Přehled akcí strakonických MOPíků.

Říjen 2017 - Ledňáčci Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před hradem u vývěsky ŠK, kromě 27. 10., kdy schůzku vynecháme. 6. 10 návštěva koziček v hradním příkopu (dostaneme se i dovnitř), 13. 10. sbírání podzimních plodů, potom vyrábění zvířátek (pod střechou), 20. 10. hry na zahrádce (“krvavé koleno”, ovčín aj.), pak posezení u ohně. Více na pobočce Za Parkem (Husova č. 380, 380 422 720).
Září 2017 - Ledňáčci Páteční schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před hradem u vývěsky ŠK, kromě 1. 9. a 29. 9., kdy schůzku vynecháme. 8. 9. si ukážeme vzácnou květenu na Kalvárii a zahrajeme si na Podskalí špačka, 15. 9. se podíváme na zahrádku u Blaťáku nebo budeme mikroskopovat v klubovně, 22. 9. si uděláme vlastní pouť. Více na pobočce Za Parkem (Husova č. 380, 380 422 720).
Červen 2017 - MOP Páteční schůzky kroužku MOP - pro předškolní a mladší školní děti (i v kočárku) s rodiči, ale případně i pro starší školáky. Přicházet mohou i dospělí bez dětí. Pomoc při vedení schůzky je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před hradem u vývěsky ŠK, kromě 30. 6., kdy schůzku vynecháme. 2. 6. si ukážeme vzácnou květenu na Kuřidle a 9. 6. na Kalvárii, 16. 6. si zahrajeme na zahrádce u Večeřových a 23. 6. u Skalických. Více na pobočce Za Parkem (Husova č. 380, 380 422 720).
Květen 2017 - MOP Páteční schůzky kroužku MOP - pro předškolní a mladší školní děti (i v kočárku) s rodiči, ale případně i pro starší školáky. Přicházet mohou i dospělí bez dětí. Pomoc při vedení schůzky je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před hradem u vývěsky ŠK. 5. 5. si kromě pozorování přírody popovídáme o jarních zvycích, 12. 5. si zahrajeme tradiční jarní hry, 19. 5. navštívíme přírodní zahradu v Domanicích, 26. 5. si ukážeme rybí trdliště a dozvíme se něco o životě ryb. Více na pobočce Za Parkem (Husova č. 380, 380 422 720).
Duben 2017 - MOP Páteční schůzky kroužku MOP - pro předškolní a mladší školní děti (i v kočárku) s rodiči, ale případně i pro starší školáky. Přicházet mohou i dospělí bez dětí. Pomoc při vedení schůzky je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před hradem u vývěsky ŠK, kromě 14. 4., kdy schůzku vynecháme. 7. 4. si ukážeme pletení pomlázky a kouzla s vajíčky, 21. 4. si pohrajeme na zahrádce u Taschnerových a uvidíme jarní práce na záhonech, 28. 4. vyčistíme studánku Skleněnku na Podskalí a zahrajeme si kuličky.
Březen 2017 - MOP Páteční schůzky kroužku MOP pro předškolní a mladší školní děti (i v kočárku) s rodiči, ale případně i pro starší školáky. Přicházet mohou i dospělí bez dětí. Pomoc při vedení schůzky je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před hradem u vývěsky ŠK, kromě 3. 3., kdy schůzku vynecháme. 10. 3. si ukážeme výrobu budky pro čmeláky, 17. 3. se podíváme ke kozičkám v hradním příkopu (i dovnitř do ohrady), 24. 3. si ukážeme zdobení perníčků a zopakujeme si jarní říkadla, 31. 3. utopíme Morenu.
Únor 2017 - MOP Páteční schůzky kroužku MOP pro předškolní a mladší školní děti (i v kočárku) s rodiči, ale případně i pro starší školáky. Přicházet mohou i dospělí bez dětí. Pomoc při vedení schůzky je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před hradem u vývěsky ŠK, kromě 3. 2. a 24. 2., kdy schůzku vynecháme. 10. 2. si vyrobíme Morenu a popovídáme si o masopustních zvycích, 17. 2. si zasejeme semínka ke klíčení a uděláme si ozdobné jehnědy z papíru.
Leden 2017 - MOP Páteční schůzky kroužku MOP pro předškolní a mladší školní děti (i v kočárku) s rodiči, ale případně i pro starší školáky, kteří by si mohli založit samostatný oddíl. Přicházet mohou i dospělí bez dětí. Pomoc při vedení schůzky je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. Sraz vždy v 16:00 před hradem u vývěsky ŠK. 6. 1. si ukážeme knížky, které kdo dostal pod stromeček, 13. 1. půjdeme do lesa ke krmelci a zahřát se na blízkou zahrádku, 20. 1. si vyrobíme “sněhové” koule z balónků a rýže, 27. 1. budeme pozorovat a odlévat stopy zvířat.