Přehled akcí strakonických MOPíků.

Prosinec 2013 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na dvě poslední letošní páteční schůzky kroužku MOPíků. Sraz v 16:00, a to: 6. 12. před hradem u kanceláře CIAO (půjdeme na chvíli ven a pak budeme vyrábět vánoční ozdoby a dárky), 13. 12. u psího útulku (navštívíme pejsky a přineseme jim na přilepšenou piškoty).
Listopad 2013 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na schůzky přírodovědného kroužku MOP - sraz každý týden v pátek v 16:00 před hradem u kanceláře CIAO. Pro mladší a případně i starší děti, rodiče, ale i dospělé bez dítěte. Chodit lze i nepravidelně. 1. 11. půjdeme na hřbitov, rozsvítíme svíčky na opuštěných hrobech a připomeneme si svátek Dušiček. 8. 11. si uděláme posvícení. Při dalších schůzkách budeme stopovat, pozorovat hvězdy, vyrábět dárky pro strakonický charitní jarmark...
Říjen 2013 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na schůzky přírodovědného kroužku MOP - hlavně pro děti předškolního a mladšího školního věku s někým dospělým z rodiny. Lze chodit i nepravidelně. Schůzky přírodovědného kroužku MOP - sraz každý týden v pátek v 16:00 před hradem u kanceláře CIAO. Při kroužku se může scházet i skupinka dospělých bez dětí, případně také oddíl starších školáků. Na 18. 10. je domluvena návštěva na zahrádce u Taschnerových. Při dalších schůzkách budeme sbírat plody a listy, vyrábět z nich, pouštět draka...
Září 2013 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na schůzky přírodovědného kroužku MOP - hlavně pro děti předškolního a mladšího školního věku s někým dospělým z rodiny. Lze chodit i nepravidelně. Sraz každý týden v pátek (kromě 6. 9.) v 16:00 před hradem u kanceláře CIAO. Při kroužku se může scházet i skupinka dospělých bez dětí, případně také oddíl starších školáků. Chodíme hlavně ven, někdy i do klubovny apod., podle toho, kdo přijde a jaké vyjde počasí. Na 13. 9. je domluvena návštěva u koziček a dalších zvířat na hradě (budeme moci i k nim za ohradu), ukázka rozebraných ptačích budek a vyprávění o péči o ně. Při dalších schůzkách si řekneme zážitky z prázdnin, připravíme si vlastní pouť a jiné radosti.
Červen 2013 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na Páteční schůzky kroužku MOPíků pro děti, rodiče a další zájemce Lze chodit i nepravidelně. 7. 6. se zúčastníme oslav ŠK (sraz v 16:00 před hradem u kanceláře CIAO), 14. 6. se podíváme do psího útulku (sraz v 16:00 před útulkem) a 21. 6. půjdeme do Městského lesa na třešně na zahrádku rodiny Skalických (sraz v 16:00 na dopravním hřišti u ZŠ krále Jiřího z Poděbrad).
Květen 2013 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na Páteční schůzky kroužku MOPíků pro děti (od nejútlejšího věku), rodiče a další zájemce. Lze chodit i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před hradem u kanceláře CIAO. 3. 5. pojedeme do Řepice na lanové hřiště (zpět pěšky po zpevněných cestách), 24. 5. se podíváme na farmářské trhy a pak půjdeme na Šumavskou (na hřiště a podívat se na rozkvetlou skalku). Další květnové schůzky budou ve znamení květů – budeme se z nich těšit, zkoumat jejich rozdíly, mikroskopovat, povídat si o opylování...
Duben 2013 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na páteční schůzky kroužku MOP pro předškolní a mladší školní děti, rodiče aj. Sraz vždy v 16:00 před hradem u kanceláře CIAO. Na 5. 4. je domluveno sestavování nových ptačích budek – ukázka, jak mají vypadat, co je důležité, atd. Na 12. 4. jsme pozváni na zahrádku p. Z. Skalické nad městem a podívat se pak na kytičky i do lesa. Při dalších schůzkách budeme čistit studánku Skleněnku, hrát kuličky a další jarní hry.
Březen 2013 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na páteční schůzky kroužku MOPíků a jejich dospělých přátel (kromě 1. 2.). Sraz vždy v 16:00 před hradem u kanceláře CIAO. Na 22. 3. je domluvena návštěva na zahradě u Taschnerů – ukázka pletení pomlázky, velikonoční zdobení aj.. Při dalších schůzkách (nepůjdeme-li ven vyhlížet jaro) budeme vyrábět, zpívat atd. Do kroužku může přijít kdokoliv, i bez dítěte (i jednorázově) a třeba jen tak přihlížet a ptát se na zajímavosti z přírody.
Únor 2013 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou páteční schůzky kroužku MOPíků a jejich dospělých přátel (kromě 1. 2.). Sraz vždy v 16:00 před hradem u kanceláře CIAO. Na 8. 2. je domluvena návštěva koziček a dalších zvířat na hradě (budeme moci i přímo k nim za ohradu) a také ukážeme, jak se čistí ptačí budky. Při dalších schůzkách (nepůjdeme-li si hrát ven) budeme mikroskopovat, vyrábět atd. Kroužek lze navštěvovat i nepravidelně, i bez dítěte, ani není nutné se zapojovat do jeho vedení.
Leden 2013 - MOP Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na páteční schůzky kroužku MOPíků a jejich dospělých přátel (kromě 4. 1.). Sraz vždy v 16:00 před hradem u kanceláře CIAO – činnost záleží na počasí (doplnění krmelce v lese, noční sáňkování, stopování a jiné hry se sněhem, klouzání na ledě...). Také budeme dávat pozor, jestli neuvidíme nějakého vzácného zimního ptačího zatoulance . Jindy budeme v klubovně mikroskopovat a zkoumat nalezené přírodniny. Připomenene si také básničky a písničky o zimě.