Kdo jsou strakoničtí MOPíci?

    Kroužek MOPíků při Šmidingerově knihovně je určen pro každého, kdo chce svým dětem dopřát společnost vrstevníků, ale být jim přitom nablízku, chvílemi se připojit nebo zase se stáhnout do pozadí, V muzeu v Plznisdílet jejich zážitky, povídat si o nich, všechno podle momentální situace a nálady. Chodíme hlavně do přírody, hrajeme si a seznamujeme se stylem "škola hrou" se zajímavostmi o všem, co nás obklopuje. Hlavně o stromech, ptácích, zvířatech, květinách, hvězdách, o historii našeho města atd. Učíme se například i základy prvníV muzeu v Plzni pomoci a jiné užitečné věci.

    Parta dětí je složena z chlapců i dívek nejrůznějšího věku, od úplně maličkých po školáky (ti jsou hlavně z 1. stupně). Kromě dětí a jejich rodičů nebo prarodičů, může přijít i kdokoliv jiný, ať už s dítětem, nebo bez něj. Po celý rok 2010 například chodil na všechny schůzky čtrnáctiletý Petr, osvojoval si znalosti z přírody, kterou má rád, a pomáhal s mladšími členy kroužku. Za člena je možné se přihlásit a být zapsaný, mít legitimaci, ale lze chodit na schůzky i "jen tak". Zapsaní MOPíci platí 100 Kč za rok, což se jim ale vrátí, protože mají slevu při výletech.

    Scházíme se každý pátek v 16 hodin. Aby to bylo spravedlivé pro ty, kdo bydlí v okrajových částech města, je sraz v lichých týdnech v centru Strakonic v podchodu u kanceláře CIAO a v sudých v jeho severní části u altánu v parku (řekli jsme si, že „park = SADY“, proto SUDÉ týdny). Počasí pokládáme za dobré, ať je jaké chce, pokud není zrovna bouře, vichřice nebo nějaká jiná kalamita. Dokud nám není zima, jsme venku. Pak se jdeme ohřát pod střechu. Záleží to na dohodě. Je nám k dispozici jednak klubovna Základní organizace Českého svazu ochránců přírody na hradě, jednak prostory půjčovny pro děti a dospělé v Husově ulici č. 380 v budově pobočky Za Parkem. Můžeme mikroskopovat, něco vyrábět, hrát hry (např. několikero pexes s přírodovědnou tématikou), učit se nové písničky a básničky, něco vymýšlet, dávat si hádanky, jen tak si povídat atd. Ve chvíli srazu se děti většinou shluknou do houfu a řeknou si, co je nového, proběhnou se a chvíli i vydovádí, a když dorazí i opozdilci, dohodneme se, co se bude dělat. Předběžně máme vždycky něco v plánu, co je uvedeno i na plakátech a na pozvánkách, např. ve Zpravodaji, ale záleží i na počasí a na tom, jak velké děti se sešly. Dospělí se podle své povahy a chuti zapojují více či méně. Někdo pomáhá vedoucím s programem, někdo si povídá s ostatními rodiči (vyměňují se nápady, vyprávějí historky, legrace...), někdo to střídá. Mopíci a Techmania

V muzeu v Plzni    Kroužek vede Ing. Jitka Svobodová, učitelka ekonomických předmětů, a Mgr. Zdeňka Skalická, důchodkyně, která celý život učila biologii a chemii na zdejším gymnáziu. Pravidelně pomáhá i Mgr. Alena Hrdličková, knihovnice z pobočky Za Parkem. Dále se na vedení často podílejí Jitka Zdychyncová z psího útulku, předseda ZO ČSOP Ing. Vilém Hrdlička, důchodci Hana a Karel Taschnerovi, Blanka Cvrčková a další. Někdy se sejde třeba 40 účastníků (z toho většinou polovina dospělých, polovina dětí), někdy jen několik málo. Asi tak jednou za čtvrt roku jedeme na celodenní zájezd. Navštěvujeme přírodní rezervace a jiná hezká místa v krajině, rozhledny, interaktivní výstavy, zoologické a botanické zahrady, muzea, ekozahrady apod. MOPíci se také často zúčastňují výletů, které ŠK a ČSOP pořádají vždy jednou za měsíc, většinou v sobotu, přičemž někdy se jede někam dále (na Šumavu, na Blatensko apod.), někdy se blíže seznamujeme s okolím našeho města.

    Zkratka MOP znamená Mladí ochránci přírody. Jde o celostátní organizaci při ČSOP. My si ale říkáme Malí ochránci, protože jsme se zaměřili hlavně na rodiny s předškoláky a mladšími školáky. Připadá nám, že městské děti tráví většinu svého času v umělém prostředí, ať už doma, ve škole, v dopravních prostředcích nebo v kroužcích, zatímco kontakt s živou přírodou je omezen hlavně na hřiště, parky a zahrady. Ani tam se často nemohou setkat s "opravdovými" vysokými stromy, s divokým ptactvem, zvířaty, hmyzem, s původními druhy květin, sbírat jedlé plody, houby, ráchat se ve vodě, hrát kuličky, pouštět draka... Ve škole se učí o vyvážených ekosystémech, ale často si je nedovedou ani představit. Chtěli bychom pomoci těm rodinám, které se snaží kontakt s přírodou udržovat. Lidé takto zaměření se na našich akcích mohou seznámit a podnikat něco pak i společně, když se děti i rodiče během času lépe poznat.

Na Techmánii v PlzniVýlet do ZOO PlzeňHafík ze strakonického útulku