Brkouni s batůžky

Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody
zvou mladší školní děti
nebo i předškoláčky s maminkami k pravidelným pátečním schůzkám
mladých ochránců přírody (MOP).
Zúčastňovat se mohou i jiní zájemci, například maminky s kočárky.


Naše schůzky se budou konat podle počasí buď v přírodě, na hřišti, v klubovně ČSOP na hradě, nebo v knihovně v Husově ulici. Budeme si hrát, zpívat, malovat, recitovat básničky o zvířátkách a přírodě vůbec, ale hlavně se budeme učit přírodu poznávat a mít rádi všechno živé.
SCHÁZET SE BUDEME V PÁTEK V 16 HODIN,
střídavě před hradem (u CIAO) nebo u altánu v parku.


V PÁTEK 3.10. a 17.10. SE SEJDEME V 16 HODIN PŘED HRADEM (U KANCELÁŘE CIAO), V PÁTEK 10.10. a 24.10. V PARKU.
POKUD BUDE NĚKTERÝ PÁTEK PŘÍHODNÉ POČASÍ NA POUŠTĚNÍ DRAKŮ, VEZMĚTE SI JE URČITĚ SEBOU.
POSLEDNÍ PÁTEK V MĚSÍCI ŘÍJNU (31.10.) V PŘEDVEČER SVÁTKU DUŠIČEK SE SEJDEME U HŘBITOVA A DONESEME TAM KYTIČKY A SVÍČKY

BUDEME SE UČIT POZNÁVAT STROMY, SBÍRAT JEJICH LISTY A PLODY A TAKÉ SI POVÍME NĚCO O POMOCI JEŽKŮM.
NASBÍRANÉ PŘÍRODNINY BUDEME ZKOUMAT POMOCÍ LUPY A MIKROSKOPU A TAKÉ SI Z NICH NĚCO PĚKNÉHO VYROBÍME