Přehled akcí strakonických MOPíků.

Prosinec 2010 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na páteční schůzky s MOPíky a jejich maminkami nebo třeba babičkami. Přijít může každý, i bez dítěte, kdo má rád přírodu a chce ji lépe znát. 3.12. a 17.12. (v sudé týdny) bude sraz v 16.00 u altánu v parku, 10.12. v 16.00. před hradem u CIAO Budeme chodit ven, ale i vyrábět dárky a ozdoby, povídat si o starých zvycích a o zimní přírodě. 3.12. na zahradě u Taschnerů uvidíme velký hvězdářský dalekohled, a jestli bude jasno, tak i hvězdy. Také si vyzkoušíme různé obměny „tkaní“ z papírových proužků. 10.12. se na chvíli podíváme i na adventní trh do sokolovny, 17.12. ozdobíme stromek u krmítka v parčíku u nemocnice a dáme si dárečky.
Listopad 2010 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na páteční setkání s dětmi předškolního a školního věku, jejich rodiči i dalšími účastníky, kteří se chtějí dovědět zajímavosti z přírody. Přijít může každý, i bez dítěte, protože dospělí si při schůzkách vytvoří vlastní skupinku. 5.11. a 19.11. (v sudé týdny) bude sraz v 16.00 u altánu v parku, 12.11. a 26.11. v 16.00. před hradem u kanceláře CIAO. Při první schůzce budeme mikroskopovat, při druhé (12.11.) půjdeme na hřbitov zapalovat svíčky na opuštěných hrobech, v dalších dvou týdnech budeme společně vyrábět dárky pro charitní adventní trh.
Říjen 2010 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na páteční schůzky s Malými ochránci přírody. Přijít může každý, i bez dítěte, komu se to právě hodí. 1. 10. a 15. 10. (liché týdny) bude sraz v 16.00 před hradem u CIAO., 8.10. a 22. 10. v 16.00. u altánu v parku. Venku si budeme všímat hlavně podzimních plodů, v klubovně nebo v knihovně z nich uděláme zvířátka. 1.10. se navíc dozvíme, kam se stěhují naši ptačí kamarádi na zimu. 8.10. si najdeme hezké listy stromů a řekneme si, proč se barví každý jinak. 15.10. budeme pozorovat hvězdy (na obloze nebo aspoň na mapce), povídat si pověst o souhvězdí Orion a soutěžit o čokoládu. 22.10. se začneme připravovat na Dušičky, uděláme věnečky a budeme si povídat strašidelné příběhy.
Září 2010 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na páteční schůzky s členy kroužku Malých ochránců přírody, případně dalšími zájemci (chodit může kdokoliv, i nepravidelně). 10.9. a 24.9. (sudé týdny) bude sraz v 16.00 u altánu v parku, 17.6. (lichý týden) před hradem u CIAO. Při první schůzce (10.6.) se připojíme k akci Večer netopýrů (koná se i za deště), 17.6. si půjdeme hrát na Podskalí a také si uděláme origami-album, 24.9. se půjdeme podívat k Taschnerům se na zateplování úlů. Celý školní rok budeme chodit do přírody a seznamovat se s ní v duchu hesla Škola hrou. Můžeme jít i pod střechu a mikroskopovat, vyrábět, soutěžit…
Červen 2010 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na páteční schůzky s členy kroužku Malých ochránců přírody, případně dalšími zájemci (chodit může kdokoliv, i nepravidelně). 4.6. a 18.6. (sudé týdny) bude sraz v 16.00 u altánu v parku, 11.6. (lichý týden) před hradem u CIAO. Při první schůzce (4.6.) se seznámíme s chovem včel a včelařskými pomůckami na zahradě rodiny Taschnerových (koná se i za deště), při dalších schůzkách si budeme hrát a pozorovat přírodu venku nebo můžeme jít pod střechu a mikroskopovat.
Květen 2010 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na páteční schůzky s Malými ochránci přírody, jejich rodinnými příslušníky a dalšími zájemci (ať jsou, nebo nejsou členy MOP). 7.5. a 21.5. (sudé týdny) bude sraz v 16.00 u altánu v parku, 14.5. a 28.5. před hradem u CIAO. Chceme se podívat na různá naleziště vzácných rostlin a živočichů, hrát si a dozvídat se další zajímavosti z přírody.
Duben 2010 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na páteční schůzky s Malými ochránci přírody předškolního i školního věku a jejich rodinami nebo s dalšími účastníky (např. maminkami s kočárky, seniory atd.). 9.4. a 23.4. (sudé týdny) bude sraz v 16.00 u altánu v parku, 16.4. (lichý týden) před hradem u CIAO. Chystáme se vyčistit studánku Skleněnku, hrát kuličky a jiné pozapomenuté hry a pozorovat změny v jarní přírodě. V případě aprílového počasí můžeme být pod střechou a mikroskopovat nebo něco vyrábět (ruční papír, papírové filigrány, enkaustiku, ovečky z hoblinek apod.). Vše záleží vždy na dohodě, podle toho, jací účastníci se sejdou a do čeho budou mít chuť.
Březen 2010 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na páteční schůzky s MOPíky (Malými ochránci přírody) a jejich dospělým doprovodem nebo s dalšími účastníky (i bez dětí). 5.3. a 19.3. (liché týdny) bude sraz v 16.00 před hradem u CIAO, 12.3. a 26.3. v 16.00. u altánu v parku. Budeme chodit nejen do klubovny ČSOP a na pobočku ŠK Za Parkem, ale hlavně ven do předjarní přírody, blíž ji poznávat podle hesla Škola hrou. Chystáme se také vyzkoušet pomalbu na skle, zdobení kraslic, pletení pomlázek a všelijaké pokusy s vajíčky.
Únor 2010 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na páteční schůzky s MOP (Malými ochránci přírody) a jejich rodiči nebo s dalšími účastníky (např. maminkami s kočárky). Přijít může každý, i nepravidelně. 5.2. (lichý týden) bude sraz v 16.00 před hradem u CIAO, 12.2. a 26.2. v 16.00. u altánu v parku. Budeme dál užívat zimních radovánek a při tom číhat už i na příchod jara. Při hodně špatném počasí můžeme být na hradě v klubovně ZO ČSOP nebo na pobočce ŠK Za Parkem.
Leden 2010 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na páteční schůzky s MOP (Malými ochránci přírody) a jejich maminkami nebo s dalšími účastníky (např. seniory). Přijít může každý, třeba jen občas, kdo má právě chuť. 8.1. a 22.1. (v liché týdny) bude sraz v 16.00 před hradem u CIAO, 15.1. v 16.00. u altánu v parku. Budeme chodit sypat do krmítek, všímat si stop, zimní oblohy a přírody vůbec. V klubovně ČSOP nebo v knihovně můžeme mikroskopovat, hrát hry, učit se podmalbu na skle nebo něco vyrábět. Bude-li sníh, vezměte si na sraz sáňky a také mrkvičku na nos pro sněhuláka :o)