Přehled akcí strakonických MOPíků.

Prosinec 2011 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na páteční schůzky kroužku MOPíků. Sraz vždy v 16.00 před hradem u kanceláře CIAO. 2.12. se spolu podíváme na adventní trhy na hradě, 9.12. na charitní jarmark do Sokolovny a pak půjdeme do knihovny Za Parkem vyrábět ozdoby, 16.12. si ozdobíme stromek u krmítka a dáme si dárečky. Pozvánka.
Listopad 2011 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na páteční schůzky kroužku MOPíků. Sraz vždy v 16.00 před hradem u kanceláře CIAO. 4.11. se půjdeme podívat na hřbitov a povíme si o svátku Dušiček, 11.11. se podíváme u gymnázia na stromy v zahradě kolem něj a hlavně na oskeruši, vysazenou MOPíky. 18.11. a 25.11. budeme vyrábět dárky pro charitní jarmark. Pozvánka.
Září 2011 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na schůzky přírodovědného kroužku MOP - hlavně pro děti předškolního a mladšího školního věku s někým dospělým z rodiny. Sraz každý týden v pátek (kromě 2.9.) v 16 hod. před hradem u kanceláře CIAO. Při kroužku se může scházet i skupinka dospělých bez dětí, případně také oddíl starších školáků. Chodíme hlavně ven, někdy i do klubovny (na hradě), do knihovny v Husově ulici, do psího útulku... podle toho, kdo přijde a jaké vyjde počasí. Hry a povídání se v září zaměří hlavně na zajímavosti o tažných ptácích. Jak to dělají, že trefí a že jim stačí síly?
Červen 2011 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti a dospělé na páteční schůzky kroužku MOPíků a jejich rodičů aj. (chodit může kdokoliv, i bez dětí). 3.6. bude sraz v 16 hod. u psího útulku - navštívíme pejsky a pak oslavíme Den dětí hrami u ohně vedle na tábořišti. 10.6. v 16.00 na Podskalí před Zavadilkou a půjdeme trhat plevel (netýkavku) na Kalvárii, aby neutiskovala chráněné rostliny. 17.6. v 16.00 na dopravním hřišti u Poděbradovy školy - půjdeme na Ryšovy zavzpomínat na pana Václava Chána a ukázat si jeho oblíbená stanoviště chráněných rostlin. Školní rok zakončíme 24.6. (kdy je sraz v 16.00 také na dopravním hřišti) na zahrádce u Taschnerů, kde se podíváme na záhony, na včely a zazpíváme si u ohníčku.
Květen 2011 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti a dospělé na páteční schůzky kroužku MOPíků a jejich rodičů aj. (chodit může kdokoliv, i nepravidelně). 6.5. a 20.5. (v sudé týdny) bude sraz v 16.00 altánu v parku, 13.5. a 27.5. před hradem u CIAO. Budeme si hrát hlavně venku, pozorovat ptáky, květiny a všechno ostatní, co je v přírodě vidět. Budeme si s sebou brát dalekohled a kelímkovou lupu. 13.5. se půjdeme s p. Evou Václavíkovou podívat do Hole na židovský hřbitov – máme slíbeno i jeho otevření. Více na www.csop-strakonice.net
Duben 2011 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti a dospělé na páteční schůzky kroužku MOPíků a jejich přátel (chodit může kdokoliv, i bez dítěte, protože program je přizpůsoben jak dětem, tak dospělým). 1.4., 15.4. a 29.4. (v liché týdny) bude sraz v 16.00 před hradem u CIAO, 8.4. u altánu v parku. 1.4. půjdeme ke Švandově lípě, povíme si nejznámější strakonické pověsti a ukážeme si pletení pomlázek, 8.4. se podíváme ke gymnáziu na zajímavý strom - oskeruši (vysazenou členy ČSOP) a naučíme se nové jarní básničky, 15.4. budeme zdobit kraslice rozehřátým voskem, 29.4. půjdeme na Podskalí hrát kuličky a vyčistit studánku Skleněnku.
Březen 2011 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti a dospělé na páteční schůzky kroužku MOPíků a jejich přátel (chodit může kdokoliv, i bez dítěte, protože program je přizpůsoben jak dětem, tak dospělým). 4.3. a 18.3. (v liché týdny) bude sraz v 16.00 před hradem u CIAO, 11.3. a 25.3. u altánu v parku. 4.3. budeme dělat pokusy s vajíčky, 11.3. se půjdeme podívat do gymnázia na kunu skalní, 18.3. obejdeme naše vyvěšené budky a ukážeme si zajímavou knihu – atlas hnízd. 25.3. půjdeme k Taschnerovým, kde si na zahrádce (nebo by to šlo i pod střechou) vyzkoušíme zdobení kraslic nalepenými úlomky skořápek.
Únor 2011 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti a dospělé na páteční schůzky kroužku MOPíků a jejich dospělých přátel (chodit může kdokoliv, i nepravidelně). V pátek 4.2. o pololetních prázdninách si chceme udělat celodenní výlet vlakem (podrobnosti na pobočce Za Parkem, na 383 323 021 nebo na hrdlickova@knih-st.cz). V pátek 11.2. bude sraz v 16.00 u altánu v parku. Půjdeme do lesa doplnit krmítka, nebo na pobočku vyzkoušet si výtvarnou techniku pergamano. V sobotu 12.2. se sejdeme ve 12.30 u psího útulku a navštívíme pejsky. 18.2. se sejdeme v 16.00 před hradem u CIAO a půjdeme buď mikroskopovat a hrát nové přírodovědné Pexeso do klubovny na hradě, nebo si ukážeme ptačí budky na Podskalí a loňská hnízda. Bude-li sníh, budeme stopovat a bobovat. Poslední pátek (před prázdninami) schůzku vynecháme.
Leden 2011 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na páteční schůzky kroužku MOPíků. Program se řídí podle počasí a nálady - děti sáňkují, hrají si nebo se něco nového učí (buď venku, nebo v klubovně), rodiče a další dospělí se jim spolu s vedoucími věnují. Mají ale čas i na povídání mezi sebou a na probírání zajímavostí z přírody. 7.1. a 21.1. (v liché týdny) bude sraz v 16.00 před hradem u CIAO, 14.1. a 28.1. u altánu v parku.