlin na květnatých loučkách u Otavy, 13. 6. zakončíme školní rok návštěvou koziček v hradním příkopu a dostaneme se až k nim za ohradu. Info pobočka ŠK Za Parkem nebo Vladimíra Blahoutová (775 919 485 – formou sms).
Květen 2024 - Ledňáčci Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz v 16:00 před zámkem u vývěsky ŠK. ČT 2. 5. Obejdeme ptačí budky vyvěšené členy strakonické ZO ČSOP, 9. 5. si ukážeme vzácnou květenu na Kalvárii. Info pobočka ŠK Za Parkem nebo Vladimíra Blahoutová (775 919 485 – formou sms).
Duben 2024 - Ledňáčci Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz v 16:00 před zámkem u vývěsky ŠK. Od února 2024 je změna z pátků na čtvrtky. ČT 4. 4. Vyčistíme studánku Skleněnku na Podskalí, 11. 4. si zahrajeme kuličky. Info pobočka ŠK Za Parkem nebo Vladimíra Blahoutová (775 919 485 – formou sms).
Březen 2024 - Ledňáčci Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz v 16:00 před zámkem u vývěsky ŠK. Ve ČT 7. 3. si vyzkoušíme pletení pomlázky, 14. 3. půjdeme k řece utopit Morenu. Info pobočka ŠK Za Parkem nebo Vladimíra Blahoutová (775 919 485 – formou sms).
Únor 2024 - Ledňáčci Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz v 16:00 před zámkem u vývěsky ŠK. Od února 2024 je změna z pátků na čtvrtky. ČT 1. 2. půjdeme ke Švandově lípě, 8. 2. si vyrobíme Morenu. Info pobočka ŠK Za Parkem nebo Vladimíra Blahoutová (775 919 485 – formou sms).
Leden 2024 - Ledňáčci Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz v 16:00 před zámkem u vývěsky ŠK. PÁ 12. 1. doplníme sbírku větviček na určování. 19. 1. se podíváme ke kozičkám do hradního příkopu. Dostaneme se až k nim za ohradu. Info pobočka ŠK Za Parkem nebo Vladimíra Blahoutová (775 919 485 – formou sms).

rok 2024 - krátké přírodovědné a vlastivědné vycházky

14.01.2024 Přírodovědný výlet do okolí Radomyšle. NE 14. 1., sraz v 9:00 před nádražím ČD, v 9:10 jede vlak na zastávku Radomyšl (příjezd v 9:22). Podíváme se ke kostelu sv. Martina, sv. Jana a na židovský hřbitov, pak se vrátíme do Radomyšle a půjdeme po zpevněných cestách do Strakonic (cca 10 km). Můžeme jet i vlakem z Domanic (jede např. ve 12:35). Jinak trasa již zažitá v rámci BUTEO 2023/2024: Odkaz na mapu: www.mapy.cz

rok 2024 - zájezdy

20.07.2024 Přírodovědný výlet do okolí Protivína. SO 20. 7. Sraz v 7:40 před nádražím ČD. V 7:54 jede vlak do Skal. Půjdeme po zpevněných stezkách a terénem do Myšence a Protivína (cca 15 km). Odtud jede vlak např. v 15:26. Uvidíme mj. přírodní památky Klokočínská olšina, Klokočínské louky a Myšenecká slunce. Půjde se po polních cestách. Místy možná vysokou travou a podmáčenou loukou. Odkaz na mapu: www.mapy.cz
29.06.2024 Přírodovědný výlet do okolí Kašperských Hor. SO 29. 6. Sraz v 8:44 na autobusové zastávce Nicov/Řetenice, kde bude čekat šumavský průvodce Josef Pecka (poplatek 100,- Kč, až na místě). Půjde se po pěšinách přes Amálino údolí při Zlatém potoku a přes Císařský Dvůr k Sv. Hubertovi, kolem kapličky Na Prádle do Kašperských Hor (cca 15 km). Odtud jede autobus v 15:50. Překonání drobného vodního toku skokem či broděním možné. Občerstvení vlastní do batohu. Odkaz na mapu: www.mapy.cz
11.05.2024 Přírodovědný výlet do okolí Rejštejna. SO 11. 5. Sraz v 10:17 na autobusové zastávce v Rejštejně, kde bude čekat šumavský průvodce Josef Pecka (poplatek 100,- Kč, až na místě). Půjde se kopcovitou krajinou po zpevněných stezkách do údolí Pěkného potoka (zaniklá osada Wunderbach), k bývalému Berglu, na Velký Babylon a přes Luha zpět do Rejštejna. Odtud jede autobus v 15:37. Překonání drobného vodního toku skokem či broděním možné. Občerstvení vlastní do batohu. Odkaz na mapu: www.mapy.cz
13.04.2024 Přírodovědný výlet na Zvířetín. SO 13. 4. Odjezd ze Strakonic, bus, 7:20. Sraz v 8:45 na autobusové zastávce v Nových Hutích, kde bude čekat šumavský průvodce Josef Pecka (poplatek 100,- Kč, až na místě). Půjde se přes Zvěřín na Kvildu (cca 12 km), odkud jede autobus v 15:50. Cesty lesní, mokřadní a mnohdy nezpevněné. Případné občerstvení až ve Kvildě. Odkaz na mapu: www.mapy.cz
23.03.2024 Přírodovědný výlet do okolí Lipky. SO 23. 3., sraz v 10:30 na železniční stanici Lipka, kde bude čekat profesionální průvodce Josef Pecka (poplatek 100,- Kč, až na místě). Podíváme se do okolí Michlovy Huti (Michlův Mlýn, Alpská vyhlídka, úbočí Světlé hory, Světlohorská nádrž…). Délka trasy cca 11 km. Náhlé stoupání a cesta, necesta lesem vyloučena není. Občerstvení možná v Lipce na konci akce. Zpět z Lipky jede vlak např. v 15:27. Odkaz na mapu: www.mapy.cz
25.02.2024 Přírodovědný výlet do Horažďovic. NE 25. 2. Sraz v 8:40 před nádražím ČD. V 8:53 odjezd vlakem (s přesedáním) do Horažďovic (příjezd v 9:15). Podíváme se do parku apod. nebo do muzea na expozici minerálů, hornictví, perel a zlata „Myslí a kladivem“. Od 14:00 se přidáme ke komentované prohlídce Přírodovědné stanice při DDM. Vstupné je v DDM 50 Kč. Zpět jede vlak např. v 16:44. Na srazu, před nádražím, bude přítomen zástupce ZO ČSOP Strakonice. Vycházka za hranice města se nepředpokládá. Více v ŠK Za Parkem. Odkaz na mapu: www.mapy.cz