Hafík

Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody
zvou děti mladšího školního věku
případně i předškoláčky s maminkami
k pravidelným pátečním schůzkam , kde se mohou
dozvědět spoustu zajímavých věcí
o zvířátkách, kytičkách   a  přírodě vůbec
minulý pátek jsme se byli podívat
na křtu kůzlátek u hradu,
tento pátek nás čeká
NÁVŠTĚVA PSÍHO ÚTULKU

Přijďte
v pátek   29.2. 2008 od 15.45 hodin
sraz je buď v 15.15 před „Kochankou“ nebo
v  15.30 před „plavečákem“
Odtud půjdeme podchodem pod silnicí do areálu bývalého zahradnictví,
kde se psí útulek nachází

Více  informací  na http://www.csop-strakonice.net