Zájezdy pořádáné ZO ČSOP Strakonice.

(přehled 1974 - 2017)

Datum Obsah zájezdu
2020.10.17 Zrušeno! Přírodovědný výlet: Sedlice a okolí. SO 17. 10. Sraz v 7:00 před nádražím ČD. V 7:12 odjezd vlakem do Sedlice. Půjdeme po zpevněných cestách k Pilskému mlýnu, do Lázu, Rojic, obejdeme rybník Milavy a vrátíme se do Sedlice - cca 15 km. V případě časové prodlevy je možno cestu krátit průchodem mimo značené cesty. Doporučena pevnější a vodě vzdorná obuv. Zpět jede vlak např. v 16:21. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2020.09.20 Přírodovědný výlet: Výlet do divokého údolí na Zadovsku. NE 20. 9.: Sraz v 7:00 před nádražím ČD. V 7:10 odjezd vlakem do Vimperku. Dále autobusem v 8:10 do stanice Zadov-Sporthotel. Tam na nás bude v 9:00 čekat šumavský průvodce Ing. Josef Pecka (poplatek 100 Kč, až na místě). Půjdeme po zpevněných stezkách z Churáňova kolem PR Malý Polec, údolím Losenice a přes PR Pod Popelní horou na Stachy (cca 12 km). Zpět jede např. pražský autobus v 15:50. Trasu lze případně přizpůsobit. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2020.08.09 Přírodovědný výlet: Výlet na Volarsko. NE 9. 8.: Sraz v 7:00 před nádražím ČD. V 7:10 odjezd do Pěkné (s přesedáním ve Volarech a Černém Kříži), kde na nás bude v 9:30 čekat šumavský průvodce Ing. Josef Pecka (poplatek 100,- Kč, až na místě). Půjdeme po zpevněných stezkách okolím bývalých Jodlových Chalup a Horní Sněžné (cca 15 km). Cestou ptáci, květena a hmyz Vltavského luhu a prameniště Blanice. Zpět jede z Volar vlak každé dvě hodiny, např. v 16:47. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2020.07.04 Přírodovědný výlet: Výlet do okolí Jedlové na Volarsku. SO 04. 7. Sraz v 7:00 před nádražím ČD. V 7:10 odjezd do stanice Lenora- zastávka. Tam nás bude v 9:00 čekat Ing. Josef Pecka, profesionální šumavský průvodce (poplatek 100,- Kč, až na místě). Půjdeme lukami podél meandrů a slepých ramen Vltavy, mezi NPR Velká Niva a I. zónou NP Malá Niva na Soumarský Most, pak na na vrch Jedlovou (výhled, bukový les) a přes Brixovy Dvory do Volar (cca 16 km). Odtud jede vlak každé dvě hodiny, např. v 17:02. Trasu lze případně přizpůsobit. Cesty budou zpevněné i blátivé. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2020.03.14 Přírodovědný výlet do okolí Radomyšle. SO 14. 3.: Sraz v 7:00 před nádražím ČD. V 7:12 odjezd do stanice Radomyšl - zastávka. Po zpevněných cestách půjdeme nejdříve do lesa na návrší směrem k Podolí (první certifikovaný FSC les v Jihočeském kraji) a cestou pohovoříme o šetrném hospodaření v něm, dále zpět do městyse (odtud možnost návratu vlakem), lipovou alejí ke kostelu sv. Jana, lesem k židovskému hřbitovu, pak do Domanic a kolem Řepických rybníků k Štafetové aleji II. Návrat přes vrch s chráněným územím. Délka celé trasy cca 15 km. Voděvzdorná obuv je doporučena. Cesty budou zpevněné i blátivé. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2020.02.23 Ne 23. 2: Sraz v 8:40 před nádražím ČD. V 8:53 odjezd vlakem (s přesedáním) do Horažďovic. Po zpevněných cestách se projdeme po okolí nebo se místo toho podíváme do muzejního atria a galerie. Jednou z možností je projít lokalitu Ostrov nebo se vydat ke kapli sv. Anny. Odpoledne navštívíme místní přírodovědnou stanici. Zpět vlakem v 16:46 nebo některým z autobusů. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2020.01.25 SO 25. 1: Sraz v 8:55 před nádražím ČD. V 9:06 odjezd vlakem do Červené nad Vltavou (s přesedáním v Ražicích). Odtud do Podolska a k mostu přes částečně vypuštěnou Orlickou přehradu (možnost občerstvení a zahřátí v nedaleké jídelně). Dále přes Temešvár a Struhy do Vlastce (cca 10 km). Uvidíme dočasně přístupné ruiny původního mostu a stavení na břehu Vltavy, několik kapliček, případně i zámek v Červeném Újezdci. V případě nutnosti je možno zajít do motorestu u Podolského mostu. Zpět některým z více spojů přes Ražice. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2019.12.15 NE 15. 12. Sváteční putování (cca 15 km), poděkování přírodě a nejen jí. Sraz v 9:30 na nádvoří hradu, dále přes Podskalí, Virt, Štafetovou alej I. (u Střely) a opravené kaple sv. Norberta do Katovic. Prohlédneme si nové hřiště s dřevořezbami, slaměný betlém a různé místní zajímavosti. Je zde i možnost občerstvení. Domů přes Pracejovice a kolem nově budovaných vodních nádrží u Bažantnice. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2019.11.30 SO 30. 11.: Sraz v 8:55 před nádražím ČD. V 9:07 odjezd vlakem do Písku (s přesedáním v Ražicích). Podle zájmu a počasí navštívíme např. novou píseckou knihovnu s výstavou vodňanských výtvarníků nebo stezky v Píseckých horách apod. V Píseckých horách se můžeme podívat k některým památníkům nebo přírodním zajímavostem. Odpoledne podpoříme adventní jarmark v ZŠ Svobodná, kde děti každý rok prodávají výrobky – a to jak svoje, tak rodičů, učitelů aj. Zpět lze jet např. vlakem v 16:26 nebo 18:26. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2019.10.05 Výlet do okolí Dolní Sněžné. Sobota 9.10.: Sraz v 7:00 před nádražím ČD. V 7:10 odjezd do Volar. Tam nás bude v 9:20 čekat Ing. Josef Pecka, profesionální šumavský průvodce (poplatek 100,- Kč, až na místě). Půjdeme po zpevněných cestách do Dolní Sněžné, k NPP Prameniště Blanice, ke sv. Magdaleně a do Zbytin (cca 12 km). Vlak zpět (s přesedáním v Číčenicích) jede např. v 17:02. Trasu lze případně přizpůsobit. Doporučená pohodlná a voděvzdorná obuv. Cestou povídání přírodovědné a jiné. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2019.09.01 Výlet do okolí Nových Hutí. Neděle 1.9.: Sraz v 7:35 na nádraží, stanoviště č. 6. V 7:40 odjezd kvildským autobusem do Zdíkova (rozc. Nové Hutě). Tam nás bude v 9:02 čekat Ing. Josef Pecka, profesionální šumavský průvodce (poplatek 100,- Kč, až na místě). Projdeme část přírodní rezervace Pasecká slať a pak lesními pěšinami na Kvildu (cca 12 km). Odtud jede v 15:30 nebo v 16:00 autobus. Trasu lze případně přizpůsobit. Doporučená pohodlná a voděvzdorná obuv. Cestou povídání přírodovědné a jiné. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2019.08.10 Výlet na vrch Chlustov a okolí. Sobota 10. 8.: Sraz v 6:55 před nádražím ČD. Sraz v 6:55 před nádražím ČD. V 7:10 odjezd vlakem do Horní Vltavice. Tam nás bude v 8:50 čekat profesionální průvodce Ing. Josef Pecka (poplatek 100 Kč – až na místě). Půjdeme cca 15 km přes Havránku, vrch Chlustov, přírodní rezervaci Hliniště a Žlíbský vrch zpět do Horní Vltavice. Odtud jede několikero spojů, např. v 17:16. Dostaneme se i mimo značené cesty. Doporučená pohodlná a voděvzdorná obuv. Cestou povídání přírodovědné a jiné. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2019.07.07 Výlet na Volarsko. Neděle 7. 7.: Sraz v 6:55 před nádražím ČD. V 7:10 odjezd vlakem do Lenory-zast. Tam nás bude v 9:04 čekat profesionální průvodce Ing. Josef Pecka (poplatek 100 Kč – až na místě). Půjdeme cca 15 km přes vrchol Bobíku do Volar. Odtud jede několikero spojů, např. v 16:47. Dostaneme se i mimo značené cesty, např. k okraji rezervace Velká Niva. Trasu lze případně přizpůsobit. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2019.06.16 Výlet k Blanici. Neděle 16. 6.: Sraz v 6:55 na nádraží. V 7:10 odjezd vlakem do Volar. Tam nás bude v 9:20 čekat profesionální průvodce Ing. Josef Pecka (poplatek 100 Kč – až na místě). Půjdeme cca 15 km přes zříceninu hradu Hus kaňonem Blanice, přes přírodní rezervaci s naučnou stezkou (Na soutoku) a jedlovým pralesem (Jezerní skála) do Záblatí. Odtud v 16:35 návrat (s přesedáním v Prachaticích a Číčenicích). Trasu lze případně přizpůsobit. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2019.05.26 Neděle 26.05.2019: Výlet na Zdíkovsko. NE 26. 5.: Sraz v 7:35 na nádraží, stanoviště č. 6. V 7:40 odjezd kvildským autobusem do Zdíkova (rozc. Nové Hutě). Tam nás bude čekat Ing. Josef Pecka, profesionální šumavský průvodce (poplatek 100,- Kč, až na místě). Půjdeme od Babůrka přes přírodní rezervaci Najmanka, vrch Hrb, kolem rybníka Kramata a kapličky U Lizu do Zdíkova (cca 12 km). Odtud jede táborský autobus v 16:00 nebo pak ještě další spoje až do 19:00. Trasu lze případně přizpůsobit. Cesta povede také lesem. Doporučujeme pevnou a voděvzdornou obuv. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2019.04.13 Výlet na Vimpersko. Sobota 13. 4.: Sraz v 6:55 před nádražím ČD. V 7:10 odjezd do Bohumilic v Čechách (zastávka). Půjdeme zkratkami k rozhledně Mařský vrch a do blízkého lesa se studánkou, dále na vlak do Vimperka (cca 15 km, netradiční křížová cesta, kaplička, přírodní zajímavosti). Zpět jede více spojů. Trasu lze případně přizpůsobit. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2019.02.09 Výlet v sobotu 9. 2.: Sraz v 8:50 před nádražím ČD. V 9:07 odjezd vlakem (s přesedáním v Ražicích) do Vrcovic. Po zpevněných cestách se projdeme po okolí a do Písku (les, skály, Otava, lidová architektura a jiné památky…) – cca 8 km, lze zkrátit nebo prodloužit. Zpět vlakem z Písku např. v 16:26. Stručně trasa: Strakonice, Ražice, přestup na osobní vlak do Vrcovic. Zde po žluté turistické stezce. Pomalejší směr západ, rychlejší směr jih. Setkání na zelené. Cestou pohledy žánrové na řeku Otavu. Hojnost kachen divokých, ledňáček říční, potápka malá a orel mořský přítomen, nikoliv však slíben. Pěšinou podél řeky s výhledy do skal. U Písku pro mírně dobrodružné nátury brodění nízkou vodou. Suchomilci mohou po mostku. Cesta krátká bez hospod, občerstvení a cukráren. Toto až v městě Písku. Zde rozchod samovolný podle libosti. Voděvzdorná a teplá obuv doporučena. Povídání o přírodě, případně zajímavostech na cestě spatřených podle potřeby a zájmu. Jinak zadumání nad krásami přírody spojené s tichem. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2019.01.26 Výlet v sobotu 26. 1.: Sraz v 7:35 před nádražím ČD. V 7:46 odjezd vlakem do Milenovic. Po zpevněných cestách projdeme ves i okolí (lid. architektura a jiné památky, Blanice, les…) Zpět z Protivína, např. v 14:54. Stručně trasa: hřbitov Milenovice, zpět do Milenovic, Radčický rybník, po žluté turistické stezce skrze Milenovice do Protivína. V případě neprůchodnosti této stezky změna - po zelené. V případě převahy dobrodružnějších povah a tuláků: po pravém břehu Blanice volně skrze Hájek, V Dobrném a Protivín. Voděvzdorná a teplá obuv doporučena. Trasa krátká, leč bez hospod a cukráren na cestě. Povídání o přírodě, případně zajímavostech na cestě podle potřeby a zájmu. Jinak zádumčivé pozorování s mlčením. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2018.12.01 Sobota 1. 12. Sraz v 8:50 před nádražím ČD. V 9:07 odjezd vlakem do Písku (s přesedáním v Ražicích). Podle zájmu a počasí navštívíme např. Památník A. Heyduka nebo stezky v Píseckých horách apod. a odpoledne adventní jarmark v ZŠ Svobodná, kde děti každý rok prodávají vlastní výrobky. Zpět lze jet např. vlakem v 16:26 nebo 18:26. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2018.10.07 Výlet: zahrada v Rudolfově, místo s příznivým koloběhem vody. Neděle 7. 10.: Sraz v 8:50 před nádražím ČD. V 9:07 odjezd vlakem do Českých Budějovic a navazujícím autobusem MHD do Rudolfova. Od 11:00 máme domluvenou návštěvu přírodní zahrady Anastazie, přilehlých budoucích komunitních zahrad a případně i Hornického muzea. Zpět jede více spojů, např. v 17:36 (Rudolfov, Rozcestí). Navazuje přednáška 24. 10. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2018.08.04 Výlet – s průvodcem do okolí Stožce. Sobota 4. 8.: Sraz v 7:00 před nádražím ČD. V 7:10 odjezd vlakem s přestupem ve Volarech do Černého Kříže, kde nás v 9:30 bude čekat profesionální průvodce Josef Pecka (poplatek 100,- Kč – až na místě). Povede nás nivami Studené i Teplé Vltavy a typickým horským smíšeným lesem kolem kaple přes Dobrou k Soumarskému rašeliništi (cca 15km). Zpět jede vlak např. v 16:55 ze Soumarského Mostu. Trasu lze případně pozměnit. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2018.07.28 Výlet – s průvodcem z Kubovy Huti do Zátoně. SO 28. 7.: Sraz v 7:00 před nádražím ČD. V 7:10 odjezd vlakem do Kubovy Huti, kde nás v 8:40 bude čekat profesionální průvodce Josef Pecka (poplatek 100,- Kč – až na místě). Povede nás méně známými lesními cestami k Horní Vltavici a do Zátoně (cca 8 km). Zpět jede vlak např. v 17:12. Trasu lze prodloužit např. do Lenory. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2018.06.17 Výlet – s průvodcem z Lipky do Vimperka, cca 10 km NE 17. 6.: Sraz v 7:00 před nádražím ČD. V 7:10 odjezd vlakem do Lipky, kde nás v 8:33 bude čekat profesionální průvodce Josef Pecka (poplatek 100,- Kč – až na místě). Ukáže nám sejpy u Volyňky, cestu přes rezervaci Na Radosti a k bývalému statku, dál se půjde do Vimperka a cestou se případně podíváme do bývalého Stifterova parku. Zpět jede vlak např. v 15:40 z vimperské zastávky. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2018.05.05 Výlet do Mladějovic a okolí – cca 15 km Sobota 5. 5.: Sraz v 7:35 před nádražím ČD. V 7:46 odjezd vlakem do Čejetic. Podíváme se spolu s botanikem Františkem Zimou do Mladějovic a okolí - naleziště vzácných rostlin, chráněná lokalita Míchov, upomínky na Josefa Skupu aj. S mykologem Liborem Hejlem zapátráme po méně známých druzích hub. Zpět jede více spojů, např. v 15:09 ze Sudoměře. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2018.04.28 Výlet do Rudolfova. 28. 4.: Sraz v 8:50 před nádražím ČD. V 9:07 odjezd vlakem do Českých Budějovic a navazujícím autobusem MHD do Rudolfova. Máme domluvenou návštěvu vznikajících komunitních zahrad a nám již dobře známé přírodní zahrady Anastazie, případně i Hornického muzea. Zpět jede více spojů, např. v 17:36 (Rudolfov, Rozcestí). Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2018.02.17 Výlet do Týna nad Vltavou s návštěvou Přírodního muzea Semenec. Sraz v 6:50 před nádražím ČD. V 7:07 odjezd vlakem do Týna nad Vltavou (s přesedáním v Číčenicích). Je zde domluvena návštěva přírodovědného muzea Semenec (2 km od města). Podíváme se i po městě a okolí. Zpět lze jet např. v 16:50. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2018.01.21 Výlet k památnému buku J. Velenovského (cca 10 km) Neděle 21. 1.: Sraz v 11:00 před nádražím ČD. V 11:10 jede vlak do Mačkova. Odtud půjdeme k 200 let starému buku J. Velenovského ke kapličce u Čekanic a na další zajímavá místa. Zpět jede vlak ze Sedlice např. v 16:17. Cestou si můžeme povídat mj. o J. Velenovském, o událostech uplynulého roku a o plánech na rok 2018. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2017.12.02 Výlet do Písku. Sobota 2. 12.: Sraz v 8:50 před nádražím ČD. V 9:07 odjezd vlakem přes Protivín do Písku. Podíváme se na 1,5 km dlouhou Cestu bolestných kamenů do Píseckých hor a pak na adventní jarmark do ZŠ Svobodná, kde děti každý rok prodávají vlastní výrobky. Zpět např. vlakem v 17:08. Jako každý rok je nutno počítat s chladným počasím mimo území města a horšími cestami. Povídání o přírodě, snad i vánočně laděné. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2017.11.04. Zimní houbaření v okolí Lipky: Sobota 4. 11.: Sraz v 8:50 před nádražím ČD. V 9:09 jede vlak do Lipky, kde nás v 10:30 bude čekat mykolog p. Libor Hejl. Zpět jede více spojů (např. v 17:30). Výklad přírodovědný a případně i jiný. Zaměříme se zejména na úlohu a využití dřevokazných hub a na zdravotní stav stromů. Ukážeme si i některé jedlé druhy hub. Voděvzdorná obuv vzhledem k případné možnosti pohybu po nezpevněných cestách vítána. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2017.10.14.-10.15. Víkendový zájezd na Jindřichohradecko 14.10.-15.10., lze se zúčastnit i jen na sobotu nebo neděli: Sraz v 6:45 před nádražím ČD. V 7:07 odjezd vlakem na Hlubokou: zámek Ohrada s výstavou „Příroda v ilustracích Pavla Procházky“. Pak vlakem na další místa, nocleh v Jarošově n. Než., návrat 15.10. do 19:00. Uvidíme např. soukromé selské muzeum a přírodní zahradu v Jarošově, keramičku v Hlubokodole, chráněné přírodní lokality, projdeme se více nebo méně podle okolností, vyzkoušíme si speciální jarošovskou stolní hru, atd. Po dohodě případně i možnost změn. Podrobnosti a přihlášky: hrdlickova@knih-st.cz, 380 422 720 nebo na pobočce. Výklad přírodovědný a případně jiný. Voděvzdorná obuv vzhledem k případné možnosti pohybu po nezpevněných cestách vítána. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2017.09.10 Neděle 10. 9.: Sraz v 7:30 na nádraží na stanovišti C 21. V 7:40 jede linka na Kvildu, kde nás bude v 9:30 čekat Ing. Josef Pecka, profesionální průvodce (poplatek 100,- Kč, až na místě). Půjdeme k pramenům Vltavy a do lesa s přirozenou obnovou. Zpět jede táborský autobus v 15:30. Výklad přírodovědný a případně jiný. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2017.08.12 Sobota 12.08.2017. Sraz v 6:50 před nádražím ČD. V 7:09 jede vlak do stanice Lenora (nádraží). Tam nás v 9:00 bude čekat Ing. Josef Pecka, profesionální šumavský průvodce (poplatek 100,- Kč - až na místě). Ukážeme si lesy a loučky podél Řasnice a jinou cestou se vrátíme do Lenory (cca 17 km). Zpět jede vlak v 16:59 nebo v 18:59. Více na pobočce Za Parkem (Husova č. 380, 380 422 720) Výklad přírodovědný a případně jiný. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2017.07.08 Sobota 8. 7.: Sraz v 6:40 před nádražím ČD. V 6:53 jede vlak (s přesedáním) do Sušice a pak autobus do Velkého Boru u Srní.. Tam nás bude čekat Ing. Josef Pecka, profesionální šumavský průvodce (poplatek 100,- Kč - až na místě). Projdeme se podél Křemelné od stodůleckého mostu do Frauenthalu (cca 15 km – lze změnit). Zpět se pojede v 16:03, návrat v 19:05. Výlet je středně náročný na fyzickou kondici. Pohyb částečně po zpevněných cestách. Výklad přírodovědný a případně jiný. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2017.06.04 Neděle 4. 6.: Přírodovědný výlet do Rudolfova: Sraz v 8:50 před nádražím ČD. V 9:07 jede vlak do Českých Budějovic a pak MHD do Rudolfova. Navštívíme přírodní zahradu Anastazii a Hornické muzeum. Zpět jede více spojů. Výlet je nenáročný na obuv, oblečení a fyzickou kondici. Pohyb po zpevněných cestách. Výklad přírodovědný a případně jiný. Odkaz na mapu: www.mapy.cz
2017.05.20 Sobota 20. 5.: Sraz v 6:50 před nádražím ČD. V 7:07 jede vlak do Číčenic. Půjdeme k přírodní památce Radomilická mokřina (výskyt obojživelníků). Zpět lze jet z Dívčic (např. v 17:27) nebo ze Záblatíčka. Vodě vzdorná a terenní obuv je doporučena. Průvodce zajišťuje ZO ČSOP Strakonice. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2017.04.08 Sobota 8.4. Ornitologická akce s kroužkováním v Českých Budějovicích. Sraz v 6:55 před nádražím ČD. V 7:07 jede rychlík do Českých Budějovic, kde se přesuneme na zastávku MHD Máj v ul. Milady Horákové a přidáme se od 9:00 k akci vedené Petrem Veselým (PřF JU) a Jiřím Řehounkem (Calla) na území bývalého tankodromu. Zpět jede více spojů, např. v 16:04. Vodě vzdorná a terenní obuv je doporučena. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2017.03.18 Sobota 18. 3.: přírodovědný výlet. Sraz v 7:15 na autobusovém nádraží. Z č. 1 jede v 7:30 autobus do Prahy, kde se podíváme na Bílou skálu (dějiště Lovců mamutů, přírodní památka v péči ZO ČSOP Křivatec) a dále podle zájmu, např. do Národního zemědělského muzea. Zpět jede více spojů. V rámci výletu povídání o přírodě a údržbě přírodních památek neboť akce se účastní zástupci ČSOP. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2017.02.26 Neděle 26. 2.: návštěva horažďovické záchranné stanice. Sraz ve 12:50 na autobusovém nádraží. Z č. 26 jede v 13:05 modravský autobus do Horažďovic, kde se podíváme do Přírodovědné stanice DDM. Zpět jede více spojů. V případě zájmu je možno klást otázky z oblasti přírodovědy, neboť akce se účastní zástupci ČSOP. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2017.01.21 Sobota 21. 1.: přírodovědný výlet do Prahy. Sraz v 7:50 na autobusovém nádraží, odkud z č. 1 jede v 8:00 spoj do Prahy. Na Knížecí se v 9:30 sejdeme s místními průvodci z ČSOP a podíváme se do Ďáblického lesa, k příbojové kapse v bývalém lomu a na naučnou stezku v Dolních Chabrech. Lze spojit s obědem a s prohlídkou výstavy o době ledové. Zpět lze jet např. v 16:00. V případě zájmu je možno klást otázky z oblasti přírodovědy, neboť akce se účastní zástupci ČSOP. Odkaz na mapu: www.mapy.cz.
2016.12.10 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 10.12. na výlet. Sraz v 10:15 před nádražím ČD, v 10:23 jede vlak do Sudoměře. Projdeme se, s povděkem zavzpomínáme společně na uplynulý rok a pouvažujeme, co podnikneme v tom příštím. Zpět jede vlak např. v 13:22. Můžeme i přejít do Čejetic nebo jít pěšky až domů. Zpět jede vlak např. v 17:09. Cesta pěšky zpět po zpevněných cestách. Markovec, Prostřední, Sudoměř, Čejetice, Přeborovice, Sedlíkovice, Hajská a přes PP Tůně u Hajské do Strakonic.www.mapy.cz.
2016.11.26 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 26.11. na výlet. Sraz v 6:50 před nádražím ČD, v 7:08 jede vlak do Písku (s přesedáním v Ražicích). Tam se sejdeme s mykologem Liborem Hejlem a podíváme se v okolí po zajímavých druzích hub. Odpoledne navštívíme charitní jarmark ve waldorfské ZŠ Svobodná. Zpět jede vlak např. v 17:09.www.mapy.cz.
2016.10.09 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v neděli 9.10. na autobusový zájezd – Pořežany (výstava hub, blatská architektura, muzeum starých vozidel, zemědělské techniky, dětských modelů aj., největší sbírka nemotorových vozitel v ČR, vstup 80/40 Kč), Bechyně (památky, muzea, možnost občerstvení), přírodovědná procházka u Židovy strouhy, zámek Mirowitz (jen zvenku). Cena 250 Kč, děti 100 Kč. Podrobnosti a přihlášky na pobočce, na hrdlickova@knih-st.cz nebo 380 422 720.www.mapy.cz.
2016.10.02 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v neděli 2.10. na přírodovědný výlet. Sraz v 6:50 před nádražím ČD, v 7:08 jede vlak do Ražic. Tam se připojíme k akci Festival ptactva u rybníka Řežabince (pozorování, ukázka kroužkování, procházka aj.). Vedou Jiří Šebestian a Karel Pecl, zoologové píseckého muzea.www.mapy.cz.
2016.09.24 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 24.9. na přírodovědný výlet výlet na Šumavu. Sraz v 7:30 u mapy na AN, v 7:40 jede autobus (s přesedáním) do Kašperských Hor. Tam se po procházce připojíme k akci „Kvetoucí poklady podzimu“ s botaničkou Hanou Kohoutovou (poplatek 20 Kč) na nalezištích vzácných rostlin (hořce aj.), případně bude v závislosti na počasí náhradní program. Zpět jede více spojů.www.mapy.cz.
2016.08.21 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v neděli 21.8. na přírodovědný výlet (cca 11 km - lze změnit). Sraz v 6:40 před nádražím ČD. V 6:53 odjedeme (s přesedáním) do Filipovy Huti, kde nás bude v 9:20 čekat Ing. Josef Pecka, profesionální šumavský průvodce (poplatek 100 Kč - až na místě).. Po cestách vedoucích většinou mimo turistické trasy nás povede na Tetřev a Čertův vrch (slatě, potoky, typická šumavská smrčina...). Zpět jede několik spojů.www.mapy.cz.
2016.07.02 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 2. 7. na přírodovědný výlet na Rejštejnsko (cca 14 km - lze změnit). Sraz v 7:30 před nádražím ČD. V 7:40 odjedeme (s přesedáním ve Vimperku) do Rejštejna. Po cestách vedoucích zčásti i mimo turistické trasy (secesní vila - zvenku, hřbitov s hroby matky a bratra K. Klostermanna, údolí Wunderbachu – pozůstatky bývalé vesnice a šachet po těžbě zlata, obnovená kaplička v Předních Paštích, paštecký most) nás povede Ing. Josef Pecka, profesionální šumavský průvodce (poplatek 100 Kč - až na místě). Zpět z Rejštejna v 15:42 nebo v 17:00.www.mapy.cz.
2016.06.18 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 18.06. na přírodovědný výlet. Sraz v 11:35 na zastávce MHD Mír. V 11:43 jede autobus do Katovic, kde se před ZŠ sejdeme s Františkem Langmajerem. Necháme si od něj ukázat nově vysázené stromy, přírodní zahradu (s odborným komentářem) a další zajímavosti. Zpět pojedeme např. v 17:00 nebo půjdeme pěšky. www.mapy.cz.
2016.05.08 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v neděli na přírodovědný výlet. Sraz v 6:55 před nádražím ČD. V 7:10 jede vlak do Blatné, kde se připojíme k akci místních ornitologů Vítání ptačího zpěvu (pozorování velkými stativovými dalekohledy, určování druhů podle zpěvu, ukázky kroužkování, odborný komentář, rozdávání propagačních materiálů...). Po skončení můžeme jít ještě někam do okolí, podle dohody. Zpět jede vlak např. ve 14:04 nebo v 16:04www.mapy.cz.
2016.04.24 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v neděli přírodovědný autobusový zájezd na Rakovnicko: Skryje (památník J. Barranda, nová naučná stezka), elektroskanzen a historický mlýn ve Šlovicích, Rakovník (muzeum atd., možnost oběda), Pavlíkov (galerie obrazů a grafiky J. Anderleho, autora vzpomínek „Láska za lásku“). Cena 200 (sleva: 150) Kč. Přihlášky a informace na hrdlickova@knih-st.cz, 380 422 720 nebo v knihovně.www.mapy.cz.
2016.03.13 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v neděli 13.3. na přírodovědný výlet. Sraz ve 13:00 u kostela na Podsrpu. Nejdříve se připojíme k akci spolku Spona (topení Morany) a pak půjdeme k tůním u Hajské a na Starou řeku.www.mapy.cz.
2016.02.28 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v neděli 28.2. na přírodovědný výlet do Nezvěstic (příroda, památky – např. zbytky tvrze aj.). Sraz v 8.45 před nádražím ČD, v 8.53 jede vlak (přes Plzeň). Místní mykolog nám přiblíží zimní houbaření (buď přímo v ternénu, nebo v teple blízké čajovny). Možnost návštěvy loutkového představení. Zpět jede více spojů.www.mapy.cz.
2016.01.16 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 16.01. na výlet do Prahy. Sraz v 7:45 u mapy na AN, v 8:00 jede autobus. Navštívená místa záleží na dohodě, plánujeme podle počasí např. Národní muzeum a naučnou stezku s historickými a přírodními zajímavostmi, bývalými hospodářskými usedlostmi, s vinicí a s netradičním hřištěm v keltském stylu.www.mapy.cz.
2015.12.19 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 19.12. na výlet. Sraz ve 13:00 na II. hradním nádvoří. Půjdeme na židovský hřbitov, k pískovně, do Sousedovic a okolí. Cestou si budeme povídat o přírodních zahradách a po cestě uvidíme i malou ukázku. Zpět lze jít pěšky nebo jede vlak z Předních Zborovic (např. v 16:39).www.mapy.cz.
2015.11.28 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 28. 11.: na výlet. Sraz v 8:50 před nádražím ČD, v 9:08 jede vlak (s přesedáním) do Písku. Podíváme se např. na novou naučnou stezku k řece a odpoledne navštívíme charitní jarmark ve waldorfské ZŠ Svobodná. Zpět jede vlak v 17:09..
2015.10.17 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 17. 10. na autobusový zájezd do Bavorska - skanzen Museumsdorf ve Finsterau (vstupné 5 euro na osobu) a v jeho okolí stezka Jugendsteig s díly mladých výtvarníků, procházka podél potoka Reschbachu nebo vyhlídka Hohlstein, možnost několika zastavení po cestě (sklárna Mauth, replika stožecké kaple ve Philippsreutu, kostelík ve Firmiansreutu aj.). Vede Ing. Josef Pecka, profesionální šumavský průvodce. Cena 250 Kč, děti 200. Podrobnosti a přihlášky na pobočce, na hrdlickova@knih-st.cz nebo 380 422 720. www.mapy.cz.
2015.10.04 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v neděli 4.10.: na přírodovědný výlet. Začátek v 9:00 na zastávce ČD v Tchořovicích, kde se připojíme k ornitologické akci Festival ptactva a uvidíme veřejné kroužkování. Procházka s pozorováním povede k rybníkům v okolí a k letišti, vše s výkladem členů blatenské ZO ČSOP (viz www.csop.cz). Vlak ze Strakonic do Blatné jede v 7:09 (sraz v 7:00 před nádražím, z Blatné půjdeme cca 5 km pěšky, zpět pojedeme vlakem z Tchořovic např. v 13:09, s přesedáním). Ráno lze jet místo pěší cesty přes Nepomuk (v 6:53) až do Tchořovic.www.mapy.cz.
2015.09.12 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 12. 9.: na výlet - Dny vědy a techniky. Sraz v 8:40 před nádražím ČD Strakonice, v 8:53 jede vlak do Plzně, kde přímo v ulicích se hravou formou předvádějí dětem i dospělým zajímavosti ze světa fyziky, chemie, biologie aj. (viz např. http://www.knih-st.cz/fotogalerie/3638).".
2015.08.23 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v neděli 23. 8. na přírodovědný výlet na Prášilsko (vrch Ždánidla, cca 15 km - lze změnit). Po cestách vedoucích většinou mimo turistické trasy vede Vladimír Frenzl - Mrak Šumavák, profesionální šumavský průvodce (poplatek 100 Kč). Sraz v 6:45 před nádražím ČD, v 6:53 jede vlak do Horažďovic a pak další spoje do Prášil. Zpět jede např. autobus v 16:10.www.mapy.cz.
2015.07.25 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 25. 7. na přírodovědný výlet na Stožecko (cca 11 km - lze změnit). Sraz v 6:55 před nádražím ČD. V 7:09 jede vlak (s přesedáním ve Volarech) na Černý Kříž. Po cestách vedoucích zčásti i mimo turistické trasy (skalní útvary na Hvozdu, výhledy k Boubínu a na Lipensko, zbytky původních smíšených porostů...) vede Ing. Josef Pecka, profesionální šumavský průvodce (poplatek 100 Kč - až na místě). Zpět z Černého Kříže (popř. z Ovesné) jede vlak každé dvě hodiny.www.mapy.cz.
2015.06.13 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 13. 6.: přírodovědný výlet do Rudolfova. Sraz v 6:55 před nádražím ČD. V 7:09 jede vlak, dál pojedeme městskou dopravou. Je domluvena návštěva ekozahrady u Kovářů a ve zbylém čase je několik možností, kam se podívat (naučná stezka aj.). Zpět jede vlak např. v 17:06.www.mapy.cz.
2015.05.02 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 2. 5. na přírodovědný výlet do Blatné. Sraz v 6:55 před nádražím ČD. V 7:09 jede vlak do Blatné, kde se připojíme k akci místních ornitologů (pozorování, určování druhů podle zpěvu, ukázky kroužkování...). Po skončení můžeme jít ještě do Sedlice (cca 10 km po zpevněných cestách), odkud jede vlak např. v 16:19.www.mapy.cz.
2015.04.11 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 11. 4. na přírodovědný autobusový zájezd: Spálené Poříčí (lidová architektura a další památky, záchranná stanice s ekocentrem, návštěva muzea ve špejcharu s galerií kresleného humoru J. Wintera-Neprakty, možnost oběda), Měčín (návštěva muzea skašovských hraček), Petrovice (zděné brány u několika zemědělských usedlostí), Nalžovské Hory (výhled do kraje, přírodní park Prašivice s atrakcemi pro děti), Těchonice (draha aj.). Cena 250 (sleva: 150) Kč. Přihlášky a informace na hrdlickova@knih-st.cz, 380 422 720 nebo v knihovně. www.mapy.cz..
2015.03.07 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 7. 3. na přírodovědný výlet do Písku. Sraz v 6:55 před nádražím ČD, v 7:08 jede vlak (s přesedáním v Ražicích). Projdeme se v lese, navštívíme hřebčinec (kde můžeme vidět přehlídku plemeníků) a interaktivní výstavu Stroj času ve Sladovně. Zpět jede vlak např. v 16:26. www.mapy.cz..
2015.02.28 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 28. 2. na přírodovědný výlet. Sraz v 9.00 před nádražím ČD, v 9.09 jede vlak do stanice Přední Zborovice. Po zpevněných cestách půjdeme na rozhlednu na vrch Kbíl. Po cestě si budeme všímat zdravotního stavu listnatých stromů a na příkladech si vysvětlíme možnosti jejich šetrného ošetřování. Zpět se vrátíme buď vlakem (jede každé dvě hodiny), nebo pěšky např. přes Sousedovice. www.mapy.cz.
2015.01.24 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 24. 1. výlet s prohlídkou funkční vodní elektrárny (s výkladem). Sraz v 8:50 u zastávky MHD na sídlišti Mír. V 9:00 jede autobus do Katovic, kde navštívíme elektrárnu Josefa Mojžíše. Seznámíme se i s pohnutou historií tamního mlýna. Zpět jede autobus ve 13:07 nebo lze jít pěšky po pěšinách podél řeky. www.mapy.cz.
2014.12.13 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 13. 12. na přírodovědný výlet. Sraz ve 12:50 před nádražím ČD, v 13:09 jede vlak do stanice Bohumilice v Čechách – nádraží. Podle počasí a přání účastníků projdeme okolní zajímavá místa (např. k Sudslavické lípě) a zpět jede vlak v 17:59www.mapy.cz.
2014.11.29 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody vás zvou v sobotu 29. 11. výlet. Sraz v 8:50 před nádražím ČD, v 9:08 jede vlak (s přesedáním) do Písku. Podíváme se po okolí nebo např. do muzea a odpoledne navštívíme charitní jarmark ve waldorfské ZŠ Svobodná. Zpět jede vlak v 17:09.
2014.11.09 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v neděli 9. 11. na autobusový zájezd (Dobrá voda – kostel sv. Vintíře s unikátním skleněným oltářem, křížovou cestou a betlémem, jeho prohlídka s průvodním slovem, Muzeum Dr. Š. Adlera, léčivý pramen, Hartmanice - synagoga, muzeum, tříkilometrová naučná stezka Hamižná u Hartmanic o těžbě zlata). Vede p. Karel Taschner, cena 200 Kč. Podrobnosti a přihlášky na pobočce, na hrdlickova@knih-st.cz nebo na tel. 380 422 720.www.mapy.cz
2014.10.05 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v neděli 5.10. na přírodovědný výlet. Začátek v 9:00 na zastávce ČD v Tchořovicích, kde se připojíme k ornitologické akci Festival ptactva a uvidíme veřejné kroužkování. Procházka s pozorováním povede k rybníkům v okolí a k letišti, vše s výkladem členů blatenské ZO ČSOP (viz www.csop.cz). Vlak ze Strakonic do Blatné jede v 7:09 (sraz v 7:00 před nádražím, z Blatné půjdeme cca 5 km pěšky, zpět pojedeme vlakem z Tchořovic např. v 13:09, s přesedáním). Na výlet je potřeba voděvzdornu obuv. Ráno lze jet místo pěší cesty přes Nepomuk (v 6:53) až do Tchořovic.www.mapy.cz
2014.09.14 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v neděli 14. 9. na přírodovědný výlet s šumavským průvodcem Ing. Josefem Peckou do okolí Zátoňské hory (smíšený suťový horský les pralesovitého charakteru - zbytky přirozených porostů tzv. květnatých bučin s výskytem vzácných rostlin a bohatým mechovým patrem). Poplatek 100 Kč. Podrobnosti a přihlášky na pobočce, na hrdlickova@knih-st.cz nebo na tel. 380 422 720. www.mapy.cz
2014.08.17 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v neděli 17. 8. na přírodovědný výlet do okolí Cikánské slatě (cca 17 km - lze změnit). Po cestách mimo turistické trasy a občas i terénem vede Ing. Josef Pecka, profesionální šumavský průvodce (poplatek 100 Kč). Sraz v 6:45 před nádražím ČD, v 6:53 jede vlak do Horažďovic a pak další spoje na Modravu. Zpět jede autobus a další spoje 18:05. Podrobnosti a přihlášky na hrdlickova@knih-st.cz, na 380 422 720 nebo na pobočce Za Parkem.www.mapy.cz
2014.07.19 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v sobotu 19. 7. na přírodovědný výlet do údolí Křemelné (cca 15 km - lze změnit). Po cestách vedoucích mimo turistické trasy (od soutoku řek až po Zaječí mlýn) vede Ing. Josef Pecka, profesionální šumavský průvodce (poplatek 100 Kč). Sraz v 6:45 před nádražím ČD, v 6:53 jede vlak do Horažďovic a pak další spoje do Srní. Zpět jede pražský autobus v 16:30.www.mapy.cz
2014.06.08 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v neděli 8. 6. na přírodovědný výlet. Sraz v 6.55 před nádražím ČD, v 7:08 jede vlak do Českých Budějovic. V 8:45 jede bus na Hlincovou Horu. Odtud půjdeme k rybníku a po naučné stezce do Rudolfova (památky, ekozahrada Kovářových) a v 16:03 jede MHD k nádraží. Odtud pak jede vlak např. v 17:06.www.mapy.cz
2014.05.24 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v sobotu 24. 5. přírodovědný výlet (cca 5 km, lze změnit). Sraz v 10.55 před nádražím ČD, v 11:08 jede vlak do Písku. Navštívíme interaktivní výstavu Příběhy pěti stromů ve Sladovně a další místa v Písku (podle přání). V 16:26 pokračujeme vlakem do Ražic, kde si ukážeme vzácné druhy rostlin a jiné přírodní zajímavosti. Odtud pak jede vlak v 18:41.www.mapy.cz
2014.04.13 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na Přírodovědný autobusový zájezd – Kamýk n. Vlt. (hrad, “středověké” hřiště, výhled), Drážkov (špýchar), Hrachov (Centrum Ochrany fauny ČR se záchrannou stanicí, expozicí sladkovodních ryb aj.), Sedlčany (možnost oběda), Petrovice (viklan). Neděle 13. 4., odjezd v 7:00 od Čelakovského školy. Návrat do 20 hod., cena 200 Kč (sleva: 150 Kč). Vede p. Karel Taschner. Přihlášky, informace a záloha 100 Kč na hrdlickova@knih-st.cz, 380 422 720 nebo v knihovně.www.mapy.cz
2014.04.06 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v neděli 6. 4. Sraz v 8.30 na zastávce MHD Tržnice, v 8.41 jede autobus do Katovic. Odtud se vydáme do okolí, např. do Mnichova a Únic.www.mapy.cz
2014.03.01 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v sobotu 1. 3. na přírodovědný výlet. Sraz ve 12:55 před nádražím ČD, v 13:09 jede vlak do Strunkovic nad Volyňkou. Odtud se vydáme do Svaryšova a přes vrch Vlčiny do Radošovic. Zastavíme se na místě, kde během března opět začne tah žab, a pak pěšinami okolo areálu ČZ k Volyňské. Vhodná je voděvzdorná obuv. Půjde se místy i po nezpevněných cestách.www.mapy.cz
2014.02.22 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v sobotu 22. 2. - výlet k Barrandovským skalám (cca 7 km). Půjdeme z Chuchle po naučné stezce pod skalami k malým vápencovým lomům a na Zlíchov ke kostelu sv. Filipa a sv. Jakuba. Za nepříznivého počasí bude náhradní program (muzeum apod. podle dohody). Sraz u mapy na AN v 6:45, odjezd v 7:00. Zpět jede autobus např. v 16:00 nebo v 18:00.www.mapy.cz
2014.01.25 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v sobotu 25.01. na přírodovědný výlet do okolí Velké Turné. Sraz je ve 12:55 před nádražím ČD, ve 13:09 jede vlak do Velké Turné. Půjdeme po zpevněných cestách k lomu a pak přes Malou Turnou do Radomyšle (asi 8 km). Odtud jede vlak např. v 16:31 .www.mapy.cz
2013.12.07 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v sobotu 07.12. na výlet. Sraz ve 12:15 před mapou na AN, ve 12:30 jede vodňanský autobus do Jinína. Máme domluvenou prohlídku kostela a pak se spolu s p. Pavlem Sáňkou podíváme na faru, po vsi a do okolí, řekneme si místní pověsti a zajímavosti. Zpět půjdeme pěšky přes Nebřehovice (asi 7 km).www.mapy.cz
2013.11.30 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v sobotu 30. 11. na výlet. Sraz v 8:50 před mapou na AN, v 9:00 jede pražský autobus do Písku. Podíváme se na Svatováclavské skály a odpoledne navštívíme charitní jarmark ve waldorfské ZŠ Svobodná. Zpět jede např. autobus v 18:02.www.mapy.cz
2013.10.19.,20. Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v SO 19. 10. - NE 20. 10. (nebo se lze připojit jen na část, tj. bez noclehu) - přírodovědný zájezd na Rokycansko. Levný, vyzkoušený nocleh s možností přitápět, doprava vlakem a autobusem. Spaní na vojenských postelích v pokojích po 2-6 lidech. Domluven je program v rokycanské hvězdárně, návštěva rokycanského a strašického muzea a hamru v Dobřívě. Počítá se s pěšími cestami různé kvality do 10 km, lze se přesouvat i autobusem. Přihlášky a bližší informace: na pobočce Za Parkem, na hrdlickova@knih-st.cz nebo 380 422 720.www.mapy.cz
2013.10.06. Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na pěší výlet přírodovědný výlet. Začátek v 9:15 na zastávce ČD v Tchořovicích, kde se připojíme k ornitologické akci Festival ptactva a uvidíme veřejné kroužkování a pozorování se členy blatenské ZO ČSOP (viz www.cso.cz). Vlak ze Strakonic do Blatné jede v 7:07 (sraz v 7:00 před nádražím, z Blatné cca 5 km pěšky, zpět vlakem z Tchořovic). Voděvzdorná obuv je více než vhodná. Ráno lze jet přes Nepomuk až na místo, vlak jede ze Strakonic v 6:52)www.mapy.cz
2013.09.22 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou pěší výlet "Symbióza rybníků a stromů" (trasa: Štěkeň - rybník Záhořčí - rybník Močidlo - rybník U Křížku - lesní nádrže U Antonína mezi Štěkní a Slatinou - výhled na rybníky Vítkovský a Barachovec - zpět do Štěkně) s povídáním o péči o vysazené stromy. Vede a místopisné zajímavosti přiblíží PaedDr. Václav Žitný. Sraz: v 11:15 na náměstí před OÚ ve Štěkni (vlak ze Strakonic jede v 10:23). Zpět do Strakonic po dohodě buď pěšky (např. přes Slatinu), nebo vlakem.www.mapy.cz
2013.08.24 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v SO 24. 8. - přírodovědný výlet na Prachaticko (cca 12 km pěšky). Sraz v 6.55 před nádražím ČD, v 7.07 jede vlak (s přesedáním) do Husince. Odtud se půjde na zříceninu stavebně ojedinělého hradu Osule a pak na vlak do Strunkovic nad Blanicí (jede např. v 15:48). Podle přání by šlo případně trasu a program pozměnit. Cesta-necesta vede skrze kopcovitou krajinu. Nutná terénní obuv.www.mapy.cz
2013.07.13 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v sobotu 13. 7. na přírodovědný výlet na Sušicko. Sraz v 6:45 před nádražím ČD. V 6:52 jede vlak do Velkých Hydčic. Podle zájmu a počasí se podíváme pěšky buď do Těchonic na místní draha (kde se díky přepásání udržuje bohatá květena – viz www.sanceprodraha.cz), nebo na některé z bližších chráněných území, nebo do horažďovického muzea (včetně výstavy p. F. Zemena a I. Jany „Prácheňsko ve fotografii“). Zpět jede vlak každé dvě hodiny. Nutná terénní obuv.www.mapy.cz
2013.06.25 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v úterý 25. 6. na celodenní výlet na Dobříšsko a do Průhonic (popř. do Rožmitálu – podle počasí). Vede Mgr. Alena Hrdličková z půjčovny Za Parkem. Cena zájezdu je 200,- Kč včetně vstupů, platí se hned při přihlášení, a to v hlavní knihovně na dospělém oddělení. Program: zámek v Dobříši a park, průhonický park nebo Podbrdské muzeum, zaměřeno na spisovatele spjaté s navštívenými místy.www.mapy.cz
2013.06.22 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v sobotu 22. 6. na Přírodovědný výlet na Hrad u Skočic (cca 10 km pěšky). Sraz ve 12:20 na stanovišti č. 23 na autobusovém nádraží. Ve 12:30 jede autobus do obce Skočice. Odtud se vydáme po turistické trase k vrcholu kopce Hradu, kde si prohlédneme přírodní rezervaci s bohatými společenstvy rostlin a živočichů a také zbytky pravěkého a slovanského hradiště. Z vrchu budeme pokračovat přes obec Vitice do Svinětic, odkud jede vlak zpět do Strakonic v 16:02 nebo 18:02. Provede nás Ing. Jan Juráš z Ekoporadny při Šmidingerově knihovně. Výstup na vrchol hradu je středně namáhavý. Cesty jsou místy nezpevněné.  www.mapy.cz
2013.05.18 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v sobotu 18. 5. na přírodovědný výlet (cca 12 km). Sraz ve 12:15 u mapy na autobusovém nádraží, ve 12:30 jede vodňanský autobus do Drahonic. Odtud půjdeme po zpevněných cestách přes smíšený les Míchov do Ražic, kde budeme pozorovat vodní a jiné ptactvo. Zpět jede vlak např. v 17:51 nebo v 18:40.   www.mapy.cz
2013.05.06 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v sobotu 6. 5. na přírodovědný výlet. Sraz ve 4:45 na nádraží ČD, v 5:02 se odjíždí vlakem (a pak autobusem) do Borovan. Bude i možnost přidat se k místní akci Vítání ptačího zpěvu (pozorování, poznávání podle zpěvu...). Zpět lze jet v 13:35 nebo v 17:35.   www.mapy.cz
2013.04.27 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou v soubtu 27. 4. na přírodovědný autobusový zájezd na Žatecko: Krásný Dvůr (zámek, arboretum s parkovými pavilony, prastarý Goethův dub...), Žatec (chmelařské muzeum, možnost oběda, klášterní zahrady s bylinkami, chmelnice). Cesta zpět kolem kláštera Mariánská Týnice. Návrat do 20 hod., cena 250 (sleva: 150) Kč. Přihlášky a informace na hrdlickova@knih-st.cz, 383 323 021 nebo v knihovně.  www.mapy.cz
2013.02.23 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody Vás zvou na přídodovědný výlet do Střelských Hoštic a Horažďovic v sobotu 23. 2. Sraz v 8:45 před mapou na AN, v 9:00 jede sušický autobus do Střelských Hoštic. Podíváme se do muzea voroplavby a půjdeme po zpevněných cestách pěšky na Dominku a do Horažďovic (nebo jinam, podle počasí a dohody). Dobrá obuv nutná v případě chůze z Dominky do Horažďovic!. Lesní a polní cesty. Po cestě si budeme všímat různých zajímavostí, hlavně přírodních, povídat o přírodě, zahradničení apod. Zpět jede např. autobus ve 13:45.  mapka  www.mapy.cz
2013.01.26 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na výlet do Prahy. Sraz v 8:45 před mapou na AN, v 9:00 jede autobus. Navštívená místa závisí na dohodě, plánuje se např. výstava v Národním zemědělském muzeu (o dopravě potravin, jejich balení aj.) a naučná stezka s přírodními a historickými zajímavostmi (bývalé hospodářské usedlosti, vinice, hřiště na způsob keltských staveb...). Zpět jede např. autobus v 17:15.
2012.12.01 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na výlet. Sraz v 8:50 před mapou na AN, v 9:00 jede pražský autobus (s přesedáním) do Písku. Tam se projdeme a navštívíme Památník A. Heyduka (autentická domácnost z doby před 100 lety) a charitní jarmark ve waldorfské ZŠ Svobodná. Zpět jede např. autobus v 18:02.
2012.11.25 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou v neděli 25.11. na přírodovědný výlet na Husinecko (cca 17 km po zpevněných cestách). Sraz v 7:00 před nádražím ČD. V 7:07 jede vlak do Husince (s přesedáním v Číčenicích). Kolem přehrady půjdeme do Zábrdí, kde uvidíme unikátní sbírku papírových betlémů. Na vlak pak budeme pokračovat do Prachatic (jede např. v 17:36), kde si podle času ještě prohlédneme místní památky. mapka
2012.10.20 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou v sobotu 20.10.2012 na autobusový zájezd s p. Karlem Taschnerem za rakouskými přírodními parky (přírodní zahrada Příbraz, Chlum u Třeboně, Schrems, Heidenreichstein, Litschau). Cena 180 Kč. Bližší informace a přihlášky v pobočce ŠK nebo hrdlickova@knih-st.cz, 383 323 021, 607 672 974.- přírodovědný výlet. mapka
2012.10.06 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou v sobotu 6.10.2012 - přírodovědný výlet. Sraz v 6:00 na autobusovém nádraží, v 6:05 jede pražský spoj do Myštic. Tam se připojíme k přípravě na ornitologickou akci, přesuneme se při tom do Chobotu a uvidíme veřejné kroužkování a pozorování ptactva se členy blatenské ZO ČSOP. mapka
2012.09.02 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou v neděli 2. 9. - přírodovědný výlet s Františkem Langmajerem na Lužansko (cca 7 km po zpevněných cestách, lze změnit). Sraz v 8:40 před nádražím ČD. V 8:52 jede vlak do Lužan (s přesedáním v Plzni). Je domluvená prohlídka zámku a parku (vstupné 30 – 50 Kč). Dále půjdeme do Příchovic, kde uvidíme další zámek (zvenku). Kolem kapličky u památné lípy vyjdeme ke sv. Vojtěchu na vrch Ticholovec (lesní kaple s malbou na skále) a výlet skončíme v Přešticích, odkud jede vlak např. v 17:14. Podle času a počasí se ještě podíváme po místních památkách (např. na nově opravený kostelík ve Vícově) a do Domu historie Přešticka. mapka
2012.08.05 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou v neděli 5. 8. na přírodovědný výlet do okolí Týna nad Vltavou (cca 12 - 15 km po zpevněných cestách, lze měnit). Sraz v 7:00 před nádražím ČD. V 7:07 jede vlak do Týna (s přesedáním v Číčenicích). Půjdeme na vrch Semenec (rozhledna, alej, naučná stezka) a dále do Kolodějů nad Lužnicí (pomník loutkáře Matěje Kopeckého, zámek – zvenku, vila baronky Kocové z Dobrše – dnes pošta, vila rodáka Alfréda Radoka, židovský hřbitov aj.). Potom podél Lužnice a lesem, prohlídka stanice Pomoc přírodě (viz http://www.pomocprirode.cz/ ) a zpět do Týna na vlak (jede např. v 17:49). Podle času si ještě prohlédneme např. muzeum nebo podzemí města. mapka
2012.07.15 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na přírodovědný výlet v neděli 15. 7. - přírodovědný výlet na Vodňansko (cca 10 km pěšky, lze změnit). Sraz v 7:00 před nádražím ČD. V 7:07 jede vlak na Pražák u Vodňan (s přesedáním v Číčenicích). Odtud se vydáme na židovský hřbitov u této obce. Projdeme přírodní rezervaci Záhorský rybník a další zajímavá místa Vodňanské rybniční soustavy. Během výletu bude možnost koupání a občerstvení. Provede nás Jan Juráš z Ekoporadny při Šmidingerově knihovně. Zpět jede vlak např. v 16:08. mapka
2012.06.10 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou na přírodovědný výlet s šumavským průvodcem Ing. Josefem Peckou kolem Světlé hory (pramen Volyňky aj.). Neděle 10. 6. Sraz v 6:50 před nádražím ČD. V 7:08 jede vlak do Lipky. Půjde se po zpevněných cestách a případně i terénem přes Michlovu Huť. Cestou povídání o místních sklárnách, o racích, posledním šumavském vlkovi či všivci žezlovitém...Délka trasy asi 15 km, lze zkrátit. Zpět jede vlak např. v 17:29. Bude se tentokrát vybírat poplatek za profesionálního průvodce (50 Kč). mapka
2012.05.05 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou přírodovědný výlet - sobota 5. 5.. Sraz v 6:50 před nádražím, v 7:09 jede vlak do Blatné. Tam se připojíme k místním ochranářům při jejich akci Vítání ptačího zpěvu (viz http://www.csop.cz/blatna/vitani12.php). Zpět jede vlak např. ve 14:04 hod. mapka
2012.04.22 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou v neděli 22.04. na autobusový zájezd - Vlašimsko. Uvidíme jeden z největších stromů v ČR (sekvojovec v Ratměřicích), Farní muzeum v Kondraci (autentický interiér domácnosti z 19. století, možnost vyzkoušet si výrobu ručního papíru aj.), památný Blaník a Záchrannou stanici ve Vlašimi (ekoporadna, minizoo, kompostovací záchod, ukázky budek aj.). Bližší informace a přihlášky na hrdlickova@knih-st.cz, 383 323 021 nebo přímo v ŠK. mapka
2012.04.15 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou v neděli 15.04. na přírodovědný výlet. Sraz v 8:45 před nádražím, v 9.07 jede vlak do Českých Budějovic. Tam využijeme MHD. Podíváme se na Vrbenské rybníky (vodní ptactvo) a do Rudolfova, kde je domluvena návštěva ekozahrady rodiny Kovářových. Návrat např. v 16:01. mapka
2012.03.24 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou v sobotu 24.03. na přírodovědný výlet. Sraz je v 9. 00 před ZŠ krále Jiřího z Poděbrad. Půjdeme na zahradu p. Marie Šavlové (pod „Habeší“), kde si řekneme něco o prořezávání stromů. Dále půjdeme směrem na Holý vrch a jeho okolí. Výlet spojíme se sběrem odpadků. S sebou stačí mít rukavice a igelitky (pytle dodáme).
2012.02.11 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou v sobotu 11. 2. na přírodovědný výlet. Sraz je v 8. 40 před nádražím ČD. V 8.52 jede vlak do Nepomuku. Obejdeme místní památky včetně Zelené Hory (zvenku) a přesuneme se do blízké Vrčeně, kde máme domluvenou návštěvu zahradnictví , keramického ateliéru a od 16. 00 zhlédnutí „nočního provozu“ historické a modelové železnice se 147 m dlouhou tratí. Možnost oběda, zpět jede vlak každé 2 hodiny (např. v 18.31). mapka
2012.01.28 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou v sobotu 28.01. na přírodovědný výlet. Sraz je v 8.40 před nádražím ČD. V 8.52 jede vlak do Horažďovic předměstí, kde se hodinku projdeme a budeme pokračovat do Pačejova. Tam nás bude čekat místní sadař p. Miloslav Šimek. Slíbil zodpovědět naše dotazy ohledně péče o stromy (např. prořezávání) a ukázat nám v okolí obce příklady správných i chybných postupů. Bude možnost i ohřát se pod střechou. Návrat např. v 16.08. V případě změny jízdních řádů informace na pobočce ŠK Za Parkem (383 323 021, hrdlickova@knih-st.cz). mapka
2011.12.10 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou v sobotu 10.12. na přírodovědný výlet (asi 15 km). Sraz v 10.55 před nádražím ČD. V 11.09 jede vlak do Sedlice. Odtud se půjde po zpevněných cestách přes Škvořetice, Pacelice, kopec Křesovec, Buzice a mezi rybníky do Blatné (lze změnit). Po cestě si budeme vyprávět o blatenském rodákovi Zdeňku Lvovi z Rožmitálu a jeho současníkovi strakonickém velkopřevorovi Janu III z Rožmberka. V Blatné se podíváme např. do obory a od 16 hod. do sálu SOŠ na promítání fotografií goril, ptactva aj. z Ugandy. Zpět jede vlak v 18.04. mapka
2011.11.26 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou v sobotu 26.11. na přírodovědný výlet (asi 10 km). Sraz je v 8.55 před nádražím. V 9.07 jede vlak do Ražic. Dál se jde pěšky do Písku a tam se podíváme na adventní jarmark waldorfské ZŠ. Návrat např. v 16.26. Doporučujeme vzít si voděvzdornou obuv. Místy půjdeme lučními a polními cestami. mapka
2011.10.15 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou v sobotu 15.10. na přírodovědný výlet s F. Langmajerem (asi 13 km – lze měnit). Sraz je v 6.55 před nádražím. V 7.09 jede vlak do Vimperka. Dál autobusem na Borová Lada. Odtud po zpevněných cestách na Chalupskou slať, na Svinná Lada (inf. středisko), Šindlov, Michlovu Huť. Návrat z Lipky např. v 15.29. mapka
2011.10.09 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou v neděli 9.10. na autobusový přírodovědný zájezd - Chanovice a okolí (např. nová rozhledna, rozšířený skanzen, Čertovy kameny, Kadov, Slatina). Cena: 40 - 60 Kč na osobu. Sraz v 8.00 před ZŠ F.L.Čelakovského, návrat večer. Podrobnější informace a přihlášky na pobočce v Husově ul. č. 380, tel. 383 323 021 nebo na hrdlickova@knih-st.cz. mapka
2011.08.14 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou v neděli 14. 8. na přírodovědný výlet s Fr. Langmajerem (asi 15 km – lze změnit). Sraz je v 6.40 před nádražím ČD. V 6.52 jede vlak s přesedáním do Lužan (zámek, památník J.Hlávky a J.Kožíška). Odtud se jde na vrch Březník, do Radkovic, na hrad Skála, na Zálesí, do Zeleného, Nezdic, Borov (lidové stavby, kaple). Vlak zpět jede z Borov v 15.06 nebo v 17.06. mapka
2011.07.30 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou v sobotu 30.7. na přírodovědný výlet s F. Langmajerem (asi 12 km – lze změnit). Sraz je v 6.55 před nádražím ČD. V 7.09 jede vlak do Čkyně (žid. hřbitov aj.). Odtud se půjde údolím potoka do Nahořan a do Krušlova (vyhlídka, včelín). Návrat do Čkyně jinou trasou, vlak jede např. v 16.08. mapka
2011.06.18 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou v sobotu 18.6. na přírodovědný výlet s F. Langmajerem (asi 7 km). Sraz je v 7.25 u mapy na autobusovém nádraží. V 7.40 jede kvildský autobus do Zdíkova (stará lípa u zámku, park, pamětní deska geologa Woldřicha). Odtud se půjde na Liz (poutní kaple s léčivým pramenem, zbytky starého lesoparku s alejí vedoucí od zámku a 3 chráněnými buky) a dále k ovocným sadům. Návrat kolem aleje u Masákovy Lhoty do Zdíkovce, odkud jede pražský autobus v 15.50.mapka
2011.05.21 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou v sobotu 21.5. na opakování přírodovědného zájezdu do Národního parku Bavorského lesa (pro velký zájem při loňském říjnovém termínu). Sraz je v 7.00 před ZŠ F.L.Č., návrat večer. Jede se do Neuschönau, kde je zdarma k vidění např. promítání v Domě Hanse Eisenmanna, botanická a geologická expozice a lesní safari s 35 druhy zvířat v oborách. Kdo bude mít zájem, může se podívat na 44 m vysokou vyhlídkovou věž a unikátní bezbariérovou stezku v korunách stromů (nejdelší na světě, ve výšce 10 – 25 m, možnost jet výtahem). Doporučujeme mít s sebou dalekohled na pozorování ptactva aj. Vstup (5,50 – 8,00 E) si platí každý sám. Cestou domů se pojede přes Grafenau (hist. centrum, lázeňský park, hradby aj.). Cena: 120 -150 Kč na osobu. Podrobnější informace a přihlášky na pobočce Za Parkem v Husově ul. č. 380, tel. 383 323 021 nebo na hrdlickova@knih-st.cz. mapka
2011.05.07 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou v sobotu 7.5. na přírodovědný výlet (do 10 km). Sraz v 6.40 před nádražím ČD, v 6.52 jede vlak do Nepomuka. Půjdeme 2 km do Vrčeně a tam se připojíme k Vítání ptačího zpěvu (pořádá Nepomucký ornitologický spolek, vede Václav Kovář – viz www.cso.cz). Kromě pozorování v přírodě a určování podle zpěvu bude možno vidět ptáky i zblízka při kroužkování. Vlak zpět jede každé 2 hodiny, např. ve 14.32. Doporučujeme mít dalekohled.mapka
2011.04.09 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé - v sobotu 9.4. na přírodovědný výlet (15 km). Sraz v 6.55 před nádražím ČD, v 7.07 jede vlak do Bavorova (s přesedáním). Po zpevněných cestách půjdeme do Dubu u Prachatic (zámek, výstava malířů Šumavy a velikonočních perníčků) a přes les do Strunkovic n. Blanicí. Vlak odtud jede každé 2 hodiny, např. v 15.50.mapka
2011.03.26 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 26.3. na přírodovědný výlet (10 – 15 km) spojený s úklidem lesa. Sraz v 9.00 před nádražím ČD, v 9.09 jede vlak do stanice Přední Zborovice. Po zpevněných cestách půjdeme na rozhlednu na vrch Kbíl a chtěli bychom aspoň zčásti vysbírat odpadky v jejím okolí. Jejich odvoz je zajištěn, takže stačí vzít si s sebou igelitky a pracovní rukavice. Zúčastní se více organizací, takže by měla být práce rychle hotová. Zpět se vrátíme buď vlakem (jede každé dvě hodiny), nebo pěšky např. přes Sousedovice.mapka
2011.02.26 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 26.2. na přírodovědný výlet. Sraz v 10.55 před nádražím ČD, v 11.09 jede vlak do stanice Radomyšl. Půjdeme kolem kostela sv. Jana a přes židovský hřbitov po polní cestě do Oseka, kde máme slíbenou i návštěvu parku, jinak nepřístupného. Odtud půjdeme podle počasí a zájmu např. přes Petrovice do Velké Turné na vlak, nebo k Rovné (případně k Brusům) na autobus.mapka
2011.01.22 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 22.1. na přírodovědný výlet. ářčáářSraz v 8.55 před nádražím ČD, v 9.09 jede vlak do stanice Radomyšl. Přes Leskovice půjdeme k rybníku Malduchy, přes který je hezký pohled na kopec s obcí Chrášťovice (připomínající lidový betlém). Zpět se vrátíme ve 14.24 (další možnost: 16.24) z Radomyšle. Bude-li zájem, půjdeme i do Chrášťovic a Lázu a vlakem pak pojedeme z Rojic. V případě změny jízdního řádu informace na 383 323 021 nebo na hrdlickova@knih-st.cz. mapka
2010.12.04 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 4.12. na přírodovědný výlet. Sraz je v 7.00 před nádražím. V 7.09 jede vlak do Březnice, kde se podíváme do parku a do Infocentra na prodejní vánoční výstavu šperků, keramiky a obrazů (E. a J. Ďurčových) a perníčků (B.Martinové). Ve 13.21 se přesuneme do Blatné, podíváme se např. do obory a od 16 hod. do sálu SOŠ na promítání fotografií ptactva aj. z Dunajské delty a maďarské pusty. Zpět jede vlak v 18.04. mapka
2010.11.27 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 27.11. na přírodovědný výlet. Sraz v 9.00 před nádražím ČD, v 9.07 jede vlak (s přesedáním) do Písku. Půjde se do Píseckých hor (např. k živcovému lomu U Obrázku nebo jinam – podle zájmu a počasí může být trasa různě dlouhá) a na adventní trh pořádaný waldorfskou MŠ. mapka
2010.10.10 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v neděli 10.10. na přírodovědný zájezd do Národního parku Bavorského lesa. Sraz je v 7.00 před ZŠ F.L.Č., návrat večer. Jede se do Neuschönau, kde je zdarma k vidění např. promítání v Domě Hanse Eisenmanna, botanická a geologická expozice a lesní safari s 35 druhy zvířat v oborách. Kdo bude mít zájem, může se podívat na 44 m vysokou vyhlídkovou věž a unikátní bezbariérovou stezku v korunách stromů (nejdelší na světě, ve výšce 10 – 25 m, možnost jet výtahem). Vstup (5,50 – 8,00 E) si platí každý sám. Cestou domů se pojede přes Grafenau (hist. centrum, lázeňský park, hradby aj.) se zastávkou u rokle Barnsteiner Leite. Cena: 100 -130 Kč na osobu. Podrobnější informace a přihlášky na pobočce Za Parkem v Husově ul. č. 380, tel. 383 323 021 nebo na hrdlickova@knih-st.cz. ŠK na akci přispívá z grantu AVČ. mapka
2010.10.02 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 2.10. na přírodovědný výlet. Sraz v 7.00 před nádražím ČD, v 7.09 jede vlak do Blatné. Odtud půjdeme do Tchořovic na akci blatenských ornitologů (od 9 hod.: veřejné kroužkování ptactva, pozorování dalekohledem aj.) a po ní jinou cestou zpět do Blatné. Lze jet i přímo z Tchořovic (v 17.13). Doporučujeme vlhku odolnou obuv a teplé oblečení. mapka
2010.09.11 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 11.9. na přírodovědný výlet. Sraz v 7.00 před nádražím ČD, v 7.07 jede vlak do Českých Budějovic. Pojede se městskou dopravou do Rudolfova, kde je řada historických památek a zajímavých míst, připomínajících hornickou minulost obce. Je domluvena i možnost návštěvy Eliášovy štoly (v nedalekém Úsilném), ekozahrady rodiny Kovářových a hornického muzea. Podle zájmu účastníků se rozhodne, co všechno navštívit. Lze se i rozdělit a domů jet různými spoji. mapka
2010.08.07 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 7.8. na přírodovědný výlet s p. F.Langmajerem. Sraz bude v 7.00 před nádražím ČD, v 7.09 jede vlak do Lipky. Odtud se půjde po pěšině podél toku k Světlohorské nádrži a dále po červené se zastávkou u Vlčího kamene na Alpskou vyhlídku pod Bukovcem. Zpět se pojede buď vlakem z Lipky (např. v 17.28), nebo táborským autobusem v 15.51 z rozcestí Šindlov. Podle zájmu by se tedy domluvila trasa dlouhá 13 - 16 km, případně i kratší nebo delší. mapka
2010.08.01 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v neděli 1.8. na přírodovědný výlet. Sraz je v 11.05 u mapy na nádraží ČSAD. V 11.20 odjedeme zadovským autobusem do Přečína (případně do Chvalšovic). Půjde se po polních cestách do Dobrše, kde máme domluvenou návštěvu tvrze, zvonice a výstav (např. k 300. výročí místní školy - jak to vypadalo ve škole za starých časů). Zpět pojedeme autobusem z Chvalšovic v 15.19 nebo v 17.15. Délka trasy: 7 km, po dohodě ji lze změnit. Podle možností budou případně pořádány kratší přírodovědné procházky. Informace získáte prostřednictvím knihovny a na posta@csop-strakonice.net. Je možné přicházet s vlastními návrhy, kam se podívat. Vítány budou i příspěvky do tradiční Burzy námětů na cestování (poznámky z osvědčených výletů, mohou být podrobné nebo i jen stručně napsané). Odevzdávat je lze u výpůjčního pultu na pobočce v Husově ulici č. 380 nebo hodit do poštovní schránky nebo poslat mailem na hrdlickova@knih-st.cz. Otevírací doba o prázdninách viz www.knih-st.cz, tel. 383 323 021, 383 322 219. mapka<</font>
2010.06.20 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v neděli 20.6. na přírodovědný autobusový zájezd. Předběžný plán: Skočice včetně otevřeného kostela, Poněšická obora (jinak nepřístupná), přírodní zahrada u rodiny Kovářových v Rudolfově (s výkladem), vsi s blatskou architekturou, Netolice (muzeum aj. a možnost oběda), Libějovice a další místa při cestě zpět. Zájezd vede pan Jan Vít. Sraz v 7.00 v ulici Chelčického před ZŠ F.L.Čelakovského. Cena 150 Kč. Bližší informace a přihlášky na hrdlickova@knih-st.cz, 383 323 021 nebo 607 672 974.
2010.06.12 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody v sobotu 12.6. na přírodovědný výlet na Drahonicko. Půjdeme z Drahonic přes Míchov (zachovalá bučina), Mladějovice a okolo sudoměřských rybníků s vodním ptactvem do Sudoměře nebo Ražic na vlak. V případě zájmu můžeme zajít k rybníku Řežabinci na pozorování ptactva. Předpokládaná délka trasy je 10-12 km. Sejdeme se ve 12.15 u mapy na autobusovém nádraží. Ve 12.30 jede vodňanský autobus. Zpět jede vlak ze Sudoměře v 19:21. Z Ražic v 16:40, 18:40 nebo 19:18. mapka
2010.05.23 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v neděli 23.5. do Plzně. Není potřeba se předem přihlašovat - kdo má zájem, může přijít v 8.45 před nádraží ČD, kde je sraz. V 8.52 jede vlak. Můžeme využít slevy na společnou jízdenku. V Kopeckého sadech je výstava modelů tvorů z doby ledové, která končí na konci května a pokračuje do Ameriky. Dále hrají v Tylově divadle balet Šípková Růženka (od 14 hod.) a je taková zkušenost, že bývají ještě k sehnání lístky. Další možnosti jsou např. muzeum, Techmánie, ZOO, botanická zahrada... Každý se může zařídit tak, jak mu vyhovuje, vytvoří se skupinky podle přání. Chce-li se přidat někdo bez dětí, může. Zpět jede vlak např. v 16.03, 18.03 nebo 20.03.
2010.05.09 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v neděli 9.5. na přírodovědný výlet. Půjdeme z Pražáku k židovském hřbitovu, pokusíme se najít místní studánku a potom se vrátíme vlakem (jede z Vodňan např. ve 14.14, 16.14 nebo v 18.14). Trasa (může být do 10 km, ale i víc nebo se může utvořit více skupin - podle zájmu) vede po nezpevněných cestách mezi rybníky. Sejdeme v 7.00 před nádražím ČD. V 7.07 jede vlak s přesedáním v Číčenicích do stanice Pražák. mapka
2010.05.01 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 1.5. na autobusový zájezd po chráněných územích Strakonicka. Program: Přešťovická pastvina, Sedlická obora - jinak nepřístupná, Hajany - "spící menhiry", Kocelovické pastviny, meteorolog. stanice Kocelovice, Lnáře včetně výstavy fotek z parků Blatenska a "kočičího" muzea, Kasejovice, nová hráz v Metlách, kozí farma ve Březí, Bílý Kámen, Mečichov. Zájezd vede pan Jan Vít. Sraz v 8.00 před ZŠ F.L.Čelakovského. Bližší informace a přihlášky na hrdlickova@knih-st.cz, 383 323 021 nebo 607 672 974.
2010.04.18 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé - v neděli 18.4. na přírodovědný výlet. Sraz je v 10.15 před nádražím ČD. V 10.23 jede vlak do Modlešovic. Půjde se přes sejpy do Sedlíkovic, dále okolo studánky pod Virotínem do Jinína, jedné z nejstarších obcí Strakonicka (kostel, boží muka Na žalosti), odtud do Miloňovic a Nebřehovic (selské baroko), na Velkou Kakadu a kolem dvou dalších studánek zpět do Strakonic. Předpokládaná délka trasy je 10 km, po dohodě je možno ji změnit. Půjde se po zpevněných cestách. mapka
2010.03.20 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé - v sobotu 20.3. na přírodovědný výlet. Sraz je v 7.00 před nádražím ČD. V 7.09 jede vlak do Hoštic. Půjde se do Milejovic, na Dobrou Vodu (kostelík, křížová cesta, studánka) a do Volyně (po cestě výhled do krajiny a další kapličky), odkud odjíždí vlak např. ve 14.30 nebo v 16.30. Délka trasy: kolem 10 km, po dohodě ji lze změnit. mapka
2010.02.28 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v neděli 28.2.2010 na přírodovědný výlet. Sraz je v 9.00 před nádražím ČD. V 9.09 jede vlak do Blatné. Odtud se půjde do Paštik (barokní kostel), do Dobšic a na vlak do Závišína (jede v 13:43, 15:43 nebo 17:43). Minimální délka trasy je 10 km, po dohodě by ji šlo i změnit. mapka
2010.01.23 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 23.1.2010 na přírodovědný výlet. Sraz je v 6.50 před nádražím ČD. V 7.07 jede vlak do Protivína. Odtud se půjde do Myšence (turmalínová "slunce", románský kostel) a po turické značce do Klokočína (tvrz). Dále je možno jít na vlak do Skal nebo např. přes Božovice (zbytky tvrze) do Heřmaně (rodiště básníka J.Čarka a režiséra V.Kršky) apod. Minimální délka trasy je 6 km, lze prodloužit např. na 16 km. mapka
2009.12.13 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v neděli 13.12. na přírodovědný výlet s p. F. Langmajerem. Sraz je v 6.45 před nádražím. V 6.52 jede vlak s přesedáním v Plzni do Šťáhlav (zámek, brána, kostel, bažantnice...). Jde se po turistických cestách k zámku Kozel a do jeho okolí. V zámecké jízdárně bude možno vidět výstavu betlémů. Minimální délka trasy je 6 km, po dohodě lze změnit. V případě nepříznivé změny jízdního řádu nebo špatného počasí bude náhradní program (např. v Plzni). mapka
2009.11.21 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 21. 11. na přírodovědný výlet s p. F. Langmajerem. Sraz je v 9.10 před nádražím. V 9.21 jede vlak do Strunkovic nad Volyňkou. Půjde se po polních cestách na židovský hřbitov a do Hoštic a odtud podle počasí na vlak buď do Volyně, nebo do některé z bližších stanic. mapka
2009.10.24 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 24. 10. na autobusový zájezd. Odjezd bude v 6:30 od Čelakovského školy. Program: Navštívíme Chudenice (arboretum a vyhlídka), Klenová (okolí hradu), Klatovy (možnost oběda), Železná Ruda, přechod hranic. Místo přesunu směrem k Vimperku bychom se ale podívali jen pár km za Železnou Rudu a pak bychom zase přes Ž.Rudu jeli zpět. Jsou tam totiž velice zajímavá střediska, kde se dá pobývat pod střechou i pod širým nebem a načerpat spoustu informací (jsou tam obrazové panely, 3D animace aj. ilustrující změnu klimatu, krajiny, zvířat a způsobu života od doby ledové po následující období), vidět z pozorovací věže krajinu mezi Javorem a Velkým Falkensteinem, rysy, vlky, divoké koně a pratury, věrnou napodobeninu pravěké jeskyně s nástěnnými malbami, tradiční ručně vyráběné předměty ze skla a dřeva, atd. Jmenuje se to tam Dům divočiny (Haus zum Wildnis), Ludwigsthal (okres Regen, asi 10 km od hranic). Kdyby bylo příznivé počasí, můžeme se podívat k nedalekému jezeru. Na tom všem se dohodneme na místě podle toho, jak kdo bude chtít. Doufáme tedy, že změna nikomu nebude vadit. Prosím přihlášené účastníky, aby včas oznámili případné onemocnění apod., abych mohla dát vědět náhradníkům. Platit se bude až v autobusu. Návrat přes Vimperk ve večerních hodinách. Cena: 110 Kč na osobu. Přednost při obsazení zájezdu mají stálí účastníci akcí ZO ČSOP (hlavně brigád). Podrobnější informace a přihlášky na pobočce Za Parkem v Husově ul. č. 380, tel. 383 323 021 nebo na hrdlickova@knih-st.cz
2009.10.17 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 17. 10. na přírodovědný výlet s p. F. Langmajerem. Sraz je v 7.30 u turist. mapy na nádraží ČSAD. Pojedeme v 7.40 do Zdíkova (s přesedáním ve Vimperku). Půjdeme polními cestami do Zdíkovce a do Hodonína (památná lípa), do lomu v Jaroškově a do Úbislavi (Kohoutí kříž, památný buk). Pak sejdeme do Šebestova, odkud jede v 15.58 autobus. Délka trasy je 11 km, po dohodě ji lze prodloužit. mapka
2009.09.19 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 19.9. na Den vědy a techniky do Plzně, kde budou přímo v ulicích města předváděny různé vědecké pokusy. Odjezd v 8.52, sraz na vlakovém nádraží v 8.40 (sleva při zakoupení hromadné jízdenky), návrat pravděpodobně v 18 hod.
2009.09.12 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 12.9. na přírodovědný výlet s p. Františkem Langmajerem za krásami utajeného Eldoráda. Sraz je v 7.35 před strakonickým nádražím. V 7.44 jede vlak do stanice Horní Nerestce (s přesedáním v Protivíně). Odtud je to 2,5 km k vápencovému lomu (málo známá, ale velmi atraktivní chráněná lokalita s vzácnou flórou i faunou a s pozoruhodnými geologickými úkazy). Zpět jede vlak např. v 16.35. Při zastávce v Čimelicích je možné si dojít prohlédnout park.mapka
2009.08.15 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 15.8. na přírodovědný výlet s p. Františkem Langmajerem. Sraz je v 8.55 před strakonickým nádražím. V 9.09 jede vlak do stanice Sedlice-město. Odtud se půjde po zelené značce k Pilskému mlýnu, lesem pod Trubný vrch (hradiště), kolem Velkolázského rybníka k suťovisku se specifickou vegetací, do Lázu a do Radomyšle (křížová cesta, kostel sv. Jana aj.). Odtud jede vlak např. ve 12.31, 14.31, 16.31 nebo 18.31. Délka trasy je 16 km. Lze ji zkrátit např. na 7 nebo 12 km nebo naopak prodloužit např. zacházkou k rybníku Malduchy. mapka
2009.08.01 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 1.8. na přírodovědný výlet s p. Františkem Langmajerem. Sraz je v 8.45 před strakonickým nádražím. V 8.52 jede vlak s přesedáním v Horažďovicích předm. do Mokrosuk. Půjde se k tvrzi Kašovice, do obce Mokrosuky (renesanční zámek, památná lípa), do Hor Matky Boží (bývalé horní město, muzeum, křížová cesta, stopy po dolování, stavební památky) a odtud na Drouhavec, Konín, Tajanov a přes Ujčín (renesanční zámeček) do Kolince. Odtud jede vlak např. v 16.00, 18.00 nebo ve 20.02 (s přesedáním v Plzni). Délka trasy je 16 km, lze zkrátit na 10 nebo prodloužit zacházkou do Velhartic na 20 km.mapka
2009.06.20 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 20.6. na přírodovědný výlet s p. Františkem Langmajerem. Sraz je v 6.45 před strakonickým nádražím. V 6.52 jede vlak s přesedáním v Plzni do Lužan (park, zámek, bývalé sídlo hraběte Hlávky). Jde se na Dlouhou Louku a odtud do Roupova (zřícenina hradu, kostel, sloup poslední roboty, kaple), do Vřeskovic (výhled, dominantní kostel), do Lhovic a vzhůru na Tuhošť (vrch, bývalé halštatské hradiště). Sejdeme do Mezihoří a dále na Švihov (vodní hrad). Odtud jede vlak např. v 14.58, 16.58 nebo v 18.58 (s přesedáním v Plzni). Délka trasy je 17 km, lze zkrátit na 10 nebo 12. mapka
2009.06.06 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 6.6.2009 na výlet do Jindřichova Hradce. Sraz je v 6.50 před nádražím ČD. V 7.07 jede vlak. Máme domluvenou návštěvu v trvalkové školce Florianus (výklad, možnost nákupu). Zpět jede vlak např. ve 14.45, 16.45 nebo 18.45. Bližší podrobnosti (např. ohledně zvýhodnění jízdného) na pobočce ŠK v Husově ulici.
2009.05.30 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 30.5. na přírodovědný výlet s p. Františkem Langmajerem. Sraz je v 7.15 před strakonickým nádražím. V 7.23 jede vlak do stanice Bohumilice v Čechách. Odtud se jde do Výškovic (výhled na údolí Volyňky) a dále převážně lesními cestami kolem Martinovy hory a křížku U Viseckých do Putkova (lid. architektura) se zacházkou na blízké tvrziště. Návrat údolím říčky Spůlky přes Spůli k železnici na zastávku Bohumilice. Tato trasa měří 16 km, po dohodě ji lze zkrátit např. na 10 km nebo prodloužit. Vlak zpět jede např. v 13.58, 16.00, 18.00 nebo 20.00.mapka
2009.04.26 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v neděli 26.4. na výlet s p. Františkem Langmajerem za krásou a pestrostí života ve starých lomech. Sraz je v 8.15 před nádražím ČD. V 8.31 jede vlak do Katovic. Půjdeme po silnici směrem k Mnichovu a navštívíme zapomenutý lomek ve starém sadě, který je asi 200 m vlevo od ní. Blízko je i pěkná vyhlídka směrem na Střelské Hoštice a daleko do kraje. Poté projdeme Mnichovem a sejdeme do Krt. Zde navštívíme pramen Na Běličce, od něj se vydáme ke zrušenému vápencovému lomu. Vrátíme se polní cestou kolem rybníků do Starého Dražejova a mezi Opeřovou a Kuřidlem do Strakonic. Minimální délka trasy je 11 km pro toho, kdo se vrátí z Krt rovnou do Katovic (např. na vlak v 13.23 nebo v 15.23), jinak 15 km. Stejně jako u všech ostatních výletů je ale po dohodě možné cestu zkrátit nebo prodloužit, rozdělit skupinu apod.mapka
2009.04.18 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 18.4. na autobusový výlet (Nové Hrady, Terčino údolí s lázněmi a vodopádem, tvrz Cuknštejn, Žumberk, Horní Stropnice). Podrobnější informace a přihlášky na pobočce Za Parkem v Husově ul. č. 380, tel. 383 323 021 nebo na hrdlickova@knih-st.cz.
2009.03.28 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 28.3. na přírodovědný výlet s p. Františkem Langmajerem na vrch Kbíl. Sraz bude v 7.15 před strakonickým nádražím. V 7.25 jede vlak do Předních Zborovic. Dále se jde po červené turistické značce k rozcestí u křížku pod Ostrou a polní cestou na silniční rozcestí ke Švejcarově Lhotě, odtud lesní cestou na Kbíl („dolmen“, rozhledna). Zpět vede cesta přes Smiradice lesem do Drachkova a po silnici do Pracejovic na vlak (jede např. v 13.26, 15.26 nebo 17.26). Minimální délka trasy je 12 km. Z Drachkova je možno jít do Strakonic i pěšky. mapka
2009.02.28 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 28.2. na přírodovědný výlet s p. Františkem Langmajerem. Sraz je v 8.45 před nádražím ČD. V 8.52 jede vlak do Horažďovic (s přesedáním v Horažďovicích-předměstí). Odtud se půjde po červené turistické značce na Sv.Annu (poutní kaple, bývalé lázně) a dále po asfaltce na Svaté Pole a polní cestou kolem pomníku do Kladrub (empírový zámeček) a Ovčína (kaple Sv. Trojice). Odtud se lze dostat po okraji lesa na cestu vedoucí do Dolního Poříčí na vlak (jede např. v 15.19 nebo v 17.19) . Délka této trasy je 14 km. Jsou možné i jiné varianty podle počasí a schůdnosti cest. mapka
2009.01.24 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 24.1. na přírodovědný výlet s p. Františkem Langmajerem k tajemnému Božímu kameni. Sraz bude v 8.20 před strakonickým nádražím. V 8.31 jede vlak do Pracejovic. Odtud se půjde buď po silnici přes Drachkov, Sv. Annu a Kraselov, nebo přibližně stejně dlouhou trasou po lesních cestách. Zpět lze jít buď na některý z četných vlakových spojů z Pracejovic (např. přes Dřetiny, Milčice a Makarov), nebo do Katovic. Minimální délka trasy je kolem 18 km.mapka
2008.12.14 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v neděli 14.12. na přírodovědný výlet s p. Františkem Langmajerem, spojený s prohlídkou největší české sbírky papírových betlémů. Sraz je v 9.25 u turistické mapy na autobusovém nádraží. V 9.35 jede autobus do Husince. Odtud se půjde po asfaltových cestách kolem památné lípy do Horout a Dvorů, k řece Blanici (Podedvory, mlýn) a odtud do Zábrdí (sbírka p. Vizinové). Zpět se podle počasí a dohody s účastníky půjde buď do Husince (v 16.45 jede autobus a později ještě několik vlakových spojů) nebo do Prachatic (na autobus v 16.35 nebo na vlak např. v 18.41). Délka trasy je u obou variant přibližně 18 km.Na výlet doporučujeme teplejší oblečení, pevnou a voděvzdornou obuv. mapka
2008.11.22 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 22.11.2008 na přírodovědný výlet s panem Františkem Langmajerem za atmosférou bukového lesa, který si i na začátku zimy dovede uchovat podzimní barvy. Sraz je v 7.55 před strakonickým nádražím. V 8.04 jede vlak do Protivína. Odtud se půjde po turistické cestě na Zelendárky. Zpáteční trasa bude záležet na dohodě s účastníky a na počasí. Na výlet doporučujeme teplejší oblečení, pevnou a voděvzdornou obuv. mapka
2008.10.18 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 18.10.2008 na přírodovědný výlet s panem Františkem Langmajerem za krásou starých ovocných sadů na Prachaticko. Sraz je v 7.55 před strakonickým nádražím. V 8.04 jede vlak do Chrobol (s přesedáním v Číčenicích). Půjde se po pěšinách do Frantol, Klenovic a zpět do Chrobol, odkud jede vlak např. ve 14.24, 16.24 nebo 20.24. Minimální délka trasy je 12 km, po dohodě je možno ji prodloužit. Na výlet doporučujeme teplejší oblečení, pevnou a voděvzdornou obuv. mapka
2008.09.14 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v neděli 14.9.2008 na přírodovědný výlet s panem Františkem Langmajerem za tajemstvím přirozené obnovy lesa. Sraz je v 7.30 u turistické mapy na autobusovém nádraží. V 7.40 jede kvildský autobus do Vimperka a na něj navazuje klatovský do Nicova. Půjde se z Nicova přes Popelnou na keltské hradiště Obří hrad. Po návratu zpět do Popelné se dá jít buď znovu do Nicova na autobus, který jede v 15.53 (pak by celková délka trasy byla 8 km), nebo lesními cestami na Stachy. Delší cesta (14 km) by vedla přes Hutě a Říhov, kratší (11 km) přes Jáchymov a Michalov. Zpět se pojede pražským autobusem ze Stach v 16.50.
2008.08.30 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 30.8.2008 na přírodovědný výlet s panem Františkem Langmajerem. Sraz je v 9.20 u turistické mapy na autobusovém nádraží. V 9.35 jede volarský autobus do Záblatí, Křišťanovice rozcestí. Půjde se po turistické značce směrem ke Křišťanovickému rybníku, odbočí se do Hlásné Lhoty, odkud se sejde k Blanici. Podél ní se lze dostat divokým skalnatým údolím ke zřícenině hradu Hus, dá se ale jít i pohodlnější cestou. Od zříceniny se půjde kolem zaniklé vsi Cudrovice na zastávku Zbytiny, Blažejovice na pražský autobus (jede v 16,10). Dalo by se pokračovat i do Zbytin na vlak (jede v 18.10 a ve 20.10). Předpokládaná délka trasy je 15 km, po dohodě je možno ji zkrátit na 6-9 km nebo prodloužit.
2008.07.13 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v neděli 13.7.2008 na přírodovědný výlet s panem Františkem Langmajerem za starými tisy na Prachaticko. Sraz je v 7.55 před strakonickým nádražím. V 8.04 jede vlak do Chrobol (s přesedáním v Číčenicích). Půjde se po pěšinách do Lažíšťka, Frantol a na zastávku Rohanov, odkud jede vlak (např. ve 14.28, 16.28 nebo 20.28). Minimální délka trasy je 11 km, po dohodě je možno ji prodloužit. Sraz je v 7.55 před strakonickým nádražím.
2008.06.14 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 14.6.2008 na přírodovědný výlet s panem Františkem Langmajerem. Sraz je v 7.55 před strakonickým nádražím. V 8.04 jede vlak do Zbytin (s přesedáním v Číčenicích). Půjde se kolem blažejovického mlýna do míst, kde stávala ves Cudrovice, pak po modré turistické značce ke zřícenině hradu Hus a dále do Hlásné Lhoty - buď divokým údolím řeky Blanice, nebo po pohodlnější cestě kolem Křišťanovického rybníka. Z Hlásné Lhoty se půjde na rozcestí u Křišťanovic na autobus, který jede v 16.13. Maximální délka trasy je 18 km, po dohodě je možno ji zkrátit na 9 km.
2008.06.07 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na sobotu 7.6.2008, kdy plánujeme celodenní výlet za zajímavostmi Malenic spojený s ukázkou nenásilné metody výcviku kobylky Ketynky. Vlak jede v 9.21. a zpět např. ve 14.17, v 16.17 nebo 18.17.
2008.05.24 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 24.5.2008 na výlet do Hoslovic (s prohlídkou středověkého vodního mlýna) a okolí (podle počasí a přání účastníků se počítá s návštěvou historických památek např. v Dobrši a v Česticích, s pěší procházkou asi 5 - 7 km ke skále Čertův kámen a ke studánce U sedmi zlodějů, se zastávkami na několika místech s dalekým rozhledem apod.). V Česticích, Nahořanech a Nuzíně možnost oběda nebo občerstvení. Odjezd autobusu v 7.45 hod. od gymnázia (Máchova ulice proti sportovní hale) a v 8.00 z nádraží od budovy STTRANS, návrat kolem 18.30 hod. Přihlášky na pobočce ŠK v Husově ulici č. 380 v PO a ČT 13 - 18 hod. a ST 8 - 12, tel. 383 323 021 nebo 721568627, mail hrdlickova@knih-st.cz, případně v hlavní knihovně.
2008.05.10 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 10. 5.2008 na přírodovědný výlet s panem Františkem Langmajerem. Sraz je v 8.15 před strakonickým nádražím. V 8.22 jede vlak do Katovic. Odtud se půjde po pěšině po pravém břehu Otavy kolem "Grafitky" do Dolního Poříčí, přes most a po levém břehu řeky ke Katovické hoře. Tam se podíváme do smíšeného lesa se vzácnou hájovou květenou. Do Katovic půjdeme po turistické značce. Vrátíme se vlakem. Jede např. v 13.22 nebo v 15.39 hod. Minimální délka trasy je 8 km, po dohodě je možno jít jen polovinu nebo naopak udělat zacházky na další místa.
2008.04.12 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 12.4.2008 na přírodovědný výlet s panem Františkem Langmajerem. Sraz je v 9.00 hod. před strakonickým nádražím. V 9.08 jede vlak do Tchořovic (s přesedáním v Blatné mezi 9.51 a 10.45). Odtud půjdeme po polních cestách mezi rybníky zpět do Blatné a vrátíme se vlakem. Jede např. v 16.03 nebo v 17.56 hod. Minimální délka trasy je 10 km, po dohodě je možno se podívat ještě např. na chráněné území Smyslovské louky.
2008.02.23 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 23.02. na přírodovědný výlet s panem Františkem Langmajerem. Sraz v 7:10 hod. před strakonickým nádražím ČD. V 7:22 jede vlak do Pracejovic. Odtud se půjde po lesní cestě k aleji starých jedlí douglasek a dál k památnému dubu na hrázi rybníka v Holi. Návrat do Strakonic pěšky po zelené turistické značce kolem Zlých rybníků, židovského hřbitova a Švandovy lípy. V případě nepříznivého počasí bude náhradní program (po dohodě by se např. mohlo jet vlakem do Střelských Hoštic, kde se dá telefonicky objednat prohlídka Muzea řeky Otavy, zpět odtud jede vlak např. ve 13:15).
2008.01.19 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 19.01. na přírodovědný výlet s panem Františkem Langmajerem. Sraz v 8.45 hod. před strakonickým nádražím ČD. V 8.52 jede vlak do Horažďovic (s přesedáním v Horažďovicích předměstí). Po dohodě s účastníky a podle počasí se půjde na zajímavá místa ve městě a okolí (např. na Prácheň, do městského parku, ke studánce a kapli u Svaté Anny,...). Zpět jede vlak z Horažďovic (opět s přesedáním) např. ve 14.35 nebo v 16.36 hod. Jízdenky a jídlo si zajistí každý podle svého. Bližší informace v ŠK na pobočce Za Parkem (Husova ul. 380, otevřeno PO a ČT 13 - 18, ST 8 - 12).
2007.12.15 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 15.12.2007 na na výlet s panem Františkem Langmajerem k 600 let staré Sudslavické lípě. Sraz je v 9.00 hod. před strakonickým nádražím ČD. V 9.12 jede vlak do Bohumilic - nádraží. Odtud se půjde 3,5 km dlouhou naučnou stezkou „Sudslavický okruh“ (lípa, vápencové skály, jeskyně, studánka, vyhlídková místa,...). Po dohodě bude možno případně navštívit i další místa v okolí. Zpět jede vlak z Bohumilic např. v 13.47 nebo v 15.51 hod.
2007.11.24 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé v sobotu 24.11.2007 na podzimní putování s panem Františkem Langmajerem po lesních pěšinách v okolí Vimperka. Sraz je v 7.15 hod. před strakonickým nádražím ČD. V 7.25 jede vlak do Vimperka. Odtud se půjde po červené turistické značce do Pravětína (výhled do krajiny, kaplička…) a dále po lesní asfaltce okolo Sklářského vrchu na bývalou huť pod Boubínem (3 památné stromy). Zpět se dá jít několika různými způsoby (např. přes Solnou Lhotu a Skláře) - podle dohody. Celková délka trasy vychází mezi 10 a 12 km. Návrat vlakem buď z Kubovy Hutě (např. v 15.10) nebo z Vimperka (např. v 15.42 nebo v 17.48). Jízdenky a jídlo si zajistí každý podle svého. Bližší informace v ŠK na pobočce Za Parkem (Husova ul. 380, otevřeno PO a ČT 13 - 18, ST 8 - 12).
2007.10.13 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na výlet s panem Františkem Langmajerem za pamětihodnostmi Husinecka. Sraz je v sobotu 13.10.2007 v 9.20 před turistickou mapou na I. nástupišti nádraží ČSAD. V 9.35 jede volarský autobus do Vlachova Březí. Tam se podíváme na židovský hřbitov s památným javorem a jasanem a na další zajímavá místa v okolí. Odtud půjdeme asi 4 km po polních cestách přes Chlumany do Husince, kde uvidíme další památky a chráněné stromy. Z Husince jede v 16:45 pražský autobus do Strakonic. Pro zájemce o delší cestu bude možno pokračovat do Budkova ke staré lípě a do autobusu nastoupit na zastávce Chlumany - rozcestí (16:48). Jízdenky a jídlo si každý zajistí podle svého. Blížší informace v ŠK na pobočce Za Parkem (Husova 380. tel. 383 323 021, otevřeno PO a ČT 13-18, ST 8-12.
2007.09.15 Šmidingerova knihovna a Český svaz ochránců přírody zvou děti i dospělé na výlet s panem Františkem Langmajerem za památnými stromy Zdíkovska. Sraz je v sobotu 15.9.2007 v 7.30 před turistickou mapou na I. nástupišti nádraží ČSAD. V 7.40 jede kvildský autobus do Vimperka. Odtud pokračuje klatovský spoj do Zdíkova (8.42 - 8.54). Půjde se ke starým bukům u Lisu, ke zdíkovské lípě a k lípě u Hodonína. Minimální délka trasy je 13 km, po dohodě s účastníky je možno ji zkrátit, nebo naopak se rozdělit a navštívit i další místa. Jízdenky a jídlo si zajistí každý podle svého. Návrat např. v 15.08 z Čábuz, nebo ve 14.58 ze Zdíkovce (pražským autobusem), nebo některým vlakovým spojem z Vimperka (př. v 17.48 nebo v 19.48). Bližší informace v ŠK na pobočce Za Parkem (Husova 380, tel. 383 323 021, otevřeno PO a ČT 13-18, ST 8-12).
2007.06.16 Připravujeme: sobota dne 16.06.2007, sraz v 6:50 před nádražím ČD, odjezd 7:07, FLORIANUS - přírodní zahrady - Jindřichův Hradec - doprava vlakem.
2007.06.03 Neděle dne 03.06.2007, Tábor (jednodenní zájezd, botanická zahrada v Táboře, v této době se zde konala i výstava kaktusů a sukulentů). Přihlásit se bylo možno u Aleny Hrdličkové ve Šmidingerově knihovně, na pobočce Za Parkem, tel. 383323021. Po dohodě s přihlášenými účastníky nejelo na zájezd do Tábora pronajatým autobusem, ale veřejnou dopravou. Sraz byl v neděli 3.6.2007 v 6.50 hod. před nádražím ČD. V 7.07 jel vlak do Ražic, tam se přesedalo a hned pokračovalo do Tábora (příjezd v 8.54). Zpět jsme jeli vlakem v 15.04, nebo v 17.59, nebo v 19.24. Odjezd byl možný i autobusem (v 16.30, nebo v 17.12).
2007.05.26 V sobotu dne 26.05.2007 se konal převážně botanický jednodenní zájezd s programem: Petrovické vápence a zastávka Milevsko (klášter). Odjezd byl v 7:45 od budovy gymnázia a v 8h od nádraží ČSAD. Akce se konala v rámci projektu Krasec. Přihlášky byly podávány na strakonickém gymnáziu u Libuše Leischnerové na tel. 383313134.   zápis   obrázky
2006.05.20 Třeboňsko (1 denní zájezd s obsahem: Vitomanovy rybníky, Bošilecký rybník, Rybník Svět, Třeboň, Schwarzenberská hrobka atd., Červené blato) obrázky
2005.04.30 Protivínsko (1 denní zájezd s obsahem: kostel sv. Mikuláše v Krči, Pařezí na Protivínsku, Všetečské polesí, Vysoký Kamýk, rozhledna Pod věží, Zelendárky, Protivín) obrázky
2004.05.15 Blatensko (1 denní zájezd s obsahem: rybník Bílý kámen u Mečichova, Kasejovice - synagoga, židovský hřbitov, Řasenice, Chanovice, Křižíkova cesta u Neuraz) obrázky
2003.04.26 Brdy (1 denní zájezd s obsahem: kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále, Rožmitál pod Třemšínem, pomník Jakuba Jana Ryby, Třemšínské boudy, Třemšín, Hřebence, Hutě pod Třemšínem, zastávka v meteorologické stanici v Kocelovicích: obrázky
1997.06.08 -06.07 7. – 8.6.1997 do CHKO Kokořínsko. Nocovali jsme v kempu Mělník. Sobota: Ráno ze Strakonic do Mšena, kde nás čekala strážkyně z CHKO pí.Nová. Navštívili jsme Skalní bludiště, PR Pokličky,vyhlídku Nedamy, Nedvězí s kruhovým výhledem a farmu Laka s chovem huculských koní, které využívají také k hipoterapii. Nedělě: Náprstkovo muzeum v Liběchově, procházka ve skalách u Želíz (jeskyně Klácelka a Čertovy hlavy). Oběd v restauraci Ondřeje Suchého v Šemánovicích, pak beseda s Ondřejem Suchým a prohlídka tamního muzea Semaforu.. Pak ještě prohlídka hradu Kokořín a zastávka v Mělníku – pohled na soutok Labe a Vltavy.
1996.05.26 - 05.25 25. – 26.5.1996 do CHKO Labské pískovce. Přespání v turistické ubytovně v Děčíně. Sobota: Osada Kamenická Stráň, původní domky. Mariina skála s vyhlídkou do kaňonu řeky Kamenice.Pak do Jetřichovic a výstup do Jetřichovických stěn s krásnou vyhlídkou. Neděle:Ráno odjezd do Hřenska. Pěšky na Pravčickou bránu, odtud na Mezní louku, sestup do Tiché soutěsky a plavba lodí do Hřenska.Oba dny nás provázel pan Marek z CHKO.
1995.06.18 - 06.17 17. – 18.6. 1995 do CHKO Křivoklátsko. Jedna část účastníků byla ihned ubytována v sokolské ubytovně, druhá část se večer ubytovala v lovecké chatě v Emilově. Sobota: S doprovodem ing.Kořínka ze správy CHKO jsme projížděli údolím Berounky, viděli jsme některá místa známá z povídek Oty Pavla (Nezabudický mlýn, přívoz táty Proška). Výstup k zříceninám hradu Týřov. Odpoledne prudká bouře, která nám zabránila navštívit PR Jezírka. Neděle: Prošli jsme část NS Bradatka, pak Lány, návštěva hrobu TGM a prohlídka parku. Odpoledne prohlídka hradu Křivoklát. Na zpáteční cestě zastávka na Vraní skále.
1994.06.19 - 06.18 18. – 19.6.1994 do Novohradských hor. Spali jsme v ubytovně lesů na Jakuli. Během dvou dnů jsme navštívili Žofínský prales, Červené Blato, Terčino údolí, obec Pohoří a další lokality.Průvodce předseda ZO ČSOP Ing.Bohuslav Švarc, býv.ředitel LZ Nové Hrady. Na zpáteční cestě prohlídka tvrze Žumberk.
1993.05.30 - 05.28 28. – 30.5 1993 do CHKO Slavkovský les. Ubytování v internátu v Kyšperku nad Ohří. Sobota: NS Kladská, vývěry „smraďoch“. Klášter v Teplé. Krásenská rozhledna. Rašeliniště u Krásné. PR Křížky. Park zámku Kynžvart. Neděle: PR Soos,Komorní Hůrka, Cheb. Mariánské lázně.
1992.05.30 30.5.1992 –jednodenní zájezd do Českého krasu. Koněpruské jeskyně. NS z e Srbska na skálu nad Sv.Janem pod Skalou. Podél potoka Kačák k autobusu.
1991.05.26 - 05.24 24. – 26.5. 1991 do CHKO Podyjí. Ubytování v turistické noclehárně ve Znojmě. Sobota: Celodenní exkurze údolím Dyje a pěšky až do Znojma. Večer ve vinném sklípku. Neděle: Z obce Čížov na Masarykovu vyhlídku do údolí Dyje a na město Hardegg. Pěšky přes stát.hranici do Hardeggu. Na zpáteční cestě prohlídka zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou.
1990.06.03 - 06.01 1. – 3.6.1990 do Bílých Karpat. Obě noci jsme spali v hotelu Javořina v Uherském Brodě. Sobota: Vstavačové louky v Bílých Karpatech. Neděle: Vlárský průsmyk. Prohlídka lázní Luhačovic. Odpoledne zastávka na Velehradě – předvolební shromáždění KDU s krojovaným průvodem.
1989.05.28 - 05.26 26. – 28.5.1989. České středohoří.. Obě noci v Parkhotelu v Terezíně. Sobota :“Kamenná slunce“ u Hnojnic. SR Oblík – vápencová květena. Vyhlídka do údolí Labe od Dubického kostelíka. Zřícenina hradu Vrabinec. Skanzen v Zubernicích. Neděle: PR Bílé stráně. Vrch Radobýl. Na zpáteční cestě průjezd CHKO Kokořínsko, PR Pokličky. a prohlídka hradu Kokořín.
1982.05.29 - 1982.05.30 Podkrušnohoří - díl 1. pozvánka, díl 2. pozvánka
1980.05.17 Horní Povltaví - pozvánka a zápisky
1979.10.20 Třeboňsko - pozvánka
1979.09.08

Poříčí řek Chrudimky a Doubravy - pozvánka a zápisky

1979.05.27 Blaník - pozvánka
1979.05.05 - 1979.05.06 Neznámé západní Čechy - pozvánka
1978.10.21 kostel ve Lnářích, zámek a park Kozel, hrad Radyně, kostel Chválenice, hrad Vildštejn, lázně Letiny, park v Žinkovech - pozvánka, pozvánka a zápisky
1978.09.24 Máchovo jezero, Bezděz a Zvířetice - pozvánka a zápisky
1978.06.14 Šumavská jezera - pozvánka
1978.05.14 Kvilda, Modrava, Čeňkova pila, Velhartice, Lužany, Roupov, Žinkovy - pozvánka
1977.06.25 Konopiště a Slapská přehrada - pozvánka
1977.05.14 - 1977.05.15 České středohoří - díl 1. pozvánka díl 2. pozvánka
1976.10.17 Táborsko a Sedlčansko - díl 1. pozvánka díl 2. pozvánka
1976.05.29 - 1976.05.30 Podkrušnohoří - pozvánka
1975.10.26 Čimelice, Žďákovský most, Kamýk nad Vltavou, Březnice, Třemšín, Pole, Kadov - pozvánka
1975.09.20 - 1975.09.21 Českomoravská vrchovina - pozvánka
1975.05.09 - 1975.05.11 Orlické hory - pozvánka
1974.06.02 Průhonice a Praha - pozvánka
1974.05.04 - 1974.05.05 Praha a okolí, památná místa v okolí Prahy - pozvánka
bez určení roku: xxxx.08.15 Klatovsko a Kdyňsko - pozvánka
bez určení roku: xxxx.05.15 Dubí - pozvánka

 

Na této stránce jsme se pokusili zaznamenat historii zájezdů pořádáných ZO ČSOP Strakonice. Díky manželům Taschnerovým se nám do rukou dostaly i pozvánky a jejich vlastnoruční zápisky k zájezdům, které byly organizovány v letech 80-tých a 90-tých. Tyto pozvánky a zápisky jsme naskenovali a nyní je uvádíme jako součást bohaté historie ZO ČSOP Strakonice a zájmu o ochranu přírody a jako součást hesla „TIS- Poznej a chraň“ zaniklé strakonické organizace ochránců přírody TIS. Z obsahu pozvánek poznáte, že se jednalo o činnost s bohatou náplní a je nutno vyzdvihnout přínos ing. Miroslava Treybala a všech, kteří se na organizaci těchto zájezdů podíleli a podílejí. Někde se nám nepodařilo přesně stanovit rok zájezdu, a tak jsme jej odhadli na základě kalendáře. Rovněž tímto vyzýváme pamětníky těchto zájezdů o případné doplnění seznamu. Závěrem snad jen ke kvalitě naskenovaných pozvánek a zápisků je nutno poznamenat, že tyto pozvánky a zápisky byly vesměs zaznamenány na tzv. průklepový papír psacím strojem nebo kopírovány na lihové kopírce, proto kvalita obrázků není taková, na jakou jsme si jako chouloství čtenáři nyní zvykli. O to více je podtržena autentičnost jejich vzniku.