Brkouni s batůžky

Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody
zvou mladší školní děti
nebo i předškoláčky s maminkami k pravidelným pátečním schůzkam.
Zúčastňovat se mohou i jiní zájemci, například maminky s kočárky.
Schůzky povedou paní Zdena Skalická a Jitka Svobodová.


Naše schůzky se budou konat podle počasí buď v přírodě, na hřišti nebo v klubovně. Budeme si hrát, zpívat, malovat, recitovat básničky o zvířátkách a přírodě vůbec, ale hlavně se budeme učit přírodu poznávat a mít rádi všechno živé. Scházet se budeme v pátek v 16 hodin, většinou před hradem nebo před altánem v parku.


POPRVÉ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE SE SEJDEME V PÁTEK 5.9. V 16 HODIN PŘED HRADEM (U KANCELÁŘE CIAO)


ZAJDEME SE PODÍVAT NA KOZIČKY A UKÁŽEME SI NEJEN DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ŽIVÉ TVORY KOLEM HRADU, ALE I NAŠI OCHRANÁŘSKOU KLUBOVNU.
POVÍME SI, CO JSME ZAŽILI V LÉTĚ A MŮŽEME TAKÉ NAVŠTÍVIT VÝSTAVU DĚTÍ ZE ZUŠ V HALE KNIHOVNY.
SRAZ NA DALŠÍ SCHŮZKU 12.9. JE U VCHODU PLAVECKÉHO STADIONU. PŮJDEME DO PSÍHO ÚTULKU A PAK SI MŮŽEME JEŠTĚ ZAZPÍVAT, POPOVÍDAT A MOŽNÁ I POSEDĚT U OHNÍČKU.

NA DALŠÍ SCHŮZKY SE SEJDEME 19.9. A 26.9. V PARKU U ALTÁNU. BUDEME SE UČIT POZNÁVAT STROMY A VYROBÍME SI NĚCO HEZKÉHO Z NASBÍRANÝCH PLODŮ. KDYBY PRŠELO, MŮŽEME JÍT DO KNIHOVNY ZA PARKEM (V HUSOVĚ ULICI Č. 380).