Přednášky pořádané ZO ČSOP a ŠK Strakonice

ZO ČSOP Strakonice ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou ve Strakonicích pořádá již od roku 1997 pro veřejnost přírodovědné přednášky. Hned z první z nich (byla to "Květena Strakonicka") jsme se souhlasem přednášejícího (strakonického botanika Václava Chána) pořídili magnetofonový záznam, který pak koloval z ruky do ruky a půjčuje se ještě i v současné době. Stejný úspěch měla i kazeta s vyprávěním RNDr. Karla Pecla. Máme k dispozici také nahrávky z několika dalších přednášek, ty ale nemají příliš dobrou kvalitu zvuku. Zápisy jsme pořídili jen v několika případech, protože účastníci našich akcí jsou zvyklí si vést vlastní poznámky.

Stalo se zvykem, že od podzimu do jara zveme každý měsíc jednoho přednášejícího, ať už profesionála, nebo laika, přičemž se střídají nejrůznější témata z biologie, případně i vlastivědy a historie. Dbáme na to, abychom se drželi především strakonického regionu a Šumavy a aby byl výklad vždy srozumitelný a zajímavý i pro začátečníky.

 

Historický přehled přednášek od roku 2003...

 
Mykologická přednáška s MUDr, Zdeňkem Cvrčkem
Problematika Národního parku Šumava
Přírodovědná přednáška s RNDr. Karlem Peclem
Přednáška o motýlech s RNDr. Ladislavem Havlem

 

Přednáška s p. Peckou

Přednáška s p. Skalickým

Přednáška s p. Jurášem
Přednáška s p. Langmajerem Přednáška s p. Kubkou
Přednáška s p. Šimkem