Hafík sluneční

Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody
zvou mladší školní děti
nebo i předškoláčky s maminkami k pravidelným pátečním schůzkam.
Zúčastňovat se mohou i jiní zájemci, například maminky s kočárky.
Schůzky povedou paní Zdena Skalická a Jitka Svobodová.


NAPOSLEDY JSME SE SEŠLI V DOMĚ DĚTÍ NA PODSKALÍ U ZVÍŘÁTEK A PO SVÁTEČNÍCH KVĚTNOVÝCH DNECH SE OPĚT PODÍVÁME DO PSÍHO ÚTULKU.


SEJDEME SE V PÁTEK 16.5.2008 V 16.00 HODIN PŘED "PLAVEČÁKEM". KROMĚ NÁVŠTĚVY PEJSKŮ VÁS ZVEME I NA POSEZENÍ U OHNĚ SPOJENÉ SE ZPĚVEM A HROU NA KYTARU. PŘIVÍTÁME, KDYŽ I VY SI PŘINESETE NÁSTROJE, POKUD NA NĚJAKÉ HRAJETE.


NA DALŠÍ DVĚ KVĚTNOVÉ SCHŮZKY (23.5. A 30.5.) SE SEJDEME VŽDY V 16.00 U ALTÁNKU V PARKU. JEDNU SCHŮZKU BUDEME V KNIHOVNĚ V HUSOVĚ ULICI VYRÁBĚT ZAJÍMAVÉ VĚCI Z PAPÍROVÝCH KRABIČEK A RULIČEK, JEDNU BUDEME VENKU POZOROVAT, CO NOVÉHO VYKVETLO, A ZAHRAJEME SI ZAS NĚJAKÉ HRY. ZAŘÍDÍME SE PODLE POČASÍ.