Botanická část Zoologická část - činnost a zvířátka.
Poznáváme stromy podle pupenů
Seznam celostátně ohrožených druhů rostlin zaznamenaných na Strakonicku
Seznam zvláště chráněných druhů rostlin vyskytujících se na Strakonicku
Kalkulačka na oceňování dřevin rostoucích mimo les
Botanická část - činnost a rostlinky.
Zoologická část
Kritická místa střetu ptactva a netopýrů z hlediska stavebních úprav ve Strakonicích
Ptačí budky ve Strakonicích - obsazení r. 2019/2020
Ptačí budky ve Strakonicích - obsazení r. 2018
Ptačí budky ve Strakonicích - obsazení r. 2017
Ptačí budky ve Strakonicích - obsazení r. 2016
Ptačí budky ve Strakonicích - obsazení r. 2015
Ptačí budky ve Strakonicích - obsazení r. 2014
Ptačí budky ve Strakonicích - obsazení r. 2013  
Ornitologická pozorování - Strakonicko
Dvojí koncertování - Mozart a rosničky
Co my na to? Článek k problematice přenosu žab přes komunikaci v době jarního tahu.
Jedna z našich obyčejných sobot, aneb Komu děti ze ZŠ Povážská pomohly najít bezpečný úkryt?:
Ptačí budky - rok 2010 a dále.
Jak udělat jednoduchou ptačí budku.
Cesta do tajemného světa netopýrů
Konopka obecná
Sčítání káňí a ostatních dravců
Seznam chráněných živočichů na Strakonicku pravděpodobně se vyskytujících
Zimní návštěvníci Strakonic
Kritické úseky komunikací při migraci žab v okolí Strakonic - mapa.
Kritické úseky komunikací při migraci žab v blízkém okolí Strakonic.

Na této stránce naleznete některé pomůcky, které se Vám mohou hodit na botanických, zoologických a vlastivědných vycházkách, nebo materiály,
o nichž se na akcích ZO ČSOP Strakonice a Šmidingerovy knihovny mluvilo. Doufáme, že se časem
podaří tuto stránku obohatit i o příspěvky dalších členů ČSOP nebo je doplnit o nějaké zajímavé fotografie.


Záchranné stanice:
Makov: tel. 382279159, 724090220
Ohrada: tel. 723361181, 387002211
Odkaz: www.zachranazvirat.cz