Přehled akcí strakonických MOPíků.

Prosinec 2012 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na dvě poslední letošní páteční schůzky kroužku MOPíků. Sraz v 16:00, a to: 7. 12. u psího útulku (navštívíme pejsky a přineseme jim na přilepšenou piškoty) a 14. 12. před hradem u kanceláře CIAO - půjdeme na chvíli na charitní adventní jarmark do Sokolovny (kde se budou prodávat i naše výrobky) a pak si venku ozdobíme stromek a předáme si dárečky i my mezi sebou.
Listopad 2012 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na páteční schůzky kroužku MOPíků. Sraz 2. 11. v 16:00 u židovského hřbitova v Holi (máme slíbený klíč), jinak vždy v 16.00 před hradem u kanceláře CIAO. Na 9. 11. je domluvena návštěva koziček a dalších zvířat na hradě (budeme moci i přímo k nim za ohradu). Při dalších schůzkách (nepůjdeme-li si hrát ven) budeme vyrábět dárky pro charitní adventní jarmark.
Říjen 2012 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na páteční schůzky přírodovědného kroužku MOP - hlavně pro děti předškolního a mladšího školního věku s někým dospělým z rodiny. Lze chodit i nepravidelně. Sraz každý týden v pátek (kromě 26. 10.) v 16:00 před hradem u kanceláře CIAO. Na 19. 10. jsme pozváni na zahradu k Taschnerům a i při dalších schůzkách budeme chodit hlavně ven, poznávat listy a plody a vyrábět z nich. Bude-li vítr, proženeme draky.
Září 2012 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na páteční schůzky přírodovědného kroužku MOP - hlavně pro děti předškolního a mladšího školního věku s někým dospělým z rodiny. Lze chodit i nepravidelně. Sraz každý týden v pátek (kromě 7. 9.) v 16:00 před hradem u kanceláře CIAO. Při kroužku se může scházet i skupinka dospělých bez dětí, případně také oddíl starších školáků. Chodíme hlavně ven, někdy i do klubovny (na hradě), do knihovny v Husově ulici, do psího útulku... podle toho, kdo přijde a jaké vyjde počasí. Hry a povídání se v září zaměří např. na to, co kdo pozoroval o prázdninách. Připravíme si také svoji vlastní pouť a další zábavy.
Červen 2012 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na páteční schůzky kroužku MOPíků. Sraz vždy v 16:00 na dopravním hřišti u ZŠ krále Jiřího z Poděbrad. 1. 6. oslavíme Den dětí cestou na Kuřidlo, 8. 6. půjdeme na zahradu k Taschnerovům, 15. 6. půjdeme přes Alšovu ulici k Zavadilce (po cestě si ukážeme skupinu velkých habrů), kde je v 17 hod. sraz na procházku po naučné stezce. 22. 6. zakončíme školní rok na zahrádce u Skalických.
Květen 2012 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na páteční schůzky kroužku MOPíků. Sraz vždy v 16:00 před hradem u kanceláře CIAO. 4. 5. vyrobíme (v klubovně nebo i venku) dárečky pro maminky, 11. 5. si budeme povídat o ptačím zpěvu, hnízdech a budkách, 18. 5. budeme hrát např. kuličky, skákat panáka a přes gumu, 25. 5. si na Podskalí připomeneme 20. výročí vzniku naučné stezky.
Duben 2012 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na páteční schůzky kroužku MOPíků. Sraz vždy v 16:00 před hradem u kanceláře CIAO. 13. 4. vyčistíme studánku Skleněnku na Podskalí a zahrajeme si kuličky, při dalších schůzkách si také budeme hrát hlavně venku a pozorovat příchod jara.
Březen 2012 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na páteční schůzky kroužku MOPíků. 2. 3. se sejdeme v 16. 00 u ZŠ krále Jiřího z Poděbrad a půjdeme na zahradu k Taschnerům, kde máme domluveno povídání o hvězdách. Bude připraven také velký hvězdářský dalekohled. 16. 3. a 3. 3. je sraz v 16.00 před hradem u kanceláře CIAO a na programu je zdobení velikonočních perníčků a kouzla s vajíčky. 30. 3. se sejdeme v 16. 00 v centru Beruška (v bývalé ZŠ Lidická), kam jsme pozvání na interaktivní program ČESKÝ LES (hry, omalovánky, povídání a promítání). Děti platí 20,- Kč, dospělí zdarma (na akci přispívá Zdravé město Strakonice).
Únor 2012 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na páteční schůzky kroužku MOPíků. 10. 2. se výjimečně sejdeme v 16.00 u psího útulku a navštívíme pejsky. 17. 2. bude sraz jako vždy v 16.00 před hradem u kanceláře CIAO a můžeme na Podskalí pátrat po zimních ptačích návštěvnících Otavy nebo jít do klubovny. 24. 2. bude sraz v 16.00 na dopravním hřišti u ZŠ Poděbradova, protože se podíváme k p. učitelce Rohové do “Habeše” na zahradu na krmítko a budky a pak se můžeme zahřát pod střechou při hře s maňásky.
Leden 2012 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na páteční schůzky kroužku MOPíků. Sraz vždy v 16.00 před hradem u kanceláře CIAO. 6.1. se půjdeme podívat k Taschnerům na velký hvězdářský dalekohled, budeme se moci zeptat na zajímavosti z astronomie a snad i pozorovat hvězdy , 13.1. máme slíbenou návštěvu koziček a dalších zvířat na hradě (budeme moci i přímo k nim za ohradu). 20.1. a 27.1. budeme sáňkovat nebo v klubovně něco vyrábět, můžeme stopovat a odlévat stopy, všechno podle počasí a chuti.Pozvánka.