Z ČINNOSTI ZO 20/01 ČSOP STRAKONICE Kusek "Lesa" u Lažiska

 1. údržba chráněných uzemí (Bavorovská stráň, Pastvina u Přešťovic) - jedná se o kosení, úklid trávy, vyžínání třtiny křovištní, likvidace náletových dřevin apod.
 2. likvidace invazního druhu netýkavky malokvěté na strakonickém Podskalí - Kalvárii, PR Kuřidlo a "Lázký les" ve spolupráci s MOP a dalšími studenty
 3. transfer obojživelníků
 4. transfer mravenců
 5. invetarizace výskytu kání
 6. spolupráce s OŽP MÚ Strakonice
 7. účast na správních řízeních ve věci povolování kacení dřevin rostoucích mimo les
 8. účast na správních řízeních ve věci zateplování obytných domů - ochrana hnízdišť netopýrů, rorýsů a jiného drobného ptactva
 9. účast na ochraně břehulí říčních, obojživelníků a vybraných druhů hmyzu v pískovně V Holi u Strakonic
 10. spolupráce s regionálním tiskem a televizí
 11. pořádání přednášek pro veřejnost ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou a gymnáziemZ Vítaní ptačího zpěvu na Podskalí 13.05.2009
 12. pořádání přírodovědných vycházek pro veřejnost
 13. poradenská činnosti v oblasti botaniky, zoologie, ekologie a ochrany přírody
 14. spoluúčast na vydávání elektronického časopisu Kompost

MOP  SOVA

 1. pravidelné schůzky jedenkrát týdně pro MOPíky a veřejnostRopucha obecná (Bufo bufo)
 2. údržba studánky Skleněnka na strakonickém Podskalí
 3. účast na přednáškách a vycházkách pořádaných Ekocenterm
 4. výlety a exkurze, někdy ve spolupráci s DDM Strakonice
 5. účast v soutěžích (Zlatá stezka - Zlatý list, Ekologická olympiáda středoškoláků)