Seznam pořádaných přednášek ve spolupráci Šmidingerova knihovna ve Strakonicích a ZO 20/01 ČSOP Strakonice.

2013
17.12.2013 Příroda všemi smysly (s promítáním). Mgr. Petra Tůmová z CEGV Cassiopeia o svých zkušenostech se zážitkovými aktivitami pro děti i dospělé – příběhy, nápady, tipy... Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
20.11.2013 Kroužkování ptactva – mýty a skutečnost (s promítáním). Jaroslav Fořt (ornitolog ze ZO ČSOP Blatná) o užitečnosti kroužkování pro ochranu ptactva, o jeho průběhu, zajištění jeho bezpečnosti, o zpětných hlášeních prozrazujících pohyb našich opeřenců... Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
14.11.2013 Nebuďme kyselí, buďme zdraví (přednáška s ochutnávkami). Přednáší Hanka Synková, terapeutka známá jako bývalá redaktorka rozhlasového Kolotoče a autorka několika velmi oblíbených knih. Od 18:00 v restauraci Baobab.
09.10.2013 Africká odysea (s promítáním). RNDr. František Pojer (z ředitelství Agentury ochrany přírody a krajiny) o tahu černých čápů, jejich ochraně u nás i v cizině a o dalších zajímavostech z ornitologie. Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
18.09.2013 Fotografie z letních cest do přírody (Slovensko, Chorvatsko, Vysočina...). Se svými snímky se mohou připojit i ti, kdo se předem ohlásí v půjčovně Za Parkem nebo na hrdlickova@knih-st.cz, 380 422 720. Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
26.06.2013 Sakrální architektura ve Strakonicích - místní kostely a kaple (přednáška s promítáním). Přednáška Doc. Ing. arch. ThLic. Jiřího Kupky Ph.D. Ohlédnutí za úspěšným cyklem komentovaných prohlídek po strakonických památkách, doplnění dalších informací, možnost dotazů. V promítacím sále strakonického gymnázia, o hodinu dříve než obvykle - od 16:00 hod.
28.05.2013 Kompostování – nejen na zahradě (s promítáním). Přednáší Ing. Jan Juráš. Teoretické poznatky i praktické rady. Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
10.04.2013 Románovou krajinou (s promítáním). Přednáška Ing. Miroslava Šobra, pracovníka OŽP MÚ Strakonice. Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
19.03.2013 Zajímavosti středního Pootaví – přednáška s promítáním. Přednáška Ing. Josefa Pecky: Od 17:00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
13.02.2013 Ptáci (a lidé a jiná havěť) v zemědělské krajině. Přednáška RNDr. Petra Pavlíka ze ZO ČSOP Blatná. Od 17:00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
09.01.2013 Satelitní městečka a český venkov (přednáška s promítáním). Přednáška doc. Ing. arch. ThLic. Jiřího Kupky, Ph.D.: Od 17:00 v promítacím sále strakonického gymnázia.

2012
21.11.2012 Neperme se s rostlinkami aneb Principy permakultury v praxi. Přednáška pana Františka Langmajera. Přednáška s promítáním, praktickými ukázkami, ochutnávkami a dárkem v podobě semínek. Od 17:00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
30.10.2012 Včelaření od jara do zimy (přednáška s promítáním, praktickými ukázkami a ochutnávkami). Přednáška paní Romany Bečvářové: Od 17:00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
18.09.2012 O Jeseníku, Králickém Sněžníku a Krkonoších bude vyprávět Libuše Leischnerová. Přednáška bude s promítáním v úterý 18. 9. Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia. Původně měla být Příroda Nízkého Jeseníku a zkušenosti místních ochranářů - V. Hrdlička.
09.05.2012 Domácí fujtajblíci, aneb Známí i méně známí průvodci člověka (s promítáním). Přednáška Ing. Viléma Hrdličky, předsedy strakonické ZO ČSOP. Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
18.04.2012 Horní Pootaví, aneb Od Březníku po Sušici (s promítáním). Přednáška Ing. Josefa Pecky, šumavského průvodce. Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
21.03.2012 Stromy pro budoucí generace – jak o ně pečovat (s promítáním). Přednáší Ing. Ondřej Feit Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
08.02.2012 Sledování velkých savců na Šumavě (s promítáním). Přednáška Mgr. Pavla Šustra, PhD. Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
10.01.2012 Krásy historické krajiny (s promítáním). Přednáška doc. Ing. arch. Jiřího Kupky Ph.D. Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia.

2011
07.12.2011 Ohlédnutí za rokem 2011. Přednáší Mgr. Tereza Třeštíková, která v tomto roce získala další zkušenosti s péčí o hříbata, obhájila DP o vlivu pastvy na druhové složení rostlin a také se stala se svým koněm mistryní ČR v reiningu. Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
11.11.2011 Co vyprávějí šumavské smrčiny (s promítáním). Přednáší Prof. Ing. Hany Šantrůčková, Csc. (vedoucí Katedry biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty JČU) Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia. gymnázia.
26.10.2011 Hadi - máme je rádi? Lukáš Hulec z Přírod. stanice DDM Horažďovice přiveze živou užovku červenou a korálovku sedlatou a bude vyprávět o nich i o českých druzích plazů. Od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
08.06.2011 Z přírody Českého lesa. Doplněno promítáním a krátkými ukázkami z knížek J.Š.Baara, J.F.Hrušky, J.Vrby, J.Thomayera aj. Přednáší Ing. Vilém Hrdlička. Koná se od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia. gymnázia.
18.05.2011 Rady ze zahrady (konkrétně z přírodní zahrady v Rudolfově, známé z knihy Harmonie ekodomova, ze Zelených večerů i z nedávné výstavy v hale ŠK). Doplněno promítáním a ukázkami. Přednáší Mgr. Irena Kovářová, BcTh z JČU, která nás seznámí se svými zkušenostmi s uplatňováním zásad přírodního hospodaření a feng šuej a může zodpovědět dotazy týkající se např. biologické ochrany rostlin, jejich vhodné kombinace, výběru druhů hodících se do stínu nebo naopak na velmi suchá stanoviště, osázení úplně nového pozemku nebo vylepšení problematických míst atd. Koná se od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
06.04.2011 Vermikompostéry v přírodním hospodaření aneb Kalifornská žížala zahradnicí. Doplněno promítáním a ukázkami. Přednáší Jan Šimáček. Koná se od 17.00 v promítacím sále strakonického gymnázia.
11.03.2011 Kuna - dokonalý lovec lesů i měst (náhradní termín za prosinec). Přijede pan Tomáš Pollak s živou kunou skalní, o kterou se stará v horažďovické záchranné stanici. Bude vyprávět o jejím životě v přirozeném prostředí i o podmínkách chovu v zajetí. Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia.
23.02.2011 Koně – co o nich ještě nevíte. Přednáší Tereza Třeštíková. Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia.
28.01.2011 Krása krajiny. Přednáší Ing. arch. Mgr. Jiří Kupka, Ph.D. Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia.

2010
15.12.2010 Kuna - dokonalý lovec lesů i měst. Přijede pan Tomáš Pollak s živou kunou skalní, o kterou se stará v horažďovické záchranné stanici. Bude vyprávět o jejím životě v přirozeném prostředí i o podmínkách chovu v zajetí. Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia.
24.11.2010 Přírodní zahrada je hra. Přednáší p. Alena Šimáčková. Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia.
05.10.2010 Země k zamyšlení – o soužití lidí a přírody v českých vesnicích rumunského Banátu. Přednáší František Langmajer. Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia.
10.09.2010 Večer netopýrů. Sraz v 17.00 na Podskalí před Zavadilkou. Vede Tereza Březinová z České společnosti pro ochranu netopýrů. Začne se krátkým povídáním, seznámením s hendikepovanou samičkou netopýra rezavého, ukázkou netopýrovníku a rozdáváním propagačních materiálů. Potom se půjde do terénu na samotné pozorování. V případě deště bude náhradní program pod střechou (např. ukázka hledání jedince označeného vysílačkou pomocí telemetrie).
19.05.2010 Podkarpatskou Rusí za Nikolou Šuhajem. Přednáška Ing. Miroslava Šobra s promítáním. Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia.
28.04.2010 Poznej a chraň! (z činnosti ochranářů na Strakonicku v letech 1980 – 2010). Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia.
05.03.2010 Středověká zahrada - co o ní víme? Přednáší Ing. arch. Mgr. Jiří Kupka, Ph.D. Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia.
05.02.2010 Zrod přírodně krajinářského parku. Přednáší Ing. arch. Mgr. Jiří Kupka, Ph.D. Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia.
15.01.2010 Přehled současných trendů v tvorbě parků a zahrad. Přednáší Ing. arch. Mgr. Jiří Kupka, Ph.D. Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia.

2009
11.12.2009 Povídání s p. Cvrčkovou. Povídání se jakoby kryje se schůzkou MOP, ale s tím se počítá - bude to na pobočce Šmidingerovy knihovny Za Parkem, takže MOPíci napřed budou mít od 16 svůj program a v 17 se přidají k poslouchání, bude to přizpůsobené i jim, protože bude řeč o chování koček a o příhodách s nimi, vyprávění o malé kukačce, kterou Cvrčkovi našli a vykrmili, o čolcích na jejich zahradě a podobně, to bude určitě zajímavé pro malé i pro dospělé.
06.11.2009 Cesta do tajemného světa netopýrů. Přednáší Tereza Březinová. Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia.
20.10.2009 Člověče, zasaď strom. Přednáší František Langmajer. Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia.
26.05.2009 Motýli a jejich stanoviště na Strakonicku. Přednáší p. Vilém Hrdlička. Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia.
22.04.2009 Naši obojživelníci a plazi. Přednáší studentka Markéta Havlová. Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia.
18.03.2009 Život v českých vesnicích rumunského Banátu. Přednáší Ing. Miroslav Šobr. Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia.
03.03.2009 Putování po Kanadě. Přednáší p. Josef Langmajer. Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia.
18.02.2009 Rybníky a ptáci Blatenska. Přednáší RNDr. Petr Pavlík. Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia.
19.01.2009 Historické hodnoty naší krajiny jako součást kulturního dědictví. Přednáší Ing. arch. Mgr.Bc. Jiří Kupka, PhD. Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia.

2008
09.12.2008 Příroda v čase předvánočním. Přednáší Mgr. Zdeňka Skalická. Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia.
19.11.2008 Zajímavosti z jihočeské přírody. Přednáší RNDr. Karel Pecl, zoolog píseckého Prácheňského muzea. Koná se ve středu dne 19.11.2008 od 17.00 hodin v promítacím sále strakonického gymnázia.
17.11.2008 Společné setkání všech kteří si chtějí zavzpomínat na rok 1988 kdy byli ochránci přírody při strakonickém gymnáziu odměněni "Zlatou cenou Brontosaura". Setkání bude doplněno promítáním diapozitivů. Akce se koná od 14.00 hodin v učebně zěměpisu strakonického gymnázia. Více se dozvíte zde.
15.10.2008 Škůdci a choroby dřevin ve Strakonicích z pohledu správy veřejné zeleně. Přednáší Ing. Ondřej Feit. Koná se od 17.00 hodin v promítacím sále strakonického gymnázia.
13.05.2008 Katovická hora a její zajímavosti. Přednáší pan František Langmajer. Koná se od 17.00 hodin v promítacím sále strakonického gymnázia.
15.04.2008 Lovectví ve vztahu k ochraně přírody. Přednáší pan Jan Vít. Koná se od 17.00 hodin v promítacím sále strakonického gymnázia.
11.03.2008 Vodní a mokřadní ptáci jižních Čech. Přednáší pracovník Agentury ochrany přírody RNDr. Jiří Pykal. Koná se od 17.00 hodin v promítacím sále strakonického gymnázia.
20.02.2008 Jak to bylo a jak by to mohlo být s Naučnou stezkou Podskalí. Přednáší vedoucí Mladých ochránců přírody Zdena Skalická a studentka Hana Harantová. Koná se od 17.00 hodin v budově strakonického gymnázia.
15.01.2008 Zkušenosti s pozorováním ptactva na Březnicku. Přednáší Roman Muláček, člen České společnosti ornitologické. Koná se od 17.00 hodin v budově strakonického gymnázia.

2007
11.12.2007 Pomáháme přírodě. Kona se v budově strakonického gymnázia. Přednáší pan Karel Průcha (pracovník přírodovědné stanice při DDM Horažďovice) o zimním přikrmování, záchranných chovech, zpětném vysazování ohrožených rostlin na Šumavě aj.
28.11.2007 U pramenů živé vody v budově strakonického gymnázia. Přednáší Ing. Miroslav Šobr, pracovník odboru životního prostředí MěÚ Strakonice
17.10.2007 Drobné přírodovědné zajímavosti Strakonic a blízkého okolí. Přednáší Ing. Vilém Hrdlička. Přednáška bude doplněna promítáním. Koná se ve středu 17.10.2007 od 17.00 hodin v budově strakonického gymnázia.
15.10.2007 Strakoňáci všelijací. Povídání o lidech šikovných, učených a divných z kotliny strakonické v průběhu věků, hutně doplněné projekcí i literárními a jinými úryvky. Přednáška archiváře Karla Skalického.
19.04.2007 Botanická zahrada v Táboře. Přednáší vedoucí botanické zahrady při SZEŠ Tábor Radoslav Kacerovský. Přednáška bude doplněna promítáním.
20.03.2007 Šumava ke konci 20. století. Přednáší Mgr. František Kadoch. Přednáška bude doplněna promítáním diapozitivů.
21.02.2007 Zajímavosti o měkkýších ve Strakonicích a okolí. Přednáší Ing. Vilém Hrdlička. Přednáška bude doplněna promítáním.
15.01.2007 Spolek Renner a počátky veřejné zeleně ve Strakonicích. Přednáší Ing. arch. Mgr. Bc. Jiří Kupka, Ph.D. Přednáška bude doplněna promítáním.

2006
12.12.2006 Zeleň ve Strakonicích a její údržba. Přednáší ing. Jaroslav Brůžek. Úterý 12.12.2006 od 17:00 v budově strakonického gymnázia.
28.11.2006 Včelařství na Strakonicku. Přednáší pan František Kilián. Úterý 28.11.2006 od 17:00 v budově strakonického gymnázia.
11.10.2006 Květena Strakonicka. Přednáší botanik p. Chán. Středa od 17:00 v budově strakonického gymnázia. Přednáška bude doplněna promítáním.
23.03.2006 Příroda Boletic. Přednáší Ing. Alois Pavlíčko PhD. Čtvrtek od 17:00 v budově strakonického gymnázia.
15.02.2006 Ptačí oblasti Jihočeského kraje. Přednáší RNDr. Jiří Pykal. Středa od 17:00 v budově strakonického gymnázia.
18.01.2006 Příroda Blatenska. Přednáší RNDr. Petr Pavlík. Středa od 17:00 v budově strakonického gymnázia.

2004
08.12.2004 Lesy na Strakonicku. Přednáší Ing. Viktor Blaščák a Ing. Roman Nejdl. Středa 08.12.2004 od 17:00 v budově strakonického gymnázia.
23.11.2004 Památné stromy na Strakonicku. Přednáší Ing. Miroslav Šobr. Úterý 23.11.2004 od 17:00 v budově strakonického gymnázia.
12.10.2004 Květena jižních Čech a Šumavy. Přednáší RNDr. Ivana Bufková. Úterý 12.10.2004 od 17:00 v budově strakonického gymnázia.
23.03.2004 Obojživelníci a plazi na Strakonicku. Přednášející RNDr. Jiří Pykal
20.04.2004 O netopýrech a jiných zajímavých zvířatech na Šumavě. Přednášející: RNDr. Luděk Bufka
24.02.2004 Vodní ptactvo na Strakonicku. Přednášející RNDr. Petr Pavlík
21.01.2004 Chráněná území, NP Austrálie, Mgr. Josef Štenberk namísto přednášky: Plazi a obojživelníci na Strakonicku. Přednášející RNDr. Jiří Pykal

2003
19.03.2003 Život v našich vodách. Přednášející RNDr. Richard Faina - gymnázium
04.03.2003 Jak dělá žirafa? - aneb Za přírodou jižní Afriky. Přednášející RNDr. Karel Pecl - ŠK
19.02.2003 Dravci a sovy - "škodná" ano či ne? Přednášející RNDr. Jiří Pykal - budova gymnázia
15.01.2003 Orchideje jižních Čech. Přednáší Dr. Milan Štěch - budova gymnázia