Bodlináč v listí

Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody
zvou mladší školní děti
nebo i předškoláčky s maminkami k pravidelným pátečním schůzkám
mladých ochránců přírody (MOP).
Zúčastňovat se mohou i jiní zájemci, například maminky s kočárky.


Naše schůzky se budou konat podle počasí buď v přírodě, na hřišti, v klubovně. Budeme si hrát, zpívat, malovat, recitovat básničky o zvířátkách a přírodě vůbec, ale hlavně se budeme učit přírodu poznávat a mít rádi všechno živé.
SCHÁZET SE BUDEME V PÁTEK V 16 HODIN,
střídavě před hradem u CIAO nebo před altánem v parku. Občas bude nějaká změna (např. 31.10. půjdeme na hřbitov, takže sraz bude u schodů u hlavniho vchodu).


V PÁTEK 7.11. a 21.11. SE SEJDEME V 16 HODIN PŘED HRADEM, V PÁTEK 14.11. a 28.11. V PARKU.
BUDE-LI ŠPATNÉ POČASÍ, MŮŽEME JÍT DO KNIHOVNY
ZA PARKEM (V HUSOVĚ ULICI Č. 380),
PŘÍPADNĚ DO KLUBOVNY ČSOP

BUDEME SI POVÍDAT O TOM, JAK SE PŘÍRODA CHYSTÁ NA ZIMU, BUDEME SE UČIT POZNÁVAT STOPY A UKÁŽEME SE, JAK SE ODLÉVAJÍ ZE SÁDRY, A ZASE SI NĚCO PĚKNÉHO NAMALUJEME, MOŽNÁ ZAČNEME VYRÁBĚT NĚJAKÉ VÁNOČNÍ DÁRKY. TAKÉ SI POVÍME NĚCO O POMOCI PTÁKŮM V ZIMĚ A BUDEME ZKOUMAT
POMOCÍ LUPY A MIKROSKOPU.