ZO 20/01 ČSOP Strakonice a Šmidingerova knihovna Za Parkem zve.

Přednášky Ostatní akce Vycházky Zájezdy

rok 2024 - přednášky

07.02.2024 Josef Pecka: Školy a učitelé staré Šumavy. ST 7. 2. Přednáška šumavského průvodce. Od 17:00 ve společenském sále ŠK na III. hradním nádvoří.
17.01.2024 Josef Pecka: Toulání ztracenou Šumavou. Povídání s projekcí k nedávno vydané stejnojmenné knize šumavského průvodce. ST 17. 1. od 17:00 ve společenském sále ŠK na III. hradním nádvoří.

rok 2024 - ostatní akce

Březen 2024 - Ledňáčci Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz v 16:00 před zámkem u vývěsky ŠK. Ve ČT 7. 3. si vyzkoušíme pletení pomlázky, 14. 3. půjdeme k řece utopit Morenu. Info pobočka ŠK Za Parkem nebo Vladimíra Blahoutová (775 919 485 – formou sms).
Únor 2024 - Ledňáčci Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz v 16:00 před zámkem u vývěsky ŠK. Od února 2024 je změna z pátků na čtvrtky. ČT 1. 2. půjdeme ke Švandově lípě, 8. 2. si vyrobíme Morenu. Info pobočka ŠK Za Parkem nebo Vladimíra Blahoutová (775 919 485 – formou sms).
Leden 2024 - Ledňáčci Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz v 16:00 před zámkem u vývěsky ŠK. PÁ 12. 1. doplníme sbírku větviček na určování. 19. 1. se podíváme ke kozičkám do hradního příkopu. Dostaneme se až k nim za ohradu. Info pobočka ŠK Za Parkem nebo Vladimíra Blahoutová (775 919 485 – formou sms).

rok 2024 - krátké přírodovědné a vlastivědné vycházky

14.01.2024 Přírodovědný výlet do okolí Radomyšle. NE 14. 1., sraz v 9:00 před nádražím ČD, v 9:10 jede vlak na zastávku Radomyšl (příjezd v 9:22). Podíváme se ke kostelu sv. Martina, sv. Jana a na židovský hřbitov, pak se vrátíme do Radomyšle a půjdeme po zpevněných cestách do Strakonic (cca 10 km). Můžeme jet i vlakem z Domanic (jede např. ve 12:35). Jinak trasa již zažitá v rámci BUTEO 2023/2024: Odkaz na mapu: www.mapy.cz

rok 2024 - zájezdy

23.03.2024 Přírodovědný výlet do okolí Lipky. SO 23. 3., sraz v 10:30 na železniční stanici Lipka, kde bude čekat profesionální průvodce Josef Pecka (poplatek 100,- Kč, až na místě). Podíváme se do okolí Michlovy Huti (Michlův Mlýn, Alpská vyhlídka, úbočí Světlé hory, Světlohorská nádrž…). Délka trasy cca 11 km. Náhlé stoupání a cesta, necesta lesem vyloučena není. Občerstvení možná v Lipce na konci akce. Zpět z Lipky jede vlak např. v 15:27. Odkaz na mapu: www.mapy.cz
25.02.2024 Přírodovědný výlet do Horažďovic. NE 25. 2. Sraz v 8:40 před nádražím ČD. V 8:53 odjezd vlakem (s přesedáním) do Horažďovic (příjezd v 9:15). Podíváme se do parku apod. nebo do muzea na expozici minerálů, hornictví, perel a zlata „Myslí a kladivem“. Od 14:00 se přidáme ke komentované prohlídce Přírodovědné stanice při DDM. Vstupné je v DDM 50 Kč. Zpět jede vlak např. v 16:44. Na srazu, před nádražím, bude přítomen zástupce ZO ČSOP Strakonice. Vycházka za hranice města se nepředpokládá. Více v ŠK Za Parkem. Odkaz na mapu: www.mapy.cz