Český svaz ochránců přírody ve Strakonicích - stručná historie

    První zájmovou masovou organizací zabývající se ochranou přírody, která vznikla v Československé republice, byl TIS - Svaz pro ochranu přírody a krajiny. Byl ustaven v době doznívajícího obrodného procesu na podzim roku 1969, a proto byl v následném období normalizace společnosti zrušen. Jako náhradu povolil komunistický režim v roce 1979 ustavení Českého svazu ochránců přírody, samozřejmě pod přísným dohledem stranických orgánů. Ale ani tento dohled nezabránil skutečným odborníkům a ochráncům přírody bojovat proti neuváženým zásahům do krajiny, proti kácení zeleně, což bylo zvláště v rámci velkoplošného zemědělství prováděno. K zásadním změnám ve vedení organizace došlo již na 3. sjezdu ČSOP, který se konal v Praze právě v době listopadových událostí 19. a 20.11.1989.Václav Chán a Miroslav Treybal - Onšovice
    Ve Strakonicích byl ustanoven Okresní výbor Českého svazu ochránců přírody 2. dubna 1980 a krátce potom i 1. základní organizace Strakonice a základní organizace na strakonickém gymnáziu. Během příštích let byly založeny i základní organizace ve Volyni, Blatné, Vodňanech, Lnářích i v dalších obcích.
    Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je dnes největší nevládní organizací v České republice sdružující zájemce o ochranu přirody a trvale udržitelný rozvoj. V jeho řadách pracují vynikající odborníci, vědci, profesionální i amaterští ochránci přirody.
    Posláním Svazu je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. Základní organizace se podílejí ve spolupráci s orgány státní správy ochrany přírody a krajiny ČR na zajištění péče o chráněná území, památné stromy, zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů. Většina činnosti svazu je založena na dobrovolné a obětavé práci jednotlivých členů i kolektivů.
    Při naší základní organizaci ve Strakonicích bylo také zřízeno Ekocentrum, které se zabývá ekologickou výchovou mládeže i dospělých, pro něž pořádá přednášky, přírodovědné a vlastivědné vycházky. V rámci této činnosti připravilo i sérii článků ve Zpravodaji města Strakonice, které mají seznámit občany s chráněnými a vzácnými rostlinami a živočichy našeho kraje. Jsou uváděny pod heslem převzatým od někdejší organizace TIS - POZNEJ A CHRAŇ!
    Zárověň bychom chtěli upozornit, že zájemci o ochranářskou činnost se mohou přihlásit buď za členy naší základní organizace nebo podpořit ČSOP tím, že se přihlásí jako individuální členové přímo v ústředí ČSOP v Praze. Informace i přihlášky je možno získat v kanceláři ČSOP ve strakonickém hradu každý čtvrtek od 10 do 12  a od 14 do 17 hodin nebo na adrese Český svaz ochránců přírody, Zámek 1, 386 01 Strakonice.

                                                                Ing. Miroslav Treybal

 

Poznámka: Od roku 2006 až do odvolání se přihlašování nových členů zařizuje ve Šmidingerově knihovně, protože dočasně nemáme možnost zajistit službu při čtvrtečních otevíracích hodinách v kanceláři ČSOP na hradě. ŠK má otevřeno ve všední dny kromě úterý vždy od 8:00 do 18:00 hod., v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.